Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wniosek dotyczący rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie prywatności elektronicznej ma na celu zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

    Realizacja jednolitego rynku cyfrowego: Surowsze przepisy dotyczące prywatności w odniesieniu do łączności elektronicznej

Dlaczego reforma prawodawstwa dotyczącego e-prywatności?

Prawodawstwo europejskie musi nadążać za szybkim tempem rozwoju i rozwoju usług informatycznych.

W ciągu ostatnich kilku lat Komisja rozpoczęła szeroko zakrojony proces modernizacji ram ochrony danych, którego kulminacją było przyjęcie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Należy dostosować przepisy dotyczące prywatności elektronicznej, aby dostosować je do tych nowych przepisów.

Główne punkty wniosku Komisji

W 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. W tym samym roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie i upoważnił sprawozdawcę do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przepisów o prywatności i łączności elektronicznej w odniesieniu do wszystkich łączności elektronicznej obejmuje:

  • Nowi gracze: w przyszłości zasady prywatności będą miały zastosowanie również do nowych graczy świadczących usługi łączności elektronicznej, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger i Skype. Zapewni to, że te popularne usługi gwarantują taki sam poziom poufności komunikacji jak tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni.
  • Mocniejsze zasady: wszystkie osoby i przedsiębiorstwa w UE będą mogły korzystać z tego samego poziomu ochrony łączności elektronicznej za pośrednictwem tego bezpośrednio obowiązującego rozporządzenia. Przedsiębiorstwa skorzystają również z jednego zbioru przepisów w całej UE.
  • Treści komunikacyjne i metadane: prywatność jest gwarantowana dla treści komunikacyjnych i metadanych. Metadane – dane, które opisują inne dane, takie jak autor, data utworzenia i lokalizacja – mają wysoki składnik prywatności i powinny być zanonimizowane lub usunięte, jeśli użytkownicy nie wyrazili zgody, chyba że dane są potrzebne do rozliczenia.
  • Nowe możliwości biznesowe: po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych telekomunikacyjnych tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni będą mieli więcej możliwości świadczenia dodatkowych usług i rozwijania swojej działalności. Na przykład mogą tworzyć mapy ciepła wskazujące na obecność osób. Mogłyby one pomóc organom publicznym i przedsiębiorstwom transportowym w opracowywaniu nowych projektów infrastrukturalnych.
  • Prostsze zasady dotyczące plików cookie: usprawnione zostanie udostępnianie plików cookie, które doprowadziło do przeciążenia wniosków o zgodę dla użytkowników Internetu. Nowa reguła będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, ponieważ ustawienia przeglądarki zapewnią łatwy sposób akceptowania lub odmowy śledzenia plików cookie i innych identyfikatorów. WE wniosku wyjaśniono również, że nie jest potrzebna zgoda na natrętne pliki cookie, które poprawiają korzystanie z Internetu, takie jak pliki cookie do zapamiętania historii kart zakupowych lub do liczenia liczby odwiedzających witrynę. 
  • Ochrona przed spamem: niniejszy wniosek zakazuje niezamawianej komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i automatycznych urządzeń wywołujących. W zależności od prawa krajowego ludzie będą albo domyślnie chronieni, albo będą mogli korzystać z listy „do-not-call” w celu zaprzestania marketingowych połączeń telefonicznych. Osoby dzwoniące do marketingu będą musiały wyświetlić swój numer telefonu lub użyć specjalnego prefiksu, który wskazuje na połączenie marketingowe.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie prawa: za egzekwowanie zasad poufności zawartych w rozporządzeniu odpowiadają organy ochrony danych, które już są odpowiedzialne za przepisy RODO.

Proces przeglądu

Przed przygotowaniem nowego wniosku Komisja zorganizowała serię warsztatów z zainteresowanymi stronami i przeprowadziła internetowe konsultacje społeczne. Opublikowano pełne sprawozdanie z konsultacji publicznych, które jest dostępne dla ogółu społeczeństwa, aby uzyskać więcej informacji.

W lipcu 2016 r. przeprowadzono ankietę mającą na celu zebranie opinii obywateli. Przeprowadzono ocenę skutków, popartą badaniem, a w rezultacie przyjęto projekt rozporządzenia.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Prywatność cyfrowa

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych pomagają zapewnić obywatelom UE prywatność cyfrową.

Dowiedz się więcej