Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Suzbijanje dezinformacija na internetu

Komisija se bori protiv širenja dezinformacija i dezinformacija na internetu kako bi osigurala zaštitu europskih vrijednosti i demokratskih sustava.

Saznajte više o kampanji #FactsMatter

fix-empty

Dezinformacije su lažni ili obmanjujući sadržaj koji se širi s namjerom obmanjivanja ili osiguravanja gospodarske ili političke koristi i koji može prouzročiti javnu štetu. Pogrešna informacija je lažan ili obmanjujući sadržaj koji se dijeli bez štetne namjere, iako učinci i dalje mogu biti štetni.

Širenje dezinformacija i dezinformacija može imati niz štetnih posljedica, kao što su prijetnja našim demokracijama, polarizacija rasprava i ugrožavanje zdravlja, sigurnosti i okoliša građana EU-a.

Kampanje dezinformiranja velikih razmjera velik su izazov za Europu i zahtijevaju koordinirani odgovor država članica, institucija EU-a, internetskih platformi, informativnih medija i građana EU-a. Komisija je razvila niz inicijativa za suzbijanje dezinformacija:

  • komunikaciju „Suzbijanje dezinformacija na internetu: Europski pristup” skup je alata za suzbijanje širenja dezinformacija i osiguravanje zaštite vrijednosti EU-a;
  • akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja usmjeren je na jačanje sposobnosti i suradnje EU-a u borbi protiv dezinformiranja;
  • akcijskim planom za europsku demokraciju izrađuju se smjernice za obveze i odgovornost internetskih platformi u borbi protiv dezinformiranja;
  • Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2018. prvi je put u svijetu da je industrija dobrovoljno pristala na samoregulatorne standarde za borbu protiv dezinformacija. Njezin je cilj bio ostvariti ciljeve utvrđene u Komunikaciji Komisije predstavljenoj u travnju 2018.
  • program praćenja dezinformacija o bolesti COVID-19, koji provode potpisnici Kodeksa dobre prakse, djelovao je kao mjera transparentnosti kako bi se osigurala odgovornost internetskih platformi u borbi protiv dezinformiranja.
  • EDMO je neovisni opservatorij koji okuplja provjeravatelje činjenica i akademske istraživače sa stručnim znanjem u području dezinformacija na internetu, platformi društvenih medija, medija usmjerenih na novinare i stručnjaka za medijsku pismenost.
  • ojačani kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, potpisan 16. lipnja 2022., okuplja širok raspon aktera kako bi se obvezali na širok skup dobrovoljnih obveza u borbi protiv dezinformiranja

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Antidisinformacijski centri EU-a sada se proširuju na sve države članice EU-a

Komisija je najavila osnivanje šest novih antidisinformacijskih centara koji će postati dio Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO), neovisne platforme za provjeravatelje činjenica, akademske istraživače i druge relevantne dionike koji doprinose suzbijanju dezinformacija u Europi.

Povezani sadržaj

Šira slika

Sloboda i pluralizam medija

The European Union upholds media freedom and pluralism as pillars of modern democracy and enablers of free and open debate.

Dublji pogled

Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija iz 2022.

Glavne internetske platforme, nove i specijalizirane platforme, akteri u oglašivačkoj industriji, provjeravatelji činjenica, istraživačke organizacije i organizacije civilnog društva donijeli su ojačani Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija na temelju smjernica Komisije...

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Multimedijske akcije

Multimedijske aktivnosti EU-a usmjerene su na jačanje izvješćivanja o pitanjima EU-a s paneuropskog stajališta.

Medijska pismenost

Medijska pismenost nikada nije bila toliko važna kao danas. Omogućuje građanima svih dobnih skupina da se snalaze u modernom medijskom okruženju i donose informirane odluke.