Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Disinformaation torjunta verkossa

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.

fix-empty

Disinformaatio on väärää tai harhaanjohtavaa sisältöä, jota levitetään tarkoituksena harhauttaa tai hankkia taloudellista tai poliittista hyötyä ja joka voi aiheuttaa yleistä haittaa. Vääriä tietoja on väärää tai harhaanjohtavaa sisältöä, jota jaetaan ilman haitallista tarkoitusta, vaikka vaikutukset voivat silti olla haitallisia.

Sekä disinformaation että väärän tiedon leviämisellä voi olla monenlaisia haitallisia seurauksia, kuten demokratioidemme uhkaaminen, keskustelujen polarisoituminen ja EU:n kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön vaarantaminen.

Laajamittaiset disinformaatiokampanjat ovat suuri haaste Euroopalle, ja ne edellyttävät koordinoituja toimia EU-mailta, EU:n toimielimiltä, verkkoalustoilta, uutismedioilta ja EU:n kansalaisilta. Komissio on laatinut useita aloitteita disinformaation torjumiseksi:

  • Tiedonanto ”Disinformaation torjunta verkossa: eurooppalainen lähestymistapa” on kokoelma välineitä, joilla torjutaan disinformaation leviämistä ja varmistetaan EU:n arvojen suojelu;
  • disinformaatiota koskevalla toimintasuunnitelmalla pyritään vahvistamaan EU:n valmiuksia ja yhteistyötä disinformaation torjunnassa;
  • Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa laaditaan suuntaviivat verkkoalustojen velvollisuuksille ja vastuuvelvollisuudelle disinformaation torjunnassa;
  • Vuonna 2018 hyväksytyt disinformaatiota koskevat käytännesäännöt olivat maailmanlaajuisesti ensimmäinen kerta, kun teollisuus on vapaaehtoisesti hyväksynyt itsesääntelynormit disinformaation torjumiseksi. Sen tavoitteena oli saavuttaa huhtikuussa 2018 annetussa komission tiedonannossaasetetut tavoitteet.
  • käytännesääntöjen allekirjoittajien toteuttama covid-19-disinformaation seurantaohjelma toimi läpinäkyvyystoimenpiteenä, jolla varmistettiin verkkoalustojen vastuuvelvollisuus disinformaation torjunnassa.
  • EDMO on riippumaton seurantakeskus, joka kokoaa yhteen faktantarkistajia ja akateemisia tutkijoita, joilla on asiantuntemusta verkossa olevasta disinformaatiosta, sosiaalisen median alustoista, toimittajavetoisista tiedotusvälineistä ja medialukutaidon harjoittajista.
  • 16. kesäkuuta 2022 allekirjoitetut disinformaatiota koskevat tehostetut käytännesäännöt kokoavat yhteen laajan joukon toimijoita sitoutumaan laajaan valikoimaan vapaaehtoisia sitoumuksia disinformaation torjumiseksi.

Tuoreimmat uutiset

NEWS ARTICLE |
Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto on hyväksynyt hybridialan nopean toiminnan ryhmien käytännön perustamista koskevat suuntaviivat

Tämä tasoittaa tietä tällaisten ryhmien lähettämiselle pyynnöstä valmistautumaan hybridiuhkiin ja -kampanjoihin ja torjumaan niitä nykypäivän heikkenevässä turvallisuusympäristössä, jossa disinformaatio, kyberhyökkäykset, kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset, välineellinen muuttoliike ja vihamielisten toimijoiden sekaantuminen vaaleihin lisääntyvät.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian tukipilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Syventävää tietoa

Covid-19-disinformaation seurantaohjelma

Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen allekirjoittajat toteuttavat covid-19-disinformaation seurantaohjelmaa, jonka tarkoituksena on pitää ihmiset ajan tasalla viruksesta ja rokotteista.

Disinformaatiota koskevat vuoden 2022 käytännesäännöt

Suurimmat verkkoalustat, nousevat ja erikoistuneet alustat, mainosalan toimijat, faktantarkistajat, tutkimusorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt antoivat vahvistetut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt toukokuussa 2021 annettujen komission ohjeiden mukaisesti.

Katso myös

Multimediatoiminnot

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista EU:n näkökulmasta.

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.