Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkossa tapahtuvan disinformaation torjunta

Komissio torjuu disinformaation ja väärän tiedon leviämistä verkossa varmistaakseen eurooppalaisten arvojen ja demokraattisten järjestelmien suojelun.

Lue lisää #FactsMatter-kampanjasta

fix-empty

Disinformaatio on valheellista tai harhaanjohtavaa sisältöä, jota levitetään tarkoituksenaan pettää tai turvata taloudellinen tai poliittinen hyöty ja joka voi aiheuttaa vahinkoa yleisölle. Väärä tieto on virheellistä tai harhaanjohtavaa sisältöä, joka jaetaan ilman haitallista tarkoitusta, vaikka vaikutukset voivat silti olla haitallisia.

Sekä disinformaation että väärän tiedon leviämisellä voi olla useita haitallisia seurauksia, kuten demokratioiden uhkailu, keskustelujen polarisoituminen ja EU:n kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön vaarantaminen.

Laajamittaiset disinformaatiokampanjat ovat suuri haaste Euroopalle ja edellyttävät koordinoitua vastausta EU-mailta, EU:n toimielimiltä, verkkoalustoilta, uutismedialta ja EU:n kansalaisilta. Komissio on laatinut useita aloitteita disinformaation torjumiseksi:

  • tiedonanto disinformaation torjumisesta verkossa: eurooppalainen lähestymistapa on kokoelma välineitä, joilla torjutaan disinformaation leviämistä ja varmistetaan EU:n arvojen suojelu.
  • disinformaatiota koskevan toimintasuunnitelman tavoitteena on vahvistaa EU:n valmiuksia ja yhteistyötä disinformaation torjunnassa.
  • eurooppalaisen demokratian toimintasuunnitelmassa laaditaan suuntaviivat verkkoalustojen velvollisuuksille ja vastuuvelvollisuudelle disinformaation torjunnassa;
  • Disinformaatiota koskevat vuoden 2018 käytännesäännöt olivat ensimmäinen kerta, kun teollisuus on sopinut vapaaehtoisesti itsesääntelystandardeista disinformaation torjumiseksi. Sen tavoitteena oli saavuttaa huhtikuussa 2018 esitetyssä komission tiedonannossaasetetut tavoitteet.
  • käytännesääntöjen allekirjoittajien toteuttama covid-19-disinformaation seurantaohjelma toimi avoimuustoimenpiteenä verkkoalustojen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi disinformaation torjunnassa.
  • EDMO on riippumaton seurantakeskus, joka kokoaa yhteen faktantarkistajia ja akateemisia tutkijoita, joilla on asiantuntemusta verkossa tapahtuvan disinformaation, sosiaalisen median alustojen, toimittajavetoisten tiedotusvälineiden ja medialukutaidon ammattilaisten parissa.
  • disinformaatiota koskevat tiukennetut käytännesäännöt, jotka allekirjoitettiin 16. kesäkuuta 2022, kokoavat yhteen laajan joukon toimijoita sitoutumaan laaja-alaisiin vapaaehtoisiin sitoumuksiin disinformaation torjumiseksi.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen vahvistaminen: Allekirjoittajat kartoittavat tapoja tehostaa työtä vuoden kuluttua käynnistämisestä

Varapuheenjohtaja Věra Jourová ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston pääjohtaja Roberto Viola tapaavat disinformaatiota koskevien vuoden 2022 tehostettujen käytännesääntöjen allekirjoittajat, jotka kokoontuvat maanantaina 5. kesäkuuta käytännesääntötyöryhmän täysistuntoon, jonka puheenjohtajana toimii komissio.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus

Euroopan unioni pitää tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta nykyaikaisen demokratian pilareina ja vapaan ja avoimen keskustelun mahdollistajina.

Syventävää tietoa

Covid-19-disinformaation seurantaohjelma

Disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen allekirjoittajat toteuttavat covid-19-disinformaation seurantaohjelmaa, jonka tarkoituksena on pitää ihmiset ajan tasalla viruksesta ja rokotteista.

Disinformaatiota koskevat vuoden 2022 käytännesäännöt

Tärkeimmät verkkoalustat, uudet ja erikoistuneet alustat, mainosalan toimijat, faktantarkistajat, tutkimus- ja kansalaisjärjestöt laativat disinformaatiota koskevat käytännesäännöt toukokuussa 2021 annettujen komission ohjeiden mukaisesti.

Katso myös

Multimediatoimet

EU:n multimediatoimilla pyritään vahvistamaan uutisointia EU-asioista useiden EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta.

Medialukutaito

Medialukutaito ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nykyään. Sen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat navigoida modernissa uutisympäristössä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.