Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Võitlus veebis leviva väärinfoga

Komisjon võitleb internetis leviva desinformatsiooni ja väärinfo vastu, et tagada Euroopa väärtuste ja demokraatlike süsteemide kaitse.

fix-empty

Väärinfo on vale või eksitav sisu, mida levitatakse kavatsusega petta või saada majanduslikku või poliitilist kasu ning mis võib põhjustada avalikku kahju. Väärinfo on vale või eksitav sisu, mida jagatakse ilma kahjuliku kavatsuseta, kuigi selle mõju võib olla endiselt kahjulik.

Nii desinformatsiooni kui ka väärinfo levikul võivad olla mitmesugused kahjulikud tagajärjed, näiteks meie demokraatia ohustamine, arutelude polariseerumine ning ELi kodanike tervise, julgeoleku ja keskkonna ohustamine.

Ulatuslikud desinformatsioonikampaaniad on Euroopa jaoks suur probleem ning nõuavad ELi riikide, ELi institutsioonide, veebiplatvormide, uudistemeedia ja ELi kodanike koordineeritud reageerimist. Komisjon on desinformatsiooni vastu võitlemiseks välja töötanud mitu algatust:

  • teatises „Võitlus veebis leviva väärinfoga: Euroopa lähenemisviis“ on vahendite kogum, mille abil võidelda desinformatsiooni leviku vastu ja tagada ELi väärtuste kaitse;
  • desinformatsiooni käsitleva tegevuskava eesmärk on tugevdada ELi suutlikkust ja koostööd desinformatsiooni vastu võitlemisel;
  • Euroopa demokraatia tegevuskavas töötatakse välja suunised veebiplatvormide kohustuste ja vastutuse kohta võitluses desinformatsiooni vastu;
  • 2018. aasta desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend oli esimene kord kogu maailmas, kui tööstus nõustus vabatahtlikult iseregulatsiooni standarditega desinformatsiooni vastu võitlemiseks. Selle eesmärk oli saavutada 2018. aasta aprillis esitatud komisjoni teatisesseatud eesmärgid.
  • tegevusjuhendile allakirjutanute elluviidav COVID-19 desinformatsiooni jälgimise programm toimis läbipaistvusmeetmena, et tagada veebiplatvormide vastutus desinformatsiooni vastu võitlemisel.
  • EDMO on sõltumatu vaatluskeskus, mis koondab faktikontrollijaid ja teadlasi, kellel on eksperditeadmised veebis leviva desinformatsiooni, sotsiaalmeedia platvormide, ajakirjanike juhitud meedia ja meediapädevuse valdkonnas.
  • Väärinfot käsitlev tugevdatud tegevusjuhend, mis allkirjastati 16. juunil 2022, koondab mitmesuguseid osalejaid, et võtta endale mitmesuguseid vabatahtlikke kohustusi desinformatsiooni vastu võitlemiseks.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
Komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu kiitis heaks hübriidohtudega tegelevate kiirreageerimisrühmade praktilise loomise juhtraamistiku

See sillutab teed selliste rühmade lähetamisele taotluse korral, et valmistuda hübriidohtudeks ja -kampaaniateks ning võidelda nende vastu tänapäeva halvenevas julgeolekukeskkonnas, suurendades desinformatsiooni, küberründeid, rünnakuid elutähtsa taristu vastu, ärakasutatud rännet ja pahatahtlike osalejate sekkumist valimistesse.

PRESS RELEASE |
Veebiplatvormid pööravad väärinfot käsitleva tegevusjuhendi kolmandas aruannetes erilist tähelepanu valimistele

Väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanud, sealhulgas suured veebiplatvormid, nagu Google, Meta, Microsoft ja TikTok, avaldasid täna kolmanda hulga aruandeid, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida nad võtavad, et võidelda desinformatsiooni leviku vastu internetis, pöörates erilist tähelepanu juunis toimuvatele Euroopa valimistele.

Seotud sisu

Üldpilt

Meediavabadus ja meedia mitmekesisus

Euroopa Liit toetab meediavabadust ja -pluralismi kui kaasaegse demokraatia alustalasid ning vaba ja avatud arutelu võimaldajaid.

Mine süvitsi

COVID-19 väärinfo seire programm

Väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanud rakendavad COVID-19 väärinfo seireprogrammi, et hoida inimesi viirusest ja vaktsiinidest kursis.

2022. aasta desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend

Peamised veebiplatvormid, kujunemisjärgus ja spetsialiseerunud platvormid, reklaamitööstuses osalejad, faktikontrollijad, teadus- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid esitasid komisjoni 2021. aasta mai suuniste alusel tugevdatud desinformatsiooni käsitleva tegevusjuhendi.

Vaata lisaks

Multimeediameetmed

ELi multimeediameetmete eesmärk on tugevdada uudiseid ELi asjade kohta Euroopa perspektiivist.

Meediapädevus

Meediapädevus ei ole kunagi olnud nii oluline kui praegu. See võimaldab igas vanuses kodanikel navigeerida kaasaegses uudistekeskkonnas ja teha teadlikke otsuseid.