Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Autorska prava

Europska komisija prilagođava propise EU-a o autorskim pravima novim ponašanjima potrošača u Europi koja cijeni njezinu kulturnu raznolikost.

    Kartica s logotipom autorskih prava izrezana na ulici

© iStock by Getty Images -1153091214 Bulat Silvia

Digitalne tehnologije radikalno su promijenile način na koji se kreativni sadržaj proizvodi, distribuira i pristupa. Autorska prava osiguravaju da autori, skladatelji, umjetnici, filmaši i drugi stvaratelji dobiju priznanje, plaćanje i zaštitu za svoja djela. Nagrađuje kreativnost i potiče ulaganja u kreativni sektor. Trideset i tri sektora gospodarstva EU-a smatraju se intenzivnima autorskim pravima, koji izravno obuhvaćaju više od 7 milijuna radnih mjesta ili 3 % zaposlenosti u EU-u.

Što su autorska i srodna prava?

Riječ je o pravima koja se dodjeljuju autorima (autorsko pravo ili autorska prava) i izvođačima, producentima i televizijskim kućama (srodna prava). Među njima su:

  • Ekonomska prava koja nositeljima prava omogućuju nadzor nad korištenjem svojih djela i drugog zaštićenog materijala te naknadu za njihovo korištenje. Obično imaju oblik isključivih prava, posebno za odobravanje ili zabranu izrade i distribucije primjeraka te priopćavanja javnosti. Gospodarska prava i uvjeti njihove zaštite usklađeni su na razini EU-a. 
  • Moralna prava uključuju pravo na traženje autorstva djela i pravo prigovora na bilo kakvu pogrdnu radnju u vezi s djelom. Nisu usklađene na razini EU-a.

Licenciranje je glavni mehanizam za ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava. Ovisno o relevantnom pravu, vrsti korištenja i sektoru, licencije najčešće izdaju izravno nositelj prava ili organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. EU je nedavno donio zakonodavstvo za poboljšanje funkcioniranja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, među ostalim olakšavanjem izdavanja odobrenja za više državnih područja.

Iznimke od tih prava

Sustavima autorskih prava uravnotežuje se priznavanje isključivih prava kako bi se olakšalo korištenje zaštićenog sadržaja u posebnim okolnostima. U propisima EU-a o autorskim pravima utvrđen je iscrpan popis iznimaka od prava u različitim direktivama o autorskim pravima.

Iznimkama se korisnicima omogućuje korištenje zaštićenog materijala bez odobrenja nositelja prava. Provedba postupaka i pravnih lijekova protiv kršenja autorskih prava djelomično je usklađena na razini EU-a.

Uloga EU-a

Mjere EU-a dovele su do usklađenije zaštite nositelja prava, nižih transakcijskih troškova i većeg izbora za korisnike sadržaja, posebno putem:

  • Europski regulatorni okvir za autorska i srodna prava;
  • promicanje uključivih i dinamičnih dijaloga dionika o autorskim pravima i povezanim pitanjima radi traženja stajališta, konkretnog iskustva i doprinosa svih zainteresiranih strana;
  • vodeću ulogu u međunarodnim pregovorima i raspravama o autorskim pravima i povezanim pitanjima.

Već su poduzete mjere za olakšavanje digitalizacije i širenja kulturne baštine u Direktivi o djelima siročadiUpravljanje pravima i njihovo licenciranje obuhvaćeni su Direktivom o kolektivnom upravljanju pravima i licencijama za europski dijalog s dionicima.

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) donijela su dva međunarodna ugovora u području autorskih prava, Pekinški ugovor o audiovizualnim izvedbama iz 2012. i Ugovor iz Marakeša o slabovidnim osobama iz 2013. 

Najnovije vijesti

CALL FOR PROPOSALS |
EU Repozitorij javnih i otvorenih licenciranih djela

Ovo je poziv na podnošenje prijedloga za bespovratna sredstva EU-a za djelovanje u području autorskih prava, s proračunom od 700 tisuća EUR. Svrha je ovog pilot-projekta procijeniti izvedivost i moguće koristi od uspostave EU-ova repozitorija javne domene i otvorenih licenciranih radova te razviti prototip.

Povezani sadržaj

Šira slika

Mediji i digitalna kultura

Komisija brani europske medije i digitalnu kulturu politikama koje osnažuju građane i potiču medijski pluralizam.

Dublji pogled

Dijalog dionika o autorskim pravima

Komisija je organizirala dijalog s dionicima kako bi raspravljala o najboljim praksama za suradnju između platformi za razmjenu internetskog sadržaja i nositelja autorskih prava.

Zakonodavstvo EU-a o autorskim pravima

The EU copyright law consists of 13 directives and 2 regulations, harmonising the essential rights of authors, performers, producers and broadcasters.

Provedba Ugovora iz Marakeša u pravo EU-a

Ugovorom iz Marakeša osobama s poteškoćama u korištenju tiskanim materijalima omogućen je pristup većem broju knjiga i drugog tiskanog materijala u formatima koji su im dostupni.

Zaštita baza podataka

Baze podataka u Europskoj uniji zaštićene su pravom EU-a. Direktiva o pravnoj zaštiti baza podataka donesena je 1996. i ocijenjena je 2018.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Virtualni svjetovi prikladni za ljude

Virtualni svjetovi, koji se također nazivaju metaverse, pružit će prilike, kao i izazove. Komisija će osigurati da se njima odražavaju vrijednosti EU-a i temeljna prava te potiču inovacije za poduzeća.

Potpora medijima i digitalnoj kulturi

Komisija promiče dosljedan pristup medijskim politikama koji obuhvaća zakonodavstvo o medijskim uslugama i očuvanju europske kulturne baštine.

Digitalna kulturna baština

Kulturna baština brzo se razvija zahvaljujući digitalnim tehnologijama. Sada je zamah očuvati našu kulturnu baštinu i dovesti je u digitalno desetljeće.

Sloboda i pluralizam medija

Europska unija podupire slobodu i pluralizam medija kao stupove moderne demokracije i pokretače slobodne i otvorene rasprave.