Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zaštita baza podataka

Baze podataka u Europskoj uniji zaštićene su pravom EU-a. Direktiva o pravnoj zaštiti baza podataka donesena je 1996. i ocijenjena je 2018.

    Red digitalnih lokota, podsjećajući na ideju zaštite baza podataka

© iStock by Getty Images -1191219229 JuSun

Direktivom o pravnoj zaštiti baza podataka štite se baze podataka autorskim pravom ako su originalne zbog odabira ili uređenja njihova sadržaja. Neoriginalne baze podataka mogu se zaštititi i ako je ulaganje u dobivanje, provjeru i predstavljanje podataka bilo značajno. Neoriginalne baze podataka uključuju zbirke pravnih predmeta i zakona, popise oglasa i baze podataka znanstvenih publikacija.

Zaštita baza podataka poznata je kao pravo sui generis – posebno pravo vlasništva baza podataka koje nije povezano s drugim oblicima zaštite kao što je autorsko pravo. Autorsko pravo i pravo sui generis mogu se primjenjivati ako su ispunjeni uvjeti zaštite za svako pravo. Odredbe Direktive primjenjuju se i na analogne i na digitalne baze podataka.

Revizija Direktive o bazama podataka

Druga evaluacija Direktive o bazama podataka iz 2018. pokazala je da bi se Direktiva o bazama podataka mogla preispitati kako bi se olakšao pristup podacima i njihova uporaba.

Komisija je u svojem programu rada za 2021. i akcijskom planu o intelektualnom vlasništvu najavila da će revidirati Direktivu. To je uslijedilo nakon pokretanja Europske strategije za podatke. Revizija će biti usmjerena na olakšavanje razmjene i trgovanja strojno generiranim podacima i podacima generiranima u kontekstu uvođenja interneta stvari (IoT). Revizija će se provesti uz Zakon o podacima.

Izvješće o evaluaciji

Europska komisija objavila je dvije evaluacije zaštite podataka koje zakonodavstvo EU-a pruža bazama podataka otkako je Direktiva stupila na snagu 1996.

Prva od tih evaluacija provedena je 2005. godine. Druga evaluacija Direktive o bazama podataka objavljena je 25. travnja 2018. u okviru trećeg paketa podataka. Glavna svrha evaluacije bila je procjena djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti EU-a Direktive. Osobito je uzela u obzir pravo sui generis i analizirala je li ono i dalje svrsishodno u novom pravnom, gospodarskom i tehnološkom okruženju.

Evaluacija je potkrijepljena vanjskom studijom. Tom popratnom studijom pruženi su i znatni dokazi kojima se potkrepljuje Komisijina evaluacija Direktive. Sadržavala je pravnu i ekonomsku analizu, internetsku anketu, detaljne razgovore s pravnim stručnjacima i stručnjacima te rezultate radionice s dionicima.

Savjetovanje s dionicima

Europska komisija provela je javno savjetovanje u razdoblju od 24. svibnja do 30. kolovoza 2017. kako bi prikupila svoje izvješće o evaluaciji.

Cilj savjetovanja bio je razumjeti kako se primjenjuje Direktiva o bazama podataka, a posebno sui generis zaštita baza podataka, te kakav je utjecaj imala na korisnike i stvaratelje. Zaprimljeno je ukupno 113 odgovora. Oni su došli iz izdavačkog sektora, istraživačkog i akademskog sektora, IT sektora, prometnog sektora i još mnogo toga. Sažeto izvješće o javnom savjetovanju objavljeno je u listopadu 2017.

Aktivnosti savjetovanja koje su proveli Europska komisija i ugovaratelj rezultirale su sažetim izvješćem. U ovom se izvješću daje pregled tržišta baze podataka i analizira učinak i primjena Direktive. Procjenjuje se i potreba za njegovim prilagodbama kako bi se osigurala ravnoteža između prava vlasnika baze podataka i potreba korisnika.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Autorska prava: Komisija poziva Češku da u potpunosti prenese propise EU-a o autorskim pravima u nacionalno zakonodavstvo

Komisija je danas odlučila uputiti dva obrazložena mišljenja Češkoj jer je nije obavijestila o mjerama prenošenja u skladu s dvjema direktivama, prvo u pogledu autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose (Direktiva (EU) 2019/789) i, drugo, o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790).

Povezani sadržaj

Šira slika

Autorska prava

Europska komisija prilagođava propise EU-a o autorskim pravima novim ponašanjima potrošača u Europi koja cijeni njezinu kulturnu raznolikost.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Dijalog dionika o autorskim pravima

Komisija je organizirala dijalog s dionicima kako bi raspravljala o najboljim praksama za suradnju između platformi za razmjenu internetskog sadržaja i nositelja autorskih prava.

Zakonodavstvo EU-a o autorskim pravima

The EU copyright law consists of 13 directives and 2 regulations, harmonising the essential rights of authors, performers, producers and broadcasters.

Provedba Ugovora iz Marakeša u pravo EU-a

Ugovorom iz Marakeša osobama s poteškoćama u korištenju tiskanim materijalima omogućen je pristup većem broju knjiga i drugog tiskanog materijala u formatima koji su im dostupni.