Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Međunarodna inicijativa za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka

Međunarodna inicijativa za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka pridonijet će promicanju vizije EU-a o održivoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji.

    Logo za IntouchAI.EU

Što je inicijativa međunarodnog informiranja o umjetnoj inteligenciji koja je usmjerena na čovjeka?

Služba Europske komisije za instrumente vanjske politike (FPI) i Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CONNECT), u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD), pokrenuli su veliki projekt instrumenta vanjske politike za suradnju s međunarodnim partnerima u regulatornim i etičkim pitanjima i promicanje odgovornog razvoja pouzdane umjetne inteligencije na globalnoj razini.

Cilj je međunarodnog projekta informiranja o antropocentričnom pristupu umjetnoj inteligenciji (InTouchAI.eu) poduprijeti Europsku komisiju u uspostavi okvira za etiku i povjerenje kako bi se omogućio rast umjetne inteligencije. To je u skladu s vrijednostima EU-a i trebalo bi pripremiti teren za izgradnju globalne koalicije u tom području.

Kako bi se postigao taj cilj, posebni ciljevi projekta su potpora Komisiji da:

  1. razviti odgovorno vodstvo u globalnim raspravama o umjetnoj inteligenciji;
  2. stvaranje uvjeta za prihvaćanje politika te dobrih praksi i standarda kojima se osigurava odgovarajući etički i pravni okvir za umjetnu inteligenciju;
  3. poboljšati svijest javnosti o izazovima i mogućnostima povezanima s umjetnom inteligencijom.

Planirane aktivnosti

Mobilizacijom aktivnosti strateške komunikacije i tehnološke diplomacije InTouchAI.eu nastoji nadopuniti tekuće međunarodne procese. U tu će svrhu razviti zajedničke inicijative s ključnim zainteresiranim partnerima i zemljama istomišljenicama.

U okviru projekta očekuje se iskorištavanje postojećih multilateralnih i bilateralnih inicijativa u kontekstu međunarodnih foruma, kao što su G20 i G7. Konkretno, pridonijet će aktivnostima Komisije u okviru nedavno uspostavljene platforme za umjetnu inteligenciju globalne politike. Tu su platformu pokrenule ključne međunarodne organizacije i relevantne institucije aktivne u promicanju antropocentrične umjetne inteligencije na globalnoj razini.

U okviru projekta InTouchAI.eu provest će se sljedeće aktivnosti tijekom faze provedbe:

  1. Dijalog i zajedničke inicijative s partnerima istomišljenicima: cilj je bio poduprijeti dijalog o politikama i aktivnosti razmjene znanja za ciljane dionike koji se bave antropocentričnom umjetnom inteligencijom te olakšati konvergenciju regulatornih pristupa i potaknuti svijest o političkim inicijativama EU-a.
  2. Informiranje javnosti i tehnološka diplomacija: s ciljem provođenja politike i informiranja javnosti te komunikacije o tehnološkoj diplomaciji, povećanje vidljivosti aktivnosti EU-a i vodeće pozicije u promicanju uspostave globalne koalicije za antropocentričnu umjetnu inteligenciju.
  3. Istraživanje, prikupljanje obavještajnih podataka i praćenje razvoja umjetne inteligencije: preispitati napredak inicijativa za umjetnu inteligenciju na globalnoj razini i olakšati razmjenu znanja, povećati svijest te promicati razumijevanje i prihvaćanje zajedničkog pristupa odgovornoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji.

Promicanje vizije EU-a o održivoj i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji u svijetu

Europska unija očekuje da će umjetna inteligencija znatno poboljšati živote građana i donijeti velike koristi društvu i gospodarstvu. Glavna vizija pristupa EU-a jest stvaranje antropocentrične umjetne inteligencije kojom se osigurava da umjetna inteligencija djeluje za ljude i štite temeljna prava. Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji uključuje i potporu tehnološkom i industrijskom kapacitetu EU-a i uvođenju umjetne inteligencije u cijelom gospodarstvu te pripremu za socioekonomske promjene.

U okviru koordiniranog plana EU-a o umjetnoj inteligenciji za 2021. Europska komisija i države članice nastoje promicati viziju EU-a za održivu i pouzdanu umjetnu inteligenciju u svijetu. Komisija će sudjelovati u međunarodnim, multilateralnim i bilateralnim raspravama kako bi izgradila snažnu koaliciju zemalja koje dijele želju za regulatornim zaštitnim mjerama i demokratskim upravljanjem umjetnom inteligencijom.

Kontakt

InTouchAI.eu Projektni tim: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, voditelj tima InTouchAI.eu i ključni stručnjak za međunarodne odnose i stratešku komunikaciju: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu ključni stručnjak za etiku umjetne inteligencije: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Ugovor o uslugama 2020/418 042 koji je proveo konzorcij pod vodstvom GFA Consulting Group s CARSA-om, DFKI-jem i PwC-om za Službu Europske komisije za instrumente vanjske politike (FPI) i GU CONNECT. Za izražena stajališta ni u kojem se slučaju ne može smatrati da predstavljaju službeno stajalište Europske unije.

Povezani sadržaj

Šira slika

Europski pristup umjetnoj inteligenciji

Pristup EU-a umjetnoj inteligenciji usmjeren je na izvrsnost i povjerenje, s ciljem jačanja istraživačkih i industrijskih kapaciteta uz istodobno osiguravanje sigurnosti i temeljnih prava.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt o umjetnoj inteligenciji

Akt o umjetnoj inteligenciji prvi je pravni okvir za umjetnu inteligenciju koji se bavi rizicima umjetne inteligencije i pozicionira Europu da preuzme vodeću ulogu na globalnoj razini.

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

Koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji nastoje se ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programi u području umjetne inteligencije te uskladiti politika u području umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Europski savez za umjetnu inteligenciju

Europski savez za umjetnu inteligenciju inicijativa je Europske komisije za uspostavu otvorenog političkog dijaloga o umjetnoj inteligenciji. Od svojeg pokretanja 2018. Savez za umjetnu inteligenciju angažirao je oko 6000 dionika putem redovitih događanja, javnih savjetovanja i...

Povezane politike

Međunarodni odnosi

Europska unija surađuje sa zemljama diljem svijeta i međunarodnim organizacijama kako bi osigurala...