Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Internationale outreach voor mensgerichte kunstmatige intelligentie initiatief

Het internationale initiatief voor op de mens gerichte kunstmatige intelligentie zal bijdragen tot de bevordering van de visie van de EU op duurzame en betrouwbare AI.

    Logo voor IntouchAI.EU

Wat is het International Outreach for Human-centric Artificial Intelligence initiatief?

De Dienst voor instrumenten voor het buitenlands beleid van de Europese Commissie (FPI) en het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie (DG CONNECT) hebben in samenwerking met de Europese diensten voor extern optreden (EDEO) een groot project voor buitenlands beleid gelanceerd om samen te werken met internationale partners op het gebied van regelgeving en ethische aangelegenheden en de verantwoorde ontwikkeling van betrouwbare AI op mondiaal niveau te bevorderen.

Het International Outreach for Human-centric Approach Artificial Intelligence Project (InTouchAI.eu) is bedoeld om de Europese Commissie te ondersteunen bij het opzetten van een kader voor ethiek en vertrouwen om de groei van AI mogelijk te maken. Dit is in overeenstemming met de waarden van de EU en moet de basis vormen voor wereldwijde coalitievorming op dit gebied.

Om dit doel te bereiken, zijn de specifieke doelstellingen van het project het ondersteunen van de Commissie om:

  1. het ontwikkelen van verantwoord leiderschap in mondiale discussies rond AI;
  2. de voorwaarden scheppen voor de toepassing van beleidsmaatregelen en goede praktijken en normen die een passend ethisch en juridisch kader voor KI waarborgen;
  3. het publiek bewuster maken van de uitdagingen en kansen in verband met KI.

Geplande activiteiten

Door het mobiliseren van strategische communicatie- en technologiediplomatieacties wil het InTouchAI.eu de lopende internationale processen aanvullen. Daartoe zal zij gezamenlijke initiatieven ontwikkelen met belangrijke geïnteresseerde partners en gelijkgestemde landen.

Het project verwacht gebruik te maken van bestaande multilaterale en bilaterale initiatieven in het kader van internationale fora, zoals de G20 en de G7. Het zal met name bijdragen aan de activiteiten van de Commissie als onderdeel van het onlangs opgerichte platform voor AI voor mondiaal beleid. Dit platform werd gelanceerd door belangrijke internationale organisaties en relevante instellingen die actief zijn in de bevordering van mensgerichte AI op mondiaal niveau.

Het InTouchAI.eu-project zal de volgende activiteiten uitvoeren tijdens de uitvoeringsfase:

  1. Dialoog en gezamenlijke initiatieven met gelijkgestemde partners: gericht op het ondersteunen van beleidsdialoog en kennisuitwisselingsactiviteiten voor gerichte belanghebbenden die betrokken zijn bij mensgerichte KI, en om de convergentie van regelgevingsbenaderingen te vergemakkelijken en het bewustzijn van EU-beleidsinitiatieven te bevorderen.
  2. Publieke outreach en technologische diplomatie: met het oog op het voeren van beleid en openbare communicatie over outreach en technologiediplomatie, waardoor de zichtbaarheid van de EU-activiteiten en leiderschapspositie wordt vergroot om de oprichting van een wereldwijde coalitie op het gebied van mensgerichte AI te bevorderen.
  3. Onderzoek, het verzamelen van inlichtingen en het monitoren van AI-ontwikkelingen: de vooruitgang van AI-initiatieven wereldwijd teevalueren en kennisuitwisseling te vergemakkelijken, het bewustzijn te vergroten en het begrip en de aanvaarding van een gemeenschappelijke aanpak van een verantwoorde en betrouwbare AI te bevorderen.

Bevordering van de EU-visie inzake duurzame en betrouwbare AI in de wereld

De Europese Unie verwacht dat kunstmatige intelligentie het leven van de burgers aanzienlijk zal verbeteren en grote voordelen zal opleveren voor de samenleving en de economie. De belangrijkste visie die kenmerkend is voor de EU-aanpak is de creatie van op de mens gerichte AI,die ervoor zorgt dat AI voor mensen werkt en de grondrechten beschermt. De EU-aanpak van KI omvat ook ondersteuning van de technologische en industriële capaciteit van de EU en de toepassing van AI in de hele economie, en de voorbereiding op sociaal-economische veranderingen.

In het kader van het gecoördineerde EU-plan inzake KI 2021 streven de Europese Commissie en de lidstaten ernaar de visie van de EU op duurzame en betrouwbare AI in de wereld te bevorderen. De Commissie zal internationale, multilaterale en bilaterale besprekingen aangaan om een sterke coalitie op te bouwen van landen die streven naar wettelijke waarborgen en democratisch bestuur van KI.

Contact opnemen

InTouchAI.eu Projectteam: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu-teamleider en sleutelexpert in internationale betrekkingen en strategische communicatie: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Key Expert in AI ethiek: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Servicecontract 2020/418 042 uitgevoerd door een consortium onder leiding van de GFA Consulting Group met CARSA, DFKI en PwC voor de Dienst Instrumenten voor buitenlands beleid van de Europese Commissie (FPI) en DG CONNECT. De naar voren gebrachte standpunten kunnen in geen geval worden beschouwd als een officieel standpunt van de Europese Unie.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie

De EU-aanpak van kunstmatige intelligentie richt zich op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

Zie ook

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI Alliance is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over kunstmatige intelligentie tot stand te brengen. Sinds de lancering in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken door middel van regelmatige evenementen...

Gerelateerd beleid

International Relations

The European Union works with countries around the world and international organisations to ensure...