Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Informare internațională pentru inițiativa privind inteligența artificială centrată pe om

Inițiativa internațională privind inteligența artificială centrată pe factorul uman va contribui la promovarea viziunii UE privind o IA durabilă și de încredere.

    Logo pentru IntouchAI.EU

Care este inițiativa internațională de informare pentru inteligența artificială centrată pe om?

Serviciul pentru Instrumente de Politică Externă (FPI) al Comisiei Europene și Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT), în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), au lansat un amplu proiect de instrument de politică externă pentru a colabora cu partenerii internaționali în materie de reglementare și etică și pentru a promova dezvoltarea responsabilă a IA de încredere la nivel mondial.

Proiectul de informare internațională pentru abordarea centrată pe om (InTouchAI.eu) își propune să sprijine Comisia Europeană în stabilirea unui cadru de etică și încredere pentru a permite dezvoltarea IA. Acest lucru este în conformitate cu valorile UE și ar trebui să pregătească terenul pentru construirea unei coaliții globale în acest domeniu.

Pentru a atinge acest obiectiv, obiectivele specifice ale proiectului sunt de a sprijini Comisia:

  1. dezvoltarea unei poziții de lider responsabile în cadrul discuțiilor globale privind IA;
  2. crearea condițiilor pentru adoptarea politicilor, a bunelor practici și a standardelor care asigură un cadru etic și juridic adecvat privind IA;
  3. îmbunătățirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la provocările și oportunitățile asociate IA.

Activități planificate

Prin mobilizarea acțiunilor strategice de comunicare și diplomație tehnologică, InTouchAI.eu își propune să completeze procesele internaționale în curs. În acest scop, Comisia va dezvolta inițiative comune cu principalii parteneri interesați și cu țările care împărtășesc aceeași viziune.

Proiectul se așteaptă să mobilizeze inițiativele multilaterale și bilaterale existente în contextul forurilor internaționale, cum ar fi G20 și G7. În special, aceasta va contribui la activitățile Comisiei ca parte a platformei de politici globale privind IA, recent înființată. Această platformă a fost lansată de organizații internaționale cheie și instituții relevante active în promovarea IA centrate pe om la nivel mondial.

Proiectul InTouchAI.eu va desfășura următoarele activități în faza de implementare a acestuia:

  1. Dialog și inițiative comune cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune: scopul său este de a sprijini dialogul politic și activitățile de schimb de cunoștințe pentru părțile interesate vizate de IA centrate pe factorul uman, precum și de a facilita convergența abordărilor în materie de reglementare și de a promova sensibilizarea cu privire la inițiativele politice ale UE.
  2. Comunicare publică și diplomație tehnologică: cu scopul de a desfășura o comunicare politică și publică și diplomație tehnologică, sporind vizibilitatea activităților UE și a poziției de lider pentru a promova înființarea unei coaliții globale privind IA centrată pe factorul uman.
  3. Cercetarea, colectarea de informații și monitorizarea evoluțiilor IA: revizuirea progreselor înregistrate de inițiativele privind IA la nivel mondial, precum și facilitarea schimbului de cunoștințe, creșterea gradului de conștientizare și promovarea înțelegerii și acceptării unei abordări comune a unei IA responsabile și demne de încredere.

Promovarea viziunii UE privind o IA durabilă și de încredere în lume

Uniunea Europeană se așteaptă ca inteligența artificială (IA) să îmbunătățească în mod semnificativ viața cetățenilor și să aducă beneficii majore societății și economiei. Viziunea principală care caracterizează abordarea UE este crearea unei IA centrate pe factorul uman,care asigură faptul că IA funcționează pentru oameni și protejează drepturile fundamentale. Abordarea UE privind IA implică, de asemenea, sprijinirea capacității tehnologice și industriale a UE și adoptarea IA în întreaga economie și pregătirea pentru schimbările socioeconomice.

Ca parte a Planului coordonat al UE privind IA din 2021, Comisia Europeană și statele membre urmăresc să promoveze viziunea UE pentru o IA durabilă și de încredere în lume. Comisia se va angaja în discuții internaționale, multilaterale și bilaterale pentru a construi o coaliție puternică de țări care împărtășesc dorința de garanții de reglementare și de guvernanță democratică a IA.

Contact

Echipa proiectului InTouchAI.eu: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, lider de echipă InTouchAI.eu și expert-cheie în relații internaționale și comunicare strategică: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, expert-cheie InTouchAI.eu în etica IA: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Contractul de servicii 2020/418 042 implementat de un consorțiu condus de grupul de consultanță GFA cu CARSA, DFKI și PwC pentru Serviciul pentru Instrumente de Politică Externă (FPI) al Comisiei Europene și DG CONNECT. Opiniile exprimate nu pot, în niciun caz, să fie considerate ca prezentând o poziție oficială a Uniunii Europene.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

O abordare europeană a inteligenței artificiale

Abordarea UE în ceea ce privește inteligența artificială se axează pe excelență și încredere, cu scopul de a stimula capacitatea industrială și de cercetare, asigurând în același timp siguranța și drepturile fundamentale.

Citiți și

Planul coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială urmărește să accelereze investițiile în IA, să acționeze cu privire la strategiile și programele de IA și să alinieze politica IA pentru a evita fragmentarea în Europa.

Alianța europeană a IA

Alianța europeană în domeniul IA este o inițiativă a Comisiei Europene de a stabili un dialog politic deschis privind inteligența artificială. De la lansarea sa în 2018, Alianța AI a implicat aproximativ 6 000 de părți interesate prin evenimente periodice, consultări publice și...

Politici conexe

Relații internaționale

Uniunea Europeană colaborează cu țări din întreaga lume și cu organizații internaționale pentru a se...