Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+)

Digitalno sudjelovanje, osnaživanje i zaštita fino su uravnoteženi u novoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu (BIK+).

    grafika djeteta pomoću prijenosnog računala u prvom planu, tinejdžer u pozadini pomoću mobilnog telefona

Novom strategijom za bolji internet za djecu (BIK+), donesenom 11. svibnja 2022., osigurat će se zaštita, poštovanje i osnaživanje djece na internetu u novom digitalnom desetljeću, u skladu s europskim digitalnim načelima. Dostupna je i verzija strategije BIK+ prilagođena djeci. Ova nova strategija temelji se na prvoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu (BIK).  Mnogo se toga promijenilo tehnološki i u zakonodavstvu EU-a od 2012. dostupna je zbirka relevantnog zakonodavstva.

BIK+ odražava doprinose širokog spektra pogleda, prvenstveno onih djece. Djeca će biti uključena u njegovu provedbu i praćenje.

Naša vizija je za digitalne usluge primjerene dobi, pri čemu svako dijete u Europi štiti, osnažuje i poštuje na internetu te nitko ne zapostavlja.

BIK+, vodeća inicijativa Europske godine mladih 2022., predlaže mjere koje se odnose na tri stupa:

  1. sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnih i nezakonitih internetskih sadržaja, ponašanja, kontakta i rizika kao mladih potrošača te za poboljšanje njihove dobrobiti na internetu putem sigurnog digitalnog okruženja prilagođenog dobi, stvorenog na način kojim se poštuju najbolji interesi djece;
  2. digitalno osnaživanje kako bi sva djeca, uključujući djecu u ranjivim situacijama, stekla vještine i kompetencije potrebne za donošenje zdravih odluka i izražavanje u internetskom okruženju na siguran i odgovoran način;
  3. aktivno sudjelovanje, poštujućidjecu dajući im pravo glasa u digitalnom okruženju, uz više aktivnosti koje vode djeca za poticanje inovativnih i kreativnih sigurnih digitalnih iskustava.

U okviru BIK+ portala Better Internet for Kids i dalje će se osiguravati brojni resursi i najbolje prakse, u suradnji s mrežom centara za sigurniji internet koju sufinancira EU u državama članicama, koji dopiru do djece, roditelja i nastavnika.

Kodeks EU-a o oblikovanju prilagođenoj dobi, rad na standardizaciji jamstva i provjere dobi u Europi, potpora brzoj procjeni nezakonitog i štetnog sadržaja i osiguravanje da broj „116 111” nudi pomoć žrtvama zlostavljanja na internetu. To su samo neke od novih inicijativa za pružanje konkretnih rješenja za bolje i zdravo korištenje interneta za djecu i mlade. Suradnja i potpora industrije i država članica ključni su za ostvarenje tih planova.

Sudjelovanje mladih i dalje je prioritet. BIK+ podržava aktivno sudjelovanje djece i poštuje njihova stajališta, primjerice organiziranjem dječje evaluacije strategije BIK+ svake dvije godine, povećanjem aktivnosti vršnjaka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te očekivanjem da se industrija savjetuje sa svojim mladim korisnicima.

Novom strategijom i dalje će se pridonositi razvoju politika diljem država članica EU-a. Komisija će nastaviti razmjenjivati iskustva, stručno znanje i vrijednosti s međunarodnim organizacijama i partnerima te podupirati zajednički pristup digitalnim pravima djece diljem svijeta.

BIK+ digitalni je ogranak sveobuhvatne strategije EU-a o pravima djeteta iz 2021.

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Digitalna prava i načela: digitalna transformacija za građane EU-a

Komisija pozdravlja dogovor postignut s Parlamentom i Vijećem o Europskoj deklaraciji o digitalnim pravima i načelima. U deklaraciji, predloženoj u siječnju, uspostavlja se jasna referentna točka o vrsti digitalne transformacije usmjerene na čovjeka koju EU promiče i brani, kod kuće i u inozemstvu.

Povezani sadržaj

Šira slika

Stvaranje boljeg interneta za djecu

Strategija za bolji internet za djecu pruža mjere za osnaživanje mladih ljudi koji istražuju digitalni svijet.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Forum za sigurniji internet

Forum za sigurniji internet ključna je godišnja međunarodna konferencija o sigurnosti djece na internetu u Europi.

Dan sigurnijeg interneta

Dan sigurnijeg interneta promiče sigurnije i odgovornije korištenje online tehnologije od strane djece i mladih širom svijeta.

Sigurniji internetski centri

Centri za sigurniji internet informiraju, savjetuju i pomažu djeci, roditeljima, nastavnicima i njegovateljima u digitalnim pitanjima i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu.