Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+)

Digitalno sudjelovanje, osnaživanje i zaštita u velikoj su mjeri uravnoteženi u novoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu (BIK+).

    grafika djeteta pomoću prijenosnog računala u prvom planu, tinejdžer u pozadini pomoću mobilnog telefona

Novom strategijom za bolji internet za djecu (BIK+), donesenom 11. svibnja 2022., osigurat će se zaštita, poštovanje i osnaživanje djece na internetu u novom digitalnom desetljeću, u skladu s europskim digitalnim načelima. Dostupna je i verzija strategije BIK+ prilagođena djeci. Ta nova strategija temelji se na prvoj Europskoj strategiji za bolji internet za djecu (BIK).  Budući da se od 2012. mnogo toga promijenilo u tehnološkom smislu i u zakonodavstvu EU-a, dostupna je zbirka relevantnog zakonodavstva.

BIK+ odražava doprinose širokog raspona stajališta, prvenstveno djece. Djeca će biti uključena u njegovu provedbu i praćenje.

Naša je vizija digitalne usluge primjerene dobi, pri čemu je svako dijete u Europi zaštićeno, osnaženo i poštovano na internetu i nitko nije zapostavljen.

U okviru inicijative BIK+, vodeće inicijative Europske godine mladih 2022., predlažu se mjere koje se temelje na tri stupa:

  1. sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnog i nezakonitog sadržaja na internetu, ponašanja, kontakta i rizika kao mladih potrošača te za poboljšanje njihove dobrobiti na internetu putem sigurnog digitalnog okruženja prilagođenog dobi, stvorenog na način kojim se poštuju najbolji interesi djece;
  2. digitalno osnaživanje kako bi sva djeca, uključujući djecu u ranjivom položaju, stekla potrebne vještine i kompetencije za donošenje dobrih odluka i izražavanje u internetskom okruženju na siguran i odgovoran način;
  3. aktivno sudjelovanje, poštovanje djece tako da im se omogući sudjelovanje u digitalnom okruženju, uz više aktivnosti koje vode djeca kako bi se potaknula inovativna i kreativna sigurna digitalna iskustva.

U okviru programa BIK+ portal Bolji internet za djecu i dalje će pružati obilje resursa i najbolje prakse, u suradnji s mrežom centara za sigurniji internet u državama članicama koje sufinancira EU, a koji dopiru do djece, roditelja i nastavnika.

Među aktualnim inicijativama za pronalaženje konkretnih rješenja za bolju i zdravu upotrebu interneta za djecu i mlade, radimo na standardnim metodama osiguravanja i provjere dobi u Europi, podupiremo brzu procjenu nezakonitog i štetnog sadržaja te osiguravamo da broj „116 111” nudi pomoć žrtvama kiberzlostavljanja, što su samo neke od svježih inicijativa. Suradnja i potpora industrije i država članica ključne su za ostvarenje tih planova.

Sudjelovanje mladih i dalje je prioritet. BIK+ podupire aktivno sudjelovanje djece i poštuje njihova stajališta tako što, primjerice, svake dvije godine organizira evaluaciju strategije BIK+ koju vode djeca, povećava aktivnosti među vršnjacima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i očekuje da se industrija savjetuje s njihovim mladim korisnicima.

Nova strategija i dalje će biti temelj za razvoj politika u državama članicama EU-a. Komisija će nastaviti razmjenjivati iskustva, stručno znanje i vrijednosti s međunarodnim organizacijama i partnerima te podupirati zajednički pristup digitalnim pravima za djecu diljem svijeta.

BIK+ je digitalni dio sveobuhvatne strategije EU-a o pravima djeteta od 2021.

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Proslava druge godišnjice strategije BIK+

Kako bismo obilježili drugu obljetnicu strategije BIK+, objavljujemo „alat za osiguravanje dobi”, upitnik za samoprocjenu za industriju, novo „Izvješće o praćenju politike BIK-a” i ažurirani „Zbirka službenih tekstova EU-a o djeci u digitalnom svijetu”.

PRESS RELEASE |
Komisija pokreće službeni postupak protiv TikToka na temelju Akta o digitalnim uslugama

Europska komisija pokrenula je službene postupke kako bi procijenila je li TikTok možda prekršio Akt o digitalnim uslugama u područjima povezanima sa zaštitom maloljetnika, transparentnošću oglašavanja, pristupom podacima za istraživače te upravljanjem rizicima povezanima s dizajnom koji stvara ovisnost i štetnim sadržajem.

Povezani sadržaj

Šira slika

Stvaranje boljeg interneta za djecu

Strategijom za bolji internet za djecu (BIK+) osigurat će se zaštita, poštovanje i osnaživanje djece na internetu.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Forum za sigurniji internet

Forum za sigurniji internet ključna je godišnja međunarodna konferencija o sigurnosti djece na internetu u Europi.

Dan sigurnijeg interneta

Dan sigurnijeg interneta promiče sigurnije i odgovornije korištenje online tehnologije od strane djece i mladih širom svijeta.

Centri za sigurniji internet

Centri za sigurniji internet informiraju, savjetuju i pomažu djeci, roditeljima, nastavnicima i skrbnicima u pogledu digitalnih pitanja i borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu.