Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

O strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK+)

Participarea, capacitarea și protecția digitală sunt perfect echilibrate în noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK+).

Noua strategie pentru un internet mai bun pentru copii (BIK+), adoptată la 11 mai 2022, va asigura protecția, respectarea și responsabilizarea online a copiilor în noul deceniu digital, în conformitate cu principiile digitale europene. De asemenea, este disponibilă o versiune adaptată copiilor a strategiei BIK+. Această nouă strategie se bazează pe prima Strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (BIK).  După cum s-au schimbat multe din punct de vedere tehnologic și din legislația UE începând din 2012, este disponibil un compendiu al legislației relevante.

BIK+ reflectă contribuțiile unei game largi de opinii, în special cele ale copiilor. Copiii vor fi implicați în punerea în aplicare și monitorizarea acesteia.

Viziunea noastră este să oferim servicii digitale adecvate vârstei, fiecare copil din Europa fiind protejat, responsabilizat și respectat online și nimeni nefiind lăsat în urmă.

BIK+, o inițiativă emblematică a Anului european al tineretului 2022, propune acțiuni în jurul a trei piloni:

  1. experiențe digitale sigure pentru a proteja copiii împotriva conținutului, comportamentului, contactului și riscurilor online dăunătoare și ilegale în calitate de tineri consumatori și pentru a le îmbunătăți bunăstarea online printr-un mediu digital sigur și adecvat vârstei, creat într-un mod care respectă interesul superior al copiilor;
  2. capacitarea digitală, astfel încât toți copiii, inclusiv cei aflați în situații de vulnerabilitate, să dobândească aptitudinile și competențele necesare pentru a face alegeri sănătoase și pentru a se exprima în mediul online în condiții de siguranță și responsabilitate;
  3. participarea activă, respectarea copiilor, oferindu-le un cuvânt de spus în mediul digital, cu mai multe activități conduse de copii pentru a promova experiențe digitale inovatoare și creative în condiții de siguranță.

În cadrul BIK+, portalul „Un internet mai bun pentru copii” va continua să ofere o multitudine de resurse și bune practici, în cooperare cu rețeaua cofinanțată de UE a centrelor pentru un internet mai sigur din statele membre, care se adresează copiilor, părinților și profesorilor.

Printre inițiativele în curs de desfășurare pentru a oferi soluții concrete pentru o utilizare mai bună și mai sănătoasă a internetului pentru copii și tineri, depunem eforturi pentru a elabora metode standard de asigurare și verificare a vârstei în Europa, pentru a sprijini evaluarea rapidă a conținutului ilegal și dăunător și pentru a ne asigura că numărul „116 111” oferă ajutor victimelor hărțuirii cibernetice, acestea fiind doar câteva dintre cele noi. Cooperarea și sprijinul din partea industriei și a statelor membre sunt esențiale pentru ca aceste planuri să devină realitate.

Participarea tinerilor rămâne o prioritate. BIK+ sprijină participarea activă a copiilor și le respectă opiniile, de exemplu prin organizarea unei evaluări conduse de copii a strategiei BIK+ o dată la doi ani, prin intensificarea activităților inter pares la nivel național, regional și local și prin așteptarea ca industria să își consulte tinerii utilizatori.

Noua strategie va continua să stea la baza elaborării politicilor în toate statele membre ale UE. Comisia va continua să facă schimb de experiență, expertiză și valori cu organizațiile și partenerii internaționali și să sprijine o abordare comună în ceea ce privește drepturile digitale ale copiilor din întreaga lume.

BIK+ este componenta digitală a Strategiei cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului (RoC) din 2021.

Ultimele noutăți

NEWS ARTICLE |
Sărbătorirea celei de-a doua aniversări a Strategiei BIK+

Pentru a marca cea de-a doua aniversare a strategiei BIK+, lansăm „instrumentul de asigurare a vârstei”, un chestionar de autoevaluare pentru industrie, noul „Raport de monitorizare a politicilor BIK” și „Compendiul textelor oficiale ale UE privind copiii în lumea digitală”.

PRESS RELEASE |
Comisia deschide proceduri oficiale împotriva TikTok în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale

Comisia Europeană a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă TikTok ar fi încălcat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) în domenii legate de protecția minorilor, transparența publicității, accesul la date pentru cercetători, precum și gestionarea riscurilor legate de proiectarea dependenței și de conținutul dăunător.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Crearea unui internet mai bun pentru copii

Strategia pentru un internet mai bun pentru copii (BIK+) va asigura protecția, respectarea și responsabilizarea copiilor în mediul online.

Citiți și

Ziua unui internet mai sigur

Ziua pentru un internet mai sigur promovează o utilizare mai sigură și mai responsabilă a tehnologiei online de către copiii și tinerii din întreaga lume.

Centre pentru un internet mai sigur

Centrele pentru un internet mai sigur informează, consiliază și asistă copiii, părinții, profesorii și îngrijitorii cu privire la întrebările digitale și la combaterea abuzului sexual online asupra copiilor.