Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az EU szerzői jogi szabályozása

Az uniós szerzői jog 13 irányelvből és 2 rendeletből áll, amelyek harmonizálják a szerzők, előadóművészek, producerek és műsorszolgáltatók alapvető jogait.

  Digitális szerzői jogi szimbólum, amelyet más ikonok vesznek körül, beleértve az igazságszolgáltatási mérleget, egy kalapácsot, egy adatvédelmi pajzsot és egy rozettát

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

A harmonizált szabványok meghatározásával az uniós szerzői jog csökkenti a nemzeti eltéréseket, és garantálja a kreativitás és a kreativitásba való beruházás ösztönzéséhez szükséges védelmi szintet. A harmonizált szabványok előmozdítják a kulturális sokszínűséget, és Európa-szerte jobb hozzáférést biztosítanak a fogyasztók és a vállalkozások számára a digitális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz. 

Az uniós vívmányok

A szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó uniós szabályozási keret (jogszabályok) a következőkből áll:

 • Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló irányelv (a továbbiakban:InfoSoc irányelv), 2001. május 22.
 • A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos egyes jogokról szóló irányelv (abérleti jogról és a haszonkölcsönzésről szóló irányelv), 2006. december 12.
 • Az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló irányelv (a továbbiakban: aviszonteladási jogról szóló irányelv), 2001. szeptember 27.
 • A műholdas műsorszolgáltatásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó egyes szabályok összehangolásáról szóló irányelv (a továbbiakban: a műholdas műsorszolgáltatásrólés a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv), 1993. szeptember 27.
 • A számítógépi programok jogi védelméről szóló irányelv (a továbbiakban:szoftverirányelv), 2009. április 23.
 • A szellemi tulajdonjogokérvényesítéséről szóló irányelv, 2004. április 29.
 • Az adatbázisok jogi védelméről szóló irányelv (a továbbiakban:adatbázis-irányelv), 1996. március 11.
 • A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló irányelv a korábbi 2006. évi irányelv módosításáról (a továbbiakban: irányelv), 2011. szeptember 27.
 • Irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználásairól (a továbbiakban: azárva művekről szóló irányelv), 2012. október 25.
 • Irányelv a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről, valamint a zeneművek belső piacon történő online felhasználásra vonatkozó jogainak több területre kiterjedő engedélyezéséről (CRM-irányelv), 2014. február 26.
 • Irányelv a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó egyes műveknek és egyéb teljesítményeknek a vakok, látássérültek vagy nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek javára történő egyes megengedett felhasználásairól (amarrákesi szerződésnek az EU-ban történő végrehajtásáról szóló irányelv), 2017. szeptember 13.
 • Rendelet a szerzői és szomszédos jogok védelme alá tartozó egyes művek és egyéb teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak az Unió és harmadik országok közötti, vakok, látássérültek vagy nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekében történő, határokon átnyúló cseréjéről (rendelet az EU-ban a marrákesi szerződés végrehajtásáról), 2017. szeptember 13.
 • Rendelet az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságáról a belső piacon („hordozhatósági rendelet”), 2017. június 14.
 • A digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló irányelv (a digitális egységespiacról szóló irányelv), 2019. április 17.
 • Irányelv a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint a televíziós és rádióműsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői és szomszédos jogok gyakorlásáról (a továbbiakban:Műholdas és Kábel II), 2019. április 17.

Három további jogi aktus (87/54/EK irányelv, 94/824/EK tanácsi határozat és96/644/EK tanácsi határozat) harmonizálja a félvezető termékek topográfiáinak jogi védelmét. Ezenkívül az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv és a feltételes hozzáférésről szóló irányelv a szerzői jog gyakorlására és érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

Az uniós harmonizációs erőfeszítések általános célja, hogy lehetővé tegye a szerzői jogi védelem alatt álló áruk (pl. könyvek, zene, filmek, szoftverek stb.) és a szolgáltatások (pl. az ezekhez az árukhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások) szabad mozgását a belső piacon belül.

Nemzetközi keretrendszer

Számos uniós irányelv tükrözi a tagállamoknak a Berni Egyezmény és a Római Egyezmény szerinti kötelezettségeit, valamint az EU és tagállamainak a Kereskedelmi Világszervezet TRIPs Megállapodása és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) két 1996. évi internetes szerződése (aWIPOSzerzői Jogi Szerződése és a WIPOelőadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése)szerinti kötelezettségeit.

Az elmúlt években az EU két másik WIPO-szerződést írt alá: az audiovizuális előadások védelméről szóló pekingi szerződésés a vakok, látássérültek vagy nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés.

Ezenkívül az EU által számos harmadik országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodások az uniós jog számos rendelkezését tükrözik.

Az uniós keret végrehajtása

A Bizottság figyelemmel kíséri az uniós szerzői jog időben történő és helyes végrehajtását, és az elmúlt években az Európai Unió Bírósága (EUB) kidolgozta az irányelvek rendelkezéseit értelmező ítélkezési gyakorlat anyagi testületét.

Ez jelentősen hozzájárult a szerzői jogi szabályok következetes alkalmazásához az egész EU-ban.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az Európai Bizottság úgy határoz, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi 11 tagállamot az uniós szerzői jogi szabályok nemzeti jogba való teljes körű átültetésének elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy 11 tagállam ellen keresetet indít az Európai Unió Bírósága előtt, amiért az nem értesítette a Bizottságot a szerzői jog tekintetében két irányelv szerinti átültető intézkedésekről.

REPORT / STUDY |
Jelentés az árva művekről szóló irányelv alkalmazásáról

Az árva művekről szóló irányelv célja, hogy előmozdítsa a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási létesítmények, múzeumok gyűjteményeiben, valamint az archívumokban, a mozgóképörökség-védelmi intézményekben és a közszolgálati műsorszolgáltatók archívumaiban található árva művek (azaz könyvek, folyóiratok, olyan filmek, amelyek jogtulajdonosa ismeretlen vagy nem fellelhető) digitalizálását és az EU-n belüli jogszerű online hozzáférését.

PRESS RELEASE |
Szerzői jog: A Bizottság felszólítja Csehországot, hogy maradéktalanul ültesse át nemzeti jogába az uniós szerzői jogi szabályokat

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy két indokolással ellátott véleményt küld Csehországnak, mivel azok nem értesítették a Bizottságot az egyes online közvetítésekre alkalmazandó szerzői és szomszédos jogok ((EU) 2019/789 irányelv), illetve a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogok ((EU) 2019/790 irányelv) szerinti átültető intézkedésekről.

PRESS RELEASE |
Szerzői jog: A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy teljes körűen ültessék át nemzeti jogukba a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Bulgáriának, Ciprusnak, Görögországnak, Írországnak, Lettországnak, Lengyelországnak, Portugáliának, Szlovéniának, Szlovákiának és Finnországnak az egyes online közvetítésekre alkalmazandó szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó átültető intézkedések (EU 2019/789 irányelv) Bizottság felé történő bejelentésének elmulasztása miatt.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Szerzői jog

Az Európai Bizottság hozzáigazítja az uniós szerzői jogi szabályokat az új fogyasztói magatartásokhoz egy olyan Európában, amely értékeli kulturális sokszínűségét.

Lásd még

Az adatbázisok védelme

Az Európai Unió adatbázisait az uniós jog védi. Az adatbázisok jogi védelméről szóló irányelvet 1996-ban fogadták el, és 2018-ban értékelték.