Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö

EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö koostuu 13 direktiivistä ja kahdesta asetuksesta, joilla yhdenmukaistetaan tekijöiden, esittäjien, tuottajien ja lähetystoiminnan harjoittajien olennaiset oikeudet.

  Digitaalinen tekijänoikeussymboli, jota ympäröivät muut kuvakkeet, mukaan lukien oikeusvaa’at, kilpi, yksityisyyssuoja ja ruusuke

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Asettamalla yhdenmukaistetut standardit EU:n tekijänoikeuslainsäädännöllä vähennetään kansallisia eroja ja taataan suojan taso, jota tarvitaan luovuuden ja luovuuteen tehtävien investointien edistämiseksi. Yhdenmukaistetut standardit edistävät kulttuurista monimuotoisuutta ja parantavat kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia saada digitaalista sisältöä ja palveluja kaikkialla Euroopassa. 

EU:n säännöstö

Tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskeva EU:n sääntelykehys (säännöstö) koostuu seuraavista:

 • Direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (tietoyhteiskuntadirektiivi), 2001
 • Direktiivi vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (vuokraus- ja lainanantodirektiivi), 12.12.2006
 • Direktiivi alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen (jäljempänä jälleenmyyntioikeuksiakoskeva direktiivi), 2001
 • Direktiivi tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleenlähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (satelliitti- ja kaapelidirektiivi), 27.9.1993
 • Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annettudirektiivi(jäljempänä ohjelmistodirektiivi), 2009
 • Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksiennoudattamisen varmistamisesta, 2004
 • Tietokantojen oikeudellisesta suojasta annettudirektiivi (jäljempänä tietokantadirektiivi), 1996
 • Direktiivi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta aiemman vuoden 2006 direktiivin muuttamisesta(jäljempänä termidirektiivi), 2011
 • Direktiivi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (orpoteoksia koskeva direktiivi), 25.10.2012
 • Direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (CRM-direktiivi), 2014
 • Direktiivi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (direktiivi Marrakechin sopimuksen täytäntöönpanosta), 13. syyskuuta 2017
 • Asetus tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömässä muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (asetus Marrakechin sopimuksen täytäntöönpanosta), 13. syyskuuta 2017
 • Asetus verkkosisältöpalvelujen rajatylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (ns. siirrettävyyttä koskevaasetus), 14. kesäkuuta 2017
 • Direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (jäljempänäDSM-direktiivi), 17. huhtikuuta 2019
 • Direktiivi yleisradio-organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin (satelliitti jakaapeli II) sovellettavien tekijänoikeuden jalähioikeuksien käyttämisestä, 17.4.2019

Kolmella uudella säädöksellä (direktiivi 87/54/EY, neuvoston päätös 94/824/EY ja neuvoston päätös96/644/EY) yhdenmukaistetaan puolijohdetuotteiden piirigrafioiden oikeudellinen suoja. Lisäksi sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja ehdollista saatavuutta koskeva direktiivi sisältävät myös säännöksiä, joilla on merkitystä tekijänoikeuden käyttämisen ja täytäntöönpanon kannalta.

EU:n yhdenmukaistamistoimien yleisenä tavoitteena on mahdollistaa tekijänoikeudella suojattujen tuotteiden (esim. kirjat, musiikki, elokuvat, ohjelmistot) ja palvelujen (esim. näiden tavaroiden saatavuutta tarjoavat palvelut) vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

Kansainvälinen kehys

Monissa EU:n direktiiveissä otetaan huomioon Bernin yleissopimuksen ja Rooman yleissopimuksen mukaiset jäsenvaltioiden velvoitteet sekä Maailman kauppajärjestön TRIPS-sopimuksen ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIP) vuoden 1996 Internet-sopimuksen (WIPOn tekijänoikeussopimus ja WIPOn esitys- ja äänitesopimus) mukaiset velvoitteet.

Viime vuosina EU on allekirjoittanut kaksi muuta WIPOn sopimusta: Pekingin sopimus audiovisuaalisten esitysten suojaamisesta ja Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi.

Lisäksi vapaakauppasopimukset, jotka EU on tehnyt useiden kolmansien maiden kanssa, kuvastavat monia EU:n lainsäädännön säännöksiä.

EU:n kehyksen täytäntöönpano

Komissio seuraa EU:n tekijänoikeuslainsäädännön oikea-aikaista ja asianmukaista täytäntöönpanoa, ja Euroopan unionin tuomioistuin on viime vuosina kehittänyt aineellisen oikeuskäytännön, jossa tulkitaan direktiivien säännöksiä.

Tämä on merkittävästi edistänyt tekijänoikeussääntöjen johdonmukaista soveltamista kaikkialla.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Euroopan komissio on päättänyt haastaa 11 jäsenvaltiota Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet EU:n tekijänoikeussääntöjä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa 11 jäsenvaltiota Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle kahden tekijänoikeusdirektiivin mukaisista toimenpiteistä, joilla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekijänoikeudet

Euroopan komissio mukauttaa EU:n tekijänoikeussääntöjä uusiin kuluttajien käyttäytymiseen Euroopassa, jossa arvostetaan sen kulttuurista monimuotoisuutta.

Katso myös

Tietokantojen suojaaminen

Euroopan unionin tietokannat on suojattu EU:n lainsäädännöllä. Tietokantojen oikeudellisesta suojasta annettu direktiivi hyväksyttiin vuonna 1996, ja sitä arvioitiin vuonna 2018.