Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos lustų aktas

Europos lustų aktu bus didinamas Europos technologinis suverenumas, konkurencingumas, atsparumas ir prisidedama prie skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos.

  Europos lustų aktas

Kodėl mums reikia Europos lustų akto?

Lustai, taip pat žinomi kaip puslaidininkiai, yra visų elektroninių gaminių sudedamoji dalis. Jie atlieka pagrindinį vaidmenį mūsų šiuolaikinėje ekonomikoje ir kasdieniame gyvenime. Lustai yra skaitmeninės transformacijos pagrindas ir yra labai svarbūs visoms pramonės šakoms, pavyzdžiui, automobilių pramonei, ryšiams, duomenų apdorojimui, kosminei erdvei, gynybai, išmaniesiems įrenginiams ir žaidimams.

Pastarojo meto pasaulinis lustų trūkumas sutrikdė tiekimo grandines, lėmė produktų trūkumą, pradedant automobiliais ir baigiant medicinos prietaisais, o kai kuriais atvejais netgi privertė gamyklas uždaryti.

Europos lustų akto reglamentas buvo pasiūlytas kaip platesnio ES puslaidininkių ekosistemos stiprinimo priemonių paketo dalis. Jis įsigaliojo 2023 m. rugsėjo 21 d.

Į šį paketą įeina:

 • Komunikatą, kuriame išdėstomas pagrindimas ir bendra puslaidininkių strategija,
 • Pasiūlymas dėl Lustų akto reglamento,
 • Pasiūlymas iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą, įsteigiantį BDT bendrąją įmonę,
 • Rekomendacija valstybėms narėms, skatinanti imtis veiksmų, kad puslaidininkių tiekimo grandinės sutrikimai būtų nedelsiant stebimi ir mažinami.

Kas yra Europos lustų aktas?

Europos lustų aktu bus sustiprinta puslaidininkių ekosistema ES, užtikrintas tiekimo grandinių atsparumas ir sumažinta priklausomybė nuo išorės. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti ES technologinį suverenumą. Be to, ji užtikrins, kad Europa pasiektų skaitmeninio dešimtmečio tikslą padvigubinti savo pasaulinės puslaidininkių rinkos dalį iki 20 proc.

Joje daugiausia dėmesio skiriama 5 strateginiams tikslams:

 • mokslinių tyrimų ir technologinės lyderystės stiprinimas;
 • kurti ir stiprinti Europos gebėjimą diegti pažangių lustų projektavimo, gamybos ir pakavimo inovacijas;
 • sukurti tinkamą sistemą gamybai iki 2030 m. padidinti;
 • spręsti įgūdžių trūkumo problemą ir pritraukti naujų talentų;
 • plėtoti išsamų supratimą apie pasaulines puslaidininkių tiekimo grandines.

 

A chip's lifecycle

fix-empty

 

Šie tikslai bus pasiekti trimis veiksmų ramsčiais:

 1. Iniciatyva „Europos lustai“ visoje Sąjungoje bus remiamas didelio masto technologinių pajėgumų stiprinimas ir inovacijos, taip pat bus sudarytos sąlygos kurti ir diegti pažangiausias naujos kartos puslaidininkių ir kvantines technologijas.
 2. Sistema, kuria siekiama užtikrinti Sąjungos puslaidininkių sektoriaus tiekimo saugumą ir atsparumą, pritrauks investicijų ir padidins gamybos pajėgumus puslaidininkių gamybos, pažangiųjų pakuočių, bandymų ir surinkimo srityse.
 3. Europos puslaidininkių valdyba veiks kaip valstybių narių ir Komisijos koordinavimo mechanizmas Sąjungos puslaidininkių vertės grandinės kartografavimui ir stebėsenai, taip pat puslaidininkių krizių prevencijai ir reagavimui į jas taikant ad hoc neatidėliotinas priemones.

Europos lustų akto valdymą prižiūri Europos puslaidininkių taryba (ESV), kurią sudaro valstybių narių atstovai ir kuriai vadovauja Komisija. Valdybos sudėtis dokumentuojama Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registre. Valdyba tęsia Europos puslaidininkių ekspertų grupės inicijuotas pastangas, kaip nustatyta Komisijos rekomendacijoje dėl bendro Sąjungos priemonių rinkinio puslaidininkių trūkumo problemai spręsti ir ES puslaidininkių ekosistemos stebėsenos mechanizmo.

Kitos ES iniciatyvos puslaidininkių srityje

Europos lustų aktas papildo jau vykdomas ES iniciatyvas puslaidininkių srityje, pavyzdžiui:

 

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
ES investuoja 216 mln. EUR puslaidininkių moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti

Šiandien Puslaidininkių bendroji įmonė (Lustų bendroji įmonė) paskelbė apie 216 mln. EUR vertės kvietimą teikti pasiūlymus siekiant remti mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvas puslaidininkių, mikroelektronikos ir fotonikos srityse. Šis pranešimas paskelbtas po 2023 m. lapkričio mėn. paskelbto pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus dėl novatoriškų bandomųjų linijų etapo, per kurį buvo užtikrintas 1,67 mlrd. EUR ES finansavimas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Elektronika

Mikroelektronika ir nanoelektronika veda mus į pasaulį miniatiūroje, kur didelius dalykus palengvina mažiausi ir protingiausi elektroniniai komponentai ir sistemos.

Taip pat žr.

Trys Lustų įstatymo ramsčiai