Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Actul european privind cipurile

Actul european privind cipurile va stimula suveranitatea tehnologică, competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la tranziția digitală și la tranziția verde.

De ce avem nevoie de un Act european privind cipurile?

Cipurile – cunoscute și sub numele de semiconductori – sunt piatra de temelie a tuturor produselor electronice. Ele joacă un rol central în economiile noastre moderne și în viața noastră de zi cu zi. Cipurile stau la baza transformării digitale și sunt esențiale pentru toate industriile, cum ar fi industria automobilelor, comunicațiile, prelucrarea datelor, spațiul, apărarea, dispozitivele inteligente și jocurile de noroc, pentru a numi câteva.

Recenta penurie de cipuri la nivel mondial a perturbat lanțurile de aprovizionare, a cauzat deficite de produse, de la mașini la dispozitive medicale, și, în unele cazuri, chiar a forțat fabricile să se închidă.

Regulamentul privind Actul european privind cipurile a fost propus ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri pentru consolidarea ecosistemului UE al semiconductorilor. Acesta a intrat în vigoare la 21 septembrie 2023.

Acest pachet include:

 • O comunicare care să evidențieze raționamentul și strategia globală privind semiconductorii,
 • O propunere de regulament privind un act legislativ privind cipurile;
 • O propunere de modificare a unui regulament al Consiliului de înființare a întreprinderii comune KDT;
 • O recomandare adresată statelor membre, care promovează acțiuni pentru monitorizarea imediată și atenuarea perturbărilor din lanțul de aprovizionare cu semiconductori.

Ce este Actul european privind cipurile?

Actul european privind cipurile va consolida ecosistemul semiconductorilor din UE, va asigura reziliența lanțurilor de aprovizionare și va reduce dependențele externe. Este un pas esențial pentru suveranitatea tehnologică a UE. Și se va asigura că Europa își va atinge obiectivul deceniului digital de a-și dubla cota de piață mondială a semiconductorilor la 20 %.

Acesta se concentrează pe 5 obiective strategice:

 • consolidarea poziției de lider în domeniul cercetării și tehnologiei;
 • consolidarea și consolidarea capacității Europei de a inova în proiectarea, fabricarea și ambalarea cipurilor avansate;
 • instituirea unui cadru adecvat pentru creșterea producției până în 2030;
 • abordarea deficitului de competențe și atragerea de noi talente;
 • dezvoltarea unei înțelegeri aprofundate a lanțurilor globale de aprovizionare cu semiconductori.

 

A chip's lifecycle

fix-empty

 

Aceste obiective vor fi realizate prin intermediul a trei piloni de acțiune:

 1. Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va sprijini consolidarea capacităților tehnologice la scară largă și inovarea în întreaga Uniune și va permite dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de ultimă generație cu semiconductori și cuantice.
 2. Un cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării și reziliența sectorului semiconductorilor din Uniune va atrage investiții și va consolida capacitățile de producție în producția, ambalarea avansată, testarea și asamblarea semiconductorilor.
 3. Comitetul european pentru semiconductori va servi drept mecanism de coordonare între statele membre și Comisie pentru cartografierea și monitorizarea lanțului valoric al semiconductorilor din Uniune, precum și pentru prevenirea și răspunsul la crizele semiconductorilor prin măsuri de urgență ad-hoc.

Guvernanța Legii europene privind cipurile este supravegheată de Consiliul european pentru semiconductori (ESB), format din reprezentanți ai statelor membre și condus de Comisie. Componența consiliului de administrație este documentată în Registrul grupurilor de experți ale Comisiei și al altor entități similare. Consiliul de administrație continuă eforturile inițiate de Grupul european de experți în domeniul semiconductorilor, astfel cum a fost instituit prin Recomandarea Comisiei privind un set de instrumente comun la nivelul Uniunii pentru abordarea penuriei de semiconductori și un mecanism al UE de monitorizare a ecosistemului semiconductorilor.

Alte inițiative ale UE în domeniul semiconductorilor

Actul european privind cipurile completează inițiativele UE în curs de desfășurare în domeniul semiconductorilor, cum ar fi:

 

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
UE investește 325 de milioane EUR pentru a sprijini ecosistemul european de inovare în domeniul semiconductorilor

Întreprinderea comună pentru cipuri (întreprinderea comună pentru cipuri) a anunțat deschiderea de cereri de propuneri pentru a sprijini inițiativele de cercetare și inovare în domeniul semiconductorilor în domeniul fotonicii, centrele de competență și o platformă de proiectare a semiconductorilor bazată pe cloud, ca parte a inițiativei „Cipuri pentru Europa” în temeiul Actului privind cipurile.

PRESS RELEASE |
UE investește 216 de milioane EUR pentru a promova cercetarea și inovarea în domeniul semiconductorilor

Întreprinderea comună pentru semiconductori (întreprinderea comună pentru cipuri) a anunțat astăzi lansarea unor cereri de propuneri în valoare de 216 de milioane EUR pentru a sprijini inițiativele de cercetare și inovare în domeniul semiconductorilor, al microelectronicii și al fotonicii. Acest anunț vine în urma unei prime runde de apeluri pentru linii-pilot inovatoare, anunțată în noiembrie 2023, care a asigurat finanțare din partea UE în valoare de 1.67 miliarde EUR.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Electronică

Micro-electronica și nanoelectronica ne duc în lume în miniatură, unde lucrurile mari sunt facilitate de cele mai mici și mai inteligente componente și sisteme electronice.

Citiți și

Cei trei piloni ai Legii privind cipurile