Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

© Euroopan komissio

5G Euroopalle: kiinteistä ja liikkuvista liikennekäytävistä ja kampuksista

fix-empty

5G tarjoaa käytännöllisesti katsoen universaalin, erittäin korkean kaistanleveyden ja matalan viiveen ”liitettävyyden” paitsi yksittäisille käyttäjille myös liitetyille kohteille. Sen odotetaan palvelevan monenlaisia sovelluksia ja aloja, mukaan lukien ammattikäyttö. Esimerkiksi verkottunut automatisoitu liikkuvuus, sähköiset terveyspalvelut, energianhallinta, mahdollisesti turvallisuussovellukset ja paljon muuta.

5G on myös tekoälyjärjestelmien keskeinen mahdollistaja, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tiedonkeruuta ja analysointia. Samalla se tuo pilven uuteen ulottuvuuteen mahdollistamalla tietojenkäsittelyn ja varastoinnin, kuten reunapilvien ja mobiilireunuslaskennan, jakelun koko infrastruktuurissa,

Eurooppa muokkaa 5G-visiota

Euroopan komissio määritteli 5G-mahdollisuuksia varhaisessa vaiheessa ja perusti vuonna 2013 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden (5G-PPP) 5G-teknologian tutkimuksen ja innovoinnin nopeuttamiseksi. Euroopan komissio on sitonut Horisontti 2020 -ohjelmasta yli 700 miljoonan euron julkisen rahoituksen tämän toimen tukemiseen.

Näihin toimiin liittyy kansainvälinen suunnitelma 5G:tä koskevan maailmanlaajuisen konsensuksen varmistamiseksi. EU:n investoinnit 5G-tutkimukseen ja -standardeihin ovat tarpeen, jotta voidaan tukea odotettavissa olevaa liikennemäärää vuoteen 2025 mennessä. EU:n investoinneilla edistetään myös verkkoja ja Internet-arkkitehtuureja kehittyvillä aloilla, kuten koneviestintä (M2M) ja esineiden internet (IoT). 

Komissio hyväksyi vuonna 2016 5G-toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on varmistaa 5G-infrastruktuurin varhainen käyttöönotto kaikkialla Euroopassa. Toimintasuunnitelman tavoitteena oli aloittaa 5G-palvelujen käyttöönotto kaikissa EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen se ehdottaa nopeaa rakentamista 5G:n keskeytymättömän kattavuuden varmistamiseksi kaupunkialueilla ja tärkeimmillä liikenneväylillä vuoteen 2025 mennessä.

Digitaalinen kompassi: Vuonna 2021 hyväksytty eurooppalainen tie digitaaliselle vuosikymmenelle asettaa lisätavoitteen kattaa kaikki 5G-alueet vuoteen 2030 mennessä.

5G-toimintasuunnitelman ja digitaalista vuosikymmentä koskevan strategian edistymisen seuraamiseksi komissio tukee Euroopan 5G-seurantakeskusta. Seurantakeskus on seurantaväline, joka kattaa merkittävän markkinakehityksen Euroopassa maailmanlaajuisesti. Se raportoi myös jäsenvaltioiden toteuttamista valmistelutoimista, kuten taajuushuutokaupoista ja kansallisista 5G-strategioista.

5G-verkkojen käyttöönotto riippuu läheisesti radiotaajuuksien saatavuudesta, joka on langattoman teknologian perusta. Koska verkkoon liitettyjen laitteiden määrä ja niiden käyttö lisääntyvät, taajuusresurssit ja niiden käyttö on yhdenmukaistettava kaikkialla Euroopassa infrastruktuurin yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi yli rajojen. Tämä on perusta laajalle valikoimalle kuluttajille tarjottavia 5G-palveluja, kuten uusia älypuhelinsovelluksia ja asiantuntijapalveluja eri teollisuudenaloille.

Yli 5G, kohti 6G

5G-teknologia ja -standardit kehittyvät lähivuosina käyttöönoton edetessä. 6G-teknologioita koskevat tutkimus- ja innovointialoitteet (T & I) alkavat nyt ympäri maailmaa, ja ensimmäiset tuotteet ja infrastruktuurit on tarkoitus toteuttaa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

6G-järjestelmät siirtävät meidät Gigabitista Terabitin kapasiteettiin ja alle millisekunnin vasteaikoihin. Tämä mahdollistaa uudet sovellukset, kuten reaaliaikaisen automaation tai laajennetun todellisuuden tunnistamisen (”Internet of Senses”), joka kerää dataa fyysisen maailman digitaalista kaksospuolta varten.

Euroopassa käynnistettiin ensimmäiset 60 miljoonan euron arvoiset 6G-hankkeet 5G-kumppanuuden puitteissa. Hexa-X-lippulaiva kehittää ensimmäistä 6G-järjestelmäkonseptia, jota täydentää 8 hanketta, joissa tutkitaan 6G:n erityisiä teknologioita.

Euroopan komissio hyväksyi helmikuussa 2021 lainsäädäntöehdotuksensa älykkäitä verkkoja ja palveluja koskevasta strategisesta eurooppalaisesta kumppanuudesta yhteisyrityksenä, joka tuli voimaan 30. marraskuuta2021Asetukseensisältyy 900 miljoonan euron julkinen T & I-investointi kaudella 2021–2027.

Joulukuussa perustettu älykkäitä verkkoja ja palveluja käsittelevä yhteisyritys 6G:tä kohti hyväksyi ensimmäisen työohjelmansa 2021–2022, jonka julkinen rahoitus on noin 240 miljoonaa euroa. SNS-yhteisyritys järjesti lanseeraustapahtumansa ”On the Road to 6G” Mobile World Congress 2022 -tapahtumassa Barcelonassa 1. maaliskuuta 2022.

Yhteisyritys koordinoi 6G-teknologiaa koskevia tutkimustoimia Horisontti Eurooppa -puiteohjelman puitteissa sekä 5G:n käyttöönottoaloitteita Verkkojen Eurooppa -välineen Digitaalinen Eurooppa -välineen ja muiden ohjelmien puitteissa.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Verkkoyhteydet

EU pyrkii siihen, että Eurooppa olisi yhteenliitetyin maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Syventävää tietoa

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

5G-rajatylittävät käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa yhteenliitetyssä ja automatisoidussa liikkuvuudessa eurooppalaisilla liikenneväylillä.

Katso myös

Avaa Internet

EU:n säännöissä vahvistetaan avoimen Internet-yhteyden periaate: Internet-liikennettä on kohdeltava syrjimättä, estämättä, kaventamatta tai priorisoimatta.

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Connectivity Toolbox -työkalupakki

Liitettävyystyökalupakki tarjoaa ohjeita kuitu- ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. Nämä verkostot tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Radiotaajuus: langattoman viestinnän perusta

Julkisten tai yksityisten verkkojen kautta tapahtuvassa langattomassa viestinnässä käytetään radiotaajuuksia eli useita radioaaltoja tietojen toimittamiseen. Tällainen viestintä voi olla ihmisten, ihmisten ja koneiden tai järjestelmien välillä (”asiat” yleisemmin) tai asioiden...

112: EU:n hätänumero

Tarvitsetko apua? 112 on elämää pelastava numerosi! 112 on maksuton eurooppalainen hätänumero, joka on saatavilla kaikkialla.

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista on käytettävissä nopeiden internetyhteyksien tarjoamiseksi kaikissa EU-maissa.

Tuki laajakaistan käyttöönottoon

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankepäälliköitä ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseksi.