Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitalisaatiota.

© Euroopan komissio

5G Euroopalle: kiinteistä ja liikkuvista liikennekäytävistä ja kampuksista

fix-empty

5G tarjoaa käytännöllisesti katsoen universaalin, erittäin korkean kaistanleveyden ja matalan viiveen ”liityntävyyden” paitsi yksittäisille käyttäjille myös yhdistetyille objekteille. Sen odotetaan palvelevan monenlaisia ​​ sovelluksia ja aloja, myös ammattikäyttöön. Esimerkiksi verkotettu automatisoitu liikkuvuus, sähköiset terveyspalvelut, energianhallinta, mahdollisesti turvallisuussovellukset ja paljon muuta.

5G on myös tekoälyjärjestelmien keskeinen mahdollistaja, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tiedonkeruuta ja analysointia. Samalla se tuo pilven uuteen ulottuvuuteen mahdollistamalla tietojenkäsittelyn ja varastoinnin, kuten reunapilven ja liikkuvan reunalaskennan, jakelun koko infrastruktuurissa,

Eurooppa muovaa 5G-visiota

Euroopan komissio määritteli 5G-mahdollisuudet varhaisessa vaiheessa ja perusti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 5G-teknologian alalla vuonna 2013 5G-teknologian tutkimuksen ja innovoinnin vauhdittamiseksi. Euroopan komissio on sitonut Horisontti 2020 -ohjelmasta yli 700 miljoonan euron julkisen rahoituksen tämän toimen tukemiseen.

Näihin toimiin liittyy kansainvälinen suunnitelma, jolla varmistetaan maailmanlaajuinen yhteisymmärrys 5G:n pohjalta. EU:n investoinnit 5G-tutkimukseen ja -standardeihin ovat tarpeen, jotta voidaan tukea liikenteen määrää vuoteen 2025 mennessä. EU:n investoinneilla edistetään myös verkkoja ja Internet-arkkitehtuuria kehittyvillä aloilla, kuten laitteiden välisessä viestinnässä (M2M) ja esineiden internetissä (IoT). 

Komissio hyväksyi vuonna 2016 Euroopan 5G-toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan 5G-infrastruktuurin varhainen käyttöönotto kaikkialla Euroopassa. Toimintasuunnitelman tavoitteena oli aloittaa 5G-palvelujen käyttöönotto kaikissa EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen se ehdottaa nopeaa rakentamista, jotta voidaan varmistaa 5G:n keskeytymätön kattavuus kaupunkialueilla ja pääliikenneväylillä vuoteen 2025 mennessä.

Digitaalinen kompassi: Vuonna 2021 hyväksytyssä digitaalista vuosikymmentä koskevassa eurooppalaisessa toimintatavassa asetetaan lisätavoite kattaa kaikki asutut alueet 5G:llä vuoteen 2030 mennessä.

Seuratakseen 5G-toimintasuunnitelman ja digitaalista vuosikymmentä koskevan strategian edistymistä komissio tukee Euroopan 5G-seurantakeskusta. Seurantakeskus on seurantaväline, joka kattaa Euroopan markkinakehityksen maailmanlaajuisesti. Se raportoi myös jäsenvaltioiden toteuttamista valmistelutoimista, kuten taajuushuutokaupoista ja kansallisista 5G-strategioista.

5G-verkkojen käyttöönotto riippuu läheisesti radiotaajuuksien saatavuudesta, joka on langattomien teknologioiden perusta. Kun verkkoon liitettyjen laitteiden määrä ja niiden käyttö lisääntyvät, taajuusresurssit ja niiden käyttö on yhdenmukaistettava kaikkialla Euroopassa, jotta infrastruktuurin yhteentoimivuus rajojen yli on mahdollista. Tämä muodostaa perustan monille kuluttajille 5G:n avulla tarjottaville palveluille, kuten uusille älypuhelinsovelluksille ja asiantuntijapalveluille eri teollisuudenaloille.

5G:tä pidemmälle, kohti 6G:tä

5G-teknologia ja -standardit kehittyvät nopeasti lähivuosina käyttöönoton edetessä. 6G-teknologiaan liittyviä tutkimus- ja innovointialoitteita on nyt syntymässä ympäri maailmaa, ja ensimmäisten tuotteiden ja infrastruktuurien odotetaan kehittyvän tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

6G-järjestelmät mahdollistavat siirtymisen gigabitistä Terabit-kapasiteettiin ja alle millisekunnin vasteajat. Tämä mahdollistaa uudet sovellukset, kuten reaaliaikaisen automaation tai laajennetun todellisuuden tunnistamisen (Internet of Senses). Se myös tuo saataville dataa, jolla helpotetaan fyysisen maailman digitaalisen kaksonen luomista.

Tämän muutoksentukemiseksi neuvoston asetuksella (EU) 2021/2085 perustettiin älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) oikeudelliseksija rahoittavaksi yhteisöksi ja vahvistettiin EU:n kunnianhimoinen 900 miljoonan euron talousarvio vuosiksi 2021–2027 teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Lanseeraustilaisuus ”On the Road to 6G” järjestettiin Barcelonassa maaliskuussa 2022 Mobile World Congress 2022 -tapahtumassa.

SNS-yhteisyrityksen kaksi tärkeintä tarkastuskäyntiä ovat seuraavat:

  1. edistetään Euroopan teknologiaomavaraisuutta 6G:ssä panemalla täytäntöön asiaan liittyvä tutkimus- ja innovointitoiminta;
  2. edistetään 5G:n käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa kehittämällä digitaalisia edelläkävijämarkkinoita ja mahdollistamalla talouden ja yhteiskunnan digitaalinen ja vihreä siirtymä.  

Ensimmäisten 60 miljoonan euron arvoisten 6G-hankkeiden , joihin sisältyi Hexa-X-lippulaivahanke,jälkeen SNS-yhteisyritys hyväksyi ensimmäisen älykkäitä verkkoja ja palveluja koskevan tutkimuksen ja innovoinnin työohjelmansa vuosiksi 2021–2022 , ja siihenosoitettiin julkinen rahoitus noin 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen ehdotuspyynnön jälkeen käynnistettiin 35 SNS-hankettatammikuussa 2023.

Tämän jälkeenSNS -tutkimuksen ja innovoinnin työohjelman 2023–2024 yhteydessä käynnistettiin toinen ehdotuspyyntö Vastavalitut hankkeet on määrä aloittaa vuosina 2024 ja 2025.

Lisätietoa ehdotuspyynnöstä ja älykkäiden verkkojen ja palvelujen rahoitusmahdollisuuksista

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio esittää uusia aloitteita tulevaisuuden digitaali-infrastruktuureja varten

Komissio on esittänyt joukon mahdollisia toimia, joilla edistetään digitaalisten infrastruktuurien innovointia, turvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Euroopan talouden tuleva kilpailukyky riippuu näistä kehittyneistä digitaaliverkkoinfrastruktuureista ja -palveluista, sillä nopeat, turvalliset ja laajalle levinneet yhteydet ovat olennaisen tärkeitä sellaisten teknologioiden käyttöönotolle, jotka tuovat meidät huomisen maailmaan: etälääketiede, automatisoitu ajaminen, rakennusten ennakoiva kunnossapito tai täsmäviljely.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yhteydet

EU:n tavoitteena on, että Eurooppa on verkottunein maanosa vuoteen 2030 mennessä.

Syventävää tietoa

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

Rajatylittävät 5G-käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa verkottunutta ja automatisoitua liikkuvuutta varten eurooppalaisilla liikenneväylillä.

Katso myös

Avaa Internet

EU:n säännöissä vahvistetaan avoimen Internet-yhteyden periaate: Internet-liikennettä on kohdeltava syrjimättä, estämättä, kaventamatta tai priorisoimatta.

Tieto- ja viestintätekniikka ja standardointi

Tieto- ja viestintätekniikan eritelmillä varmistetaan, että tuotteet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja olla yhteentoimivia, edistää innovointia ja pitää tieto- ja viestintätekniikan markkinat avoimina ja kilpailukykyisinä.

Connectivity Toolbox -työkalupakki

Liitettävyystyökalupakki tarjoaa ohjeita kuitu- ja 5G-verkkojen käyttöönottoon. Nämä verkostot tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Radiotaajuus: langattoman viestinnän perusta

Julkisten tai yksityisten verkkojen kautta tapahtuvassa langattomassa viestinnässä käytetään radiotaajuuksia eli useita radioaaltoja tietojen toimittamiseen. Tällainen viestintä voi olla ihmisten, ihmisten ja koneiden tai järjestelmien välillä (”asiat” yleisemmin) tai asioiden...

112: EU:n hätänumero

Tarvitsetko apua? 112 on elämää pelastava numerosi! 112 on maksuton eurooppalainen hätänumero, joka on saatavilla kaikkialla.

Verkkovierailut: yhteys missä tahansa EU:n alueella ilman lisämaksua

Kun matkustat EU:n alueella, voit käyttää puhelintasi soittamaan, lähettämään ja käyttämään tietoja samalla tavalla kuin kotimaassasi. Ulkomailla EU:n alueella käyttämäsi puhelujen, tekstiviestien ja tietojen pöytäkirjat veloitetaan samalla tavalla kuin kotimaassa.

Satelliittilaajakaista

Satelliittilaajakaista on käytettävissä nopeiden internetyhteyksien tarjoamiseksi kaikissa EU-maissa.

Laajakaistan käyttöönoton tuki

Euroopan komissio tukee EU:n yrityksiä, hankevastaavia ja viranomaisia verkon kattavuuden lisäämisessä EU:n gigabittiyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.