Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

© Europska komisija

5G za Europu: od fiksnih i mobilnih do prometnih koridora i kampusa

fix-empty

5G pruža gotovo univerzalnu, ultra-visoku propusnost i nisku latencijsku „povezivost” ne samo pojedinačnim korisnicima, već i povezanim objektima. Očekuje se da će služiti širokom rasponu primjena i sektora, uključujući profesionalnu uporabu. Na primjer, povezana automatizirana mobilnost, e-zdravstvo, upravljanje energijom, moguće primjene u području sigurnosti i još mnogo toga.

5G će također biti ključni pokretač sustava umjetne inteligencije jer će omogućiti prikupljanje i analizu podataka u stvarnom vremenu. Istodobno će oblak postati nova dimenzija tako što će se omogućiti distribucija računalstva i pohrane, kao što su rubni oblak i mobilno računalstvo na rubu mreže, u cijeloj infrastrukturi,

Europa oblikuje viziju 5G

Europska komisija rano je utvrdila mogućnosti za 5G te je 2013. uspostavila javno-privatno partnerstvo za 5G (5G-JPP) kako bi se ubrzalo istraživanje i inovacije u području 5G tehnologije. Europska komisija izdvojila je javna sredstva u iznosu većem od 700 milijuna EUR u okviru programa Obzor 2020. za potporu toj aktivnosti.

Te su aktivnosti popraćene međunarodnim planom za osiguravanje globalnog konsenzusa koji se temelji na tehnologiji 5G. Ulaganja EU-a u istraživanja i standarde u području 5G mreža potrebna su kako bi se podržao očekivani opseg prometa do 2025. Ulaganjima EU-a potaknut će se i mreže i internetske arhitekture u novim područjima kao što su komunikacija između strojeva (M2M) i internet stvari (IoT). 

Komisija je 2016. donijela akcijski plan za 5G za Europu kako bi osigurala rano uvođenje 5G infrastrukture diljem Europe. Cilj akcijskog plana bio je započeti s pokretanjem 5G usluga u svim državama članicama EU-a najkasnije do kraja 2020. Nakon toga predlaže brzo povećanje kako bi se osigurala neprekinuta pokrivenost 5G mrežama u gradskim područjima i duž glavnih prometnih pravaca do 2025.

Digitalni kompas: Europskim pristupom za digitalno desetljeće donesenim 2021. postavlja se dodatni cilj da se do 2030. obuhvate sva naseljena područja s 5G mrežom.

Kako bi pratila napredak Akcijskog plana za 5G i strategije za digitalno desetljeće, Komisija podupire Europski opservatorij za 5G. Opservatorij je alat za praćenje glavnih tržišnih kretanja u Europi u globalnom kontekstu. Izvješćuje i o pripremnim djelovanjima koja su poduzele države članice, kao što su dražbe spektra i nacionalne strategije za 5G.

Uvođenje 5G mreža u velikoj mjeri ovisi o pristupu radiofrekvencijskom spektru, koji je temelj bežičnih tehnologija. S obzirom na to da se stopa povezanih uređaja i njihova uporaba povećavaju, potrebno je uskladiti resurse spektra i njihove uporabe diljem Europe kako bi se omogućila interoperabilnost prekogranične infrastrukture. To je osnova za širok raspon usluga koje se pružaju s 5G mrežom za potrošače, kao što su nove aplikacije za pametne telefone i profesionalne usluge za različite industrijske sektore.

Nakon 5G, prema 6G

5G tehnologija i standardi brzo će se razvijati tijekom sljedećih nekoliko godina s napretkom uvođenja. Istraživačke i inovacijske inicijative povezane sa 6G tehnologijama sada se pojavljuju diljem svijeta, a očekuje se da će se prvi proizvodi i infrastrukture razviti do kraja ovog desetljeća.

6G sustavi omogućit će prijelaz s gigabitnih na Terabitne kapacitete i vrijeme odziva ispod milisekunde. To će omogućiti nove aplikacije kao što su automatizacija u stvarnom vremenu ili senzor proširene stvarnosti (internet osjetila). Također će staviti na raspolaganje podatke kako bi se olakšalo stvaranje digitalnog blizanca fizičkog svijeta.

Kako bi se poduprla ta promjena, Uredbom Vijeća 2021/2085 uspostavljeno je Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge (SNS JU) kao pravni subjekt i subjekt za financiranje te je utvrđen ambiciozan proračun EU-a u iznosu od 900 milijuna EUR od 2021. do 2027., koji će pratiti industrija. Lansiranje događaja „Na putu do 6G”održano je na Svjetskom mobilnom kongresu 2022. u Barceloni u ožujku 2022.

Dvije glavne misije Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge su:

  1. poticanje tehnološke suverenosti Europe u 6G-u provedbom povezanog istraživanja i inovacija;
  2. poticanje uvođenja 5G mreža u cijeloj Europi razvojem vodećih digitalnih tržišta i omogućivanjem digitalne i zelene tranzicije gospodarstva i društva.  

Nakonprvog skupa6G projekata u vrijednosti od 60 milijuna EUR, uključujućivodeću inicijativu Hexa-X , Zajedničko poduzeće zapametne mreže i usluge donijelo je svoj prvi radni program za istraživanje i inovacije za pametne mreže i usluge za razdoblje 2021. 2022. s namjenskim javnim sredstvima u iznosu od oko 250 milijuna EUR. Nakon prvog poziva na podnošenje prijedloga u siječnju 2023. započelo je 35 projekata u području SNS-a.

Nakon toga, drugi skup poziva objavljenih u okviru Programa rada zaistraživanje i inovacije u području SNS-a za razdoblje 2023. 2024.   Novoodabrani projekti trebali bi započeti 2024. odnosno 2025.

Više informacija o pozivu na podnošenje prijedloga i mogućnostima financiranja pametnih mreža i usluga

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

Povezani sadržaj

Šira slika

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

Dublji pogled

5G istraživanje i standardi

Europska komisija surađuje s industrijom u okviru 5G javno-privatnog partnerstva kao sredstvo za istraživanje i inovacije za strukturiranje i usmjeravanje europskih 5G istraživanja.

5G i elektromagnetska polja

Europski kodeks elektroničkih komunikacija ima ključnu ulogu u osiguravanju dosljednih uvjeta uvođenja 5G tehnologije uz istodobnu zaštitu javnog zdravlja.

5G opservatorij

Europski opservatorij za 5G omogućuje EU-u da procijeni napredak Akcijskog plana za 5G i poduzme mjere za njegovu potpunu provedbu.

Akcijski plan za 5G

Akcijski plan za 5G strateška je inicijativa kojom će 5G postati stvarnost za sve građane i poduzeća diljem EU-a.

Povezana i automatizirana mobilnost

Povezana i automatizirana mobilnost jedinstvena je prilika da naše prometne sustave učinimo sigurnijima, čišćima, učinkovitijima i prilagođenijima korisnicima.

5G prekogranični koridori

Zemlje EU-a i industrija surađuju na pripremi opsežnog uvođenja 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost na europskim prometnim putovima.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.