Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G je ključna tehnologija nove generacije omrežja, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

© Evropska komisija

5G za Evropo: od fiksnih in mobilnih do prometnih koridorjev in kampusov

fix-empty

5G zagotavlja skoraj univerzalno, ultra visoko pasovno širino in nizko latenčno „povezljivost“ ne samo posameznim uporabnikom, ampak tudi povezanim objektom. Pričakuje se, da bo služil široki paleti aplikacij in sektorjev, vključno s poklicnimi uporabami. Na primer povezana avtomatizirana mobilnost, e-zdravje, upravljanje z energijo, morebitne varnostne aplikacije in še več.

5G bo tudi ključni dejavnik sistemov umetne inteligence, saj bo zagotavljal zbiranje in analizo podatkov v realnem času. Hkrati bo oblak prinesel novo dimenzijo, saj bo omogočil porazdelitev računalništva in shranjevanja, kot sta robni oblak in mobilno računalništvo robov, po vsej infrastrukturi,

Evropa oblikuje vizijo 5G

Evropska komisija je zgodaj opredelila priložnosti 5G in leta 2013 vzpostavila javno-zasebno partnerstvo za 5G (5G-PPP), da bi pospešila raziskave in inovacije na področju tehnologije 5G. Evropska komisija je v okviru programa Obzorje 2020 namenila javna sredstva v višini več kot 700 milijonov EUR za podporo tej dejavnosti.

Te dejavnosti spremlja mednarodni načrt za zagotovitev globalnega soglasja o 5G. Naložbe EU v raziskave in standarde 5G so potrebne za podporo pričakovanemu obsegu prometa do leta 2025. Naložbe EU bodo spodbudile tudi omrežja in internetne arhitekture na novih področjih, kot sta komunikacija stroj-stroj (M2M) in internet stvari (IoT). 

Komisija je leta 2016 sprejela akcijski načrt za 5G za Evropo, da bi zagotovila zgodnjo uvedbo infrastrukture 5G po vsej Evropi. Cilj akcijskega načrta je bil začeti izvajati storitve 5G v vseh državah članicah EU najpozneje do konca leta 2020. V skladu s tem predlaga hitro kopičenje, da se zagotovi neprekinjena pokritost 5G na mestnih območjih in vzdolž glavnih prometnih poti do leta 2025.

Digitalni kompas: Evropski način za digitalno desetletje, sprejet leta 2021, določa dodatni cilj, da se do leta 2030 zajamejo vsa poseljena območja s 5G.

Za spremljanje napredka akcijskega načrta 5G in strategije za digitalno desetletje Komisija podpira evropski opazovalni urad za 5G. Observatorij je orodje za spremljanje, ki zajema pomemben razvoj trga v Evropi v svetovnem okviru. Poroča tudi o pripravljalnih ukrepih, ki so jih sprejele države članice, kot so dražbe spektra in nacionalne strategije 5G.

Vzpostavitev omrežij 5G je močno odvisna od dostopa do radijskega spektra, ki je osnova brezžičnih tehnologij. Ker se stopnja povezanih naprav in njihova uporaba povečujeta, je treba vire spektra in njihovo uporabo uskladiti po vsej Evropi, da se omogoči čezmejna interoperabilnost infrastrukture. To je podlaga za širok nabor storitev, ki se zagotavljajo potrošnikom s tehnologijo 5G, kot so nove aplikacije za pametne telefone, in strokovne storitve za različne industrijske sektorje.

Več kot 5G, proti 6G

Tehnologija in standardi 5G se bodo v naslednjih nekaj letih razvijali z napredkom pri uvajanju. Pobude za raziskave in inovacije (R &I) o tehnologijah 6G se zdaj začenjajo po vsem svetu, pri čemer se za konec tega desetletja pričakujejo prvi proizvodi in infrastrukture.

6G sistemi nas bodo premaknili iz gigabitnih na terabitne kapacitete in podmilisekundne odzivne čase. To bo omogočilo nove aplikacije, kot so avtomatizacija v realnem času ali razširjeno zaznavanje realnosti („internet senzorjev“), zbiranje podatkov za digitalni dvojček fizičnega sveta.

V Evropi se je v okviru 5G-PPP začel izvajati prvi sklop 6G projektov v vrednosti 60 milijonov EUR. Vodilni Hexa-X razvija prvi koncept 6G sistema, ki ga dopolnjuje 8 projektov, ki proučujejo specifične tehnologije za 6G.

Evropska komisija je februarja 2021 kot skupno podjetje sprejela zakonodajni predlog za strateško evropsko partnerstvo na področju pametnih omrežij in storitev, ki je začel veljati 30. novembra2021Uredbavključuje javno naložbo v raziskave in inovacije v višini 900 milijonov EUR v obdobju 2021–2027.

Novoustanovljeno skupno podjetje za pametna omrežja in storitve v smeri 6Gje decembra sprejelo svoj prvi delovni program za obdobje 2021–2022 z namenskimi javnimi sredstvi v višini približno 240 milijonov EUR. Skupno podjetje SNSje 1. marca 2022 v Barceloni organiziralo dogodek „On the Road to 6G“ na svetovnem mobilnem kongresu 2022.

Skupno podjetje usklajuje raziskovalne dejavnosti v zvezi s tehnologijo 6G v okviru programa Obzorje Evropa ter pobude za uvedbo 5G v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za digitalne in druge programe.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Povezljivost

Cilj EU je, da bi Evropa do leta 2030 postala najbolj povezana celina.

Podrobnejše informacije

5G Raziskave in standardi

Evropska komisija sodeluje z industrijo v javno-zasebnem partnerstvu 5G kot nosilec raziskav in inovacij za oblikovanje in usmerjanje evropskih raziskav 5G.

5G in elektromagnetna polja

Evropski kodeks za elektronske komunikacije ima ključno vlogo pri zagotavljanju doslednih pogojev za uvedbo 5G ob hkratnem varovanju javnega zdravja.

5G observatorij

Evropska opazovalna skupina za 5G omogoča EU, da oceni napredek akcijskega načrta za 5G in sprejme ukrepe za njegovo celovito izvajanje.

Akcijski načrt 5G

Akcijski načrt za 5G je strateška pobuda, ki bo 5G uresničila za vse državljane in podjetja po vsej EU.

Povezana in avtomatizirana mobilnost

Povezana in avtomatizirana mobilnost je edinstvena priložnost, da naši prometni sistemi postanejo varnejši, čistejši, učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.

Čezmejni koridorji 5G

Države in industrija EU sodelujejo pri pripravi obsežne uvedbe koridorjev 5G za povezano in avtomatizirano mobilnost na evropskih prometnih poteh.

Glej tudi

Odpri internet

Pravila EU vključujejo načelo odprtega dostopa do interneta: internetni promet se obravnava brez diskriminacije, blokiranja, zaviranja ali določanja prednostnih nalog.

IKT in standardizacija

Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT.

Zbirka orodij za povezljivost

Nabor orodij za povezljivost ponuja smernice za uvedbo optičnih omrežij in omrežij 5G. Ta omrežja bodo ponudila pomembne gospodarske priložnosti.

Radijski spekter: osnova brezžične komunikacije

Brezžične komunikacije prek javnih ali zasebnih omrežij uporabljajo radiofrekvenčni spekter, tj. vrsto radijskih valov, za prenos informacij. Takšna komunikacija je lahko med ljudmi, ljudmi in stroji ali sistemi („stvari“ splošneje) ali med stvarmi. V tem okviru je...

112: Številka EU za klic v sili

Potrebujete pomoč? 112 je vaša življenjska številka! 112 je evropska telefonska številka za klic v sili, ki je brezplačno na voljo povsod v EU.

Gostovanje: povezani kjer koli v EU brez doplačila

Med potovanjem po EU lahko telefon kličete, pošiljate sporočila in podatke uporabljate tako kot doma. Zapisniki klicev, sporočila SMS in podatki, ki jih uporabljate v tujini v EU, se zaračunajo enako kot doma.

Podpora za širokopasovno uvajanje

Evropska komisija podpira podjetja EU, vodje projektov in organe pri povečanju pokritosti z omrežjem, da bi dosegli cilje gigabitne družbe EU.