Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G 5G

5G ir kritiskā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

© Eiropas Komisija

5G Eiropai: no fiksētiem un mobiliem transporta koridoriem un pilsētiņām

fix-empty

5G nodrošina praktiski universālu, ultra-augstu joslas platumu un zemu latentuma “savienojamību” ne tikai atsevišķiem lietotājiem, bet arī savienotiem objektiem. Paredzams, ka tas kalpos visdažādākajiem lietojumiem un nozarēm, tostarp profesionālai lietošanai. Piemēram, satīklota automatizēta mobilitāte, e-veselība, energopārvaldība, iespējams, drošības lietojumprogrammas un daudz kas cits.

5G būs arī galvenais mākslīgā intelekta sistēmu veicinātājs, jo tas nodrošinās reāllaika datu vākšanu un analīzi. Tajā pašā laikā mākoņdatošana kļūs par jaunu dimensiju, ļaujot izplatīt datošanu un uzglabāšanu, piemēram, perifēro mākoņdatošanu, un mobilo perifērdatošanu visā infrastruktūrā,

Eiropa 5G redzējuma veidošanā

Eiropas Komisija jau agrīnā posmā apzināja 5G iespējas, 2013. gadā izveidojot publiskā un privātā sektora partnerību 5G (5G-PPP) jomā, lai paātrinātu pētniecību un inovāciju 5G tehnoloģiju jomā. Eiropas Komisija ir piešķīrusi publisko finansējumu vairāk nekā 700 miljonu eiro apmērā, izmantojot programmu “Apvārsnis 2020”, lai atbalstītu šo darbību.

Šīm darbībām ir pievienots starptautisks plāns, lai nodrošinātu pasaules mēroga konsensu par 5G. ES ieguldījumi 5G pētniecībā un standartos ir nepieciešami, lai atbalstītu satiksmes apjomu, kas sagaidāms līdz 2025. gadam. ES investīcijas arī veicinās tīklus un interneta arhitektūru tādās jaunās jomās kā mašīnas-mašīnas (M2M) sakari un lietiskais internets (IoT). 

Komisija 2016. gadā pieņēma 5G rīcības plānu Eiropai, lai nodrošinātu 5G infrastruktūras agrīnu izvēršanu visā Eiropā. Rīcības plāna mērķis bija vēlākais līdz 2020. gada beigām sākt 5G pakalpojumu ieviešanu visās ES dalībvalstīs. Ņemot to vērā, tā ierosina ātri izveidoties, lai līdz 2025. gadam nodrošinātu nepārtrauktu 5G pārklājumu pilsētu teritorijās un galvenajās transporta maģistrālēs.

Digitālais kompass: 2021. gadā pieņemtais Eiropas ceļš digitālajai desmitgadei nosaka papildu mērķi līdz 2030. gadam aptvert visas apdzīvotās teritorijas ar 5G.

Lai uzraudzītu 5G rīcības plāna un digitālās desmitgades stratēģijas progresu, Komisija atbalsta Eiropas 5G observatoriju. Novērošanas centrs ir uzraudzības instruments, kas aptver galvenās tirgus norises Eiropā globālā kontekstā. Tā arī ziņo par dalībvalstu veiktajām sagatavošanas darbībām, piemēram, spektra izsolēm un valstu 5G stratēģijām.

5G tīklu izvēršana ir cieši atkarīga no piekļuves radiofrekvenču spektram, kas ir bezvadu tehnoloģiju pamats. Tā kā savienoto ierīču skaits un to izmantošana palielinās, spektra resursi un to izmantošana ir jāsaskaņo visā Eiropā, lai nodrošinātu infrastruktūras savstarpēju izmantojamību pāri robežām. Tas ir pamats plašam pakalpojumu klāstam, ko sniedz ar 5G patērētājiem, piemēram, jaunām viedtālruņu lietotnēm un profesionāliem pakalpojumiem dažādām rūpniecības nozarēm.

Tālāk par 5G, virzienā uz 6G

5G tehnoloģijas un standarti tuvāko gadu laikā attīstīsies, attīstoties izvēršanai. Pētniecības un inovācijas iniciatīvas 6G tehnoloģiju jomā tagad sākas visā pasaulē, un šīs desmitgades beigās gaidāmi pirmie produkti un infrastruktūras.

6G sistēmas pārvirzīs mūs no Gigabit uz Terabit jaudu un sub-milli Second reakcijas laiku. Tas ļaus izmantot jaunus lietojumus, piemēram, reāllaika automatizāciju vai paplašinātas realitātes apzināšanu (“sensu internets”), datu vākšanu fiziskās pasaules digitālajam dvīņam.

Eiropā 5G-PPP ietvaros tika uzsākts pirmais 6G projektu kopums 60 miljonu eiro vērtībā. Hexa-X flagmanis izstrādā pirmo 6G sistēmas koncepciju, ko papildina 8 projekti, kas pēta specifiskas 6G tehnoloģijas.

Eiropas Komisija 2021. gada februārī pieņēma tiesību akta priekšlikumu par stratēģisku Eiropas partnerību viedu tīklu un pakalpojumu jomā kā kopuzņēmumu, kas stājās spēkā 2021. gada 30. novembrīRegula ietverpubliskos pētniecības un inovācijas ieguldījumus 900 miljonu EUR apmērā laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam.

Decembrī jaunizveidotais Viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmums virzībā uz 6G pieņēma savu pirmo darba programmu 2021.–2022. gadam ar iezīmētu publisko finansējumu aptuveni 240 miljonu EUR apmērā. 2022.gada 1. martā KU SNS organizēja atklāšanas pasākumu “On the Road to 6G” Mobile World Congress 2022, Barselonā.

Kopuzņēmums koordinē pētniecības pasākumus 6G tehnoloģiju jomā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros, kā arī 5G izvēršanas iniciatīvas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta “Digitālā joma” un citu programmu ietvaros.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Savienojamība

ES mērķis ir panākt, lai Eiropa līdz 2030. gadam kļūtu par vissavienotāko pasaules daļu.

Rociet dziļāk!

5G pētniecība un standarti

Eiropas Komisija sadarbojas ar nozares pārstāvjiem 5G publiskā un privātā sektora partnerībā kā pētniecības un inovācijas instruments, lai strukturētu un vadītu Eiropas 5G pētniecību.

5G un elektromagnētiskie lauki

Eiropas elektronisko sakaru kodeksam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu konsekventus 5G ieviešanas nosacījumus, vienlaikus aizsargājot sabiedrības veselību.

5G observatorija

Eiropas 5G novērošanas centrs ļauj ES novērtēt 5G rīcības plāna progresu un rīkoties, lai to pilnībā īstenotu.

5G rīcības plāns

5G rīcības plāns ir stratēģiska iniciatīva, kas padarīs 5G par realitāti visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā ES.

Satīklota un automatizēta mobilitāte

Satīklota un automatizēta mobilitāte sniedz unikālu iespēju padarīt mūsu transporta sistēmas drošākas, tīrākas, efektīvākas un lietotājam draudzīgākas.

5G pārrobežu koridori

ES valstis un rūpniecība sadarbojas, lai sagatavotu 5G koridoru plaša mēroga izvēršanu savienotai un automatizētai mobilitātei uz Eiropas transporta ceļiem.

Skatīt arī

IKT un standartizācija

IKT specifikācijas nodrošina, ka produkti var savstarpēji savienoties un savstarpēji sadarboties, veicinot inovāciju un saglabājot IKT tirgu atvērtību un konkurētspēju.

ES Elektronisko sakaru kodekss

ES elektronisko sakaru politika uzlabo konkurenci, veicina inovāciju un stiprina patērētāju tiesības Eiropas vienotajā tirgū.

Savienojamības rīkkopa

Savienojamības rīkkopā ir sniegti norādījumi optiskās šķiedras un 5G tīklu izvēršanai. Šie tīkli piedāvās ievērojamas ekonomiskās iespējas.

Radiofrekvenču spektrs: bezvadu sakaru pamats

Bezvadu sakari, izmantojot publiskos vai privātos tīklus, informācijas pārraidīšanai izmanto radiofrekvenču spektru, t. i., virkni radioviļņu. Šāda saziņa var būt starp cilvēkiem, cilvēkiem un mašīnām vai sistēmām (“lietas” vispārīgāk) vai starp lietām. Šajā kontekstā...

112: ES ārkārtas palīdzības numurs

Nepieciešama palīdzība? 112 ir jūsu dzīvības glābšanas numurs! 112 ir Eiropas neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, kas bez maksas pieejams visā ES.

Satelīta platjosla

Satelīta platjosla ir pieejama, lai nodrošinātu ātru interneta pieslēgumu visās ES valstīs.

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.