Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Čezmejni koridorji 5G

Države EU in industrija sodelujejo pri pripravi obsežne uvedbe koridorjev 5G za povezano in avtomatizirano mobilnost na evropskih prometnih poteh.

  cestni sistem s prekrivno plastjo povezanega omrežja

iStock Getty Images - metamorworks

Evropski koridorji 5G

Vzpostavitev čezmejnih koridorjev 5G vzdolž prometnih poti po vsej Evropi naj bi prispevala k zeleni in digitalni preobrazbi gospodarstva in družbe EU. Zlasti povezana in avtomatizirana mobilnost, ki jo omogoča 5G, velja za glavni dejavnik, ki omogoča večjo varnost v cestnem prometu, optimiziran cestni promet, zmanjšanje emisij CO2 ter industrijsko konkurenčnost prometnega sektorja in sektorja mobilnosti.

Komisija je priznala ključno vlogo čezmejnih koridorjev 5G v evropski strategiji za digitalno desetletje ter strategiji za trajnostno in pametno mobilnost. Koridorji 5G so tudi eden od večdržavnih projektov, opredeljenih v strategiji za digitalno desetletje, in zato eno od glavnih strateških naložbenih področij mehanizma za okrevanje in odpornost.

Da bi se pripravile na obsežno uvedbo koridorjev 5G, so države članice, industrija in Komisija v zadnjih nekaj letih združile svoja prizadevanja za izvajanje preizkušanja in preskušanja CAM, ki ga omogoča 5G, ob podpori programa Obzorje 2020 v okviru javno-zasebnega partnerstva 5G.

Digitalni program Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) bo v obdobju 2022–2027 zagotovil finančno podporo za obsežno uvedbo koridorjev 5G z načrtovanim proračunom v višini približno 1 milijarde evrov za to obdobje. Prvi večletni delovni program za obdobje 2021–2025, sprejet 16. decembra 2021, se osredotoča na postavitev čezmejnih odsekov vzdolž koridorjev 5G. Prvi razpisi IPE so bili objavljeni januarja 2022.

EU Research & Inovacijski projekti za čezmejne koridorje 5G

EU v okviru javno-zasebnega partnerstva Evropske komisije za 5G podpira 7 poskusnih projektov čezmejnih koridorjev 5G za obsežno preskušanje rešitev CAM, ki jih omogoča 5G, ki se sofinancirajo v okviru programa Obzorje 2020. Sedem projektov, ki so se začeli novembra 2018 in septembra 2020, je preizkusilo tehnologijo 5G, ki se je uporabljala za CAM na čezmejnih odsekih avtocest, železnic, plovnih poti in pristanišč prek 11 meja:

 • 5G-CARMEN: avtoceste vzdolž pomembnega koridorja sever-jug od Bologne do Münchna prek prelaza Brenner
 • 5GCROCO: avtoceste med Metzom, Merzigom in Luksemburgom, ki prečkajo meje Francije, Nemčije in Luksemburga
 • 5G-Mobix: dva čezmejna koridorja med Španijo in Portugalsko, kratek koridor med Grčijo in Turčijo ter šest nacionalnih mestnih območij v Versaillesu (Francija), Berlinu in Stuttgartu (Nemčija), Eindhovnu-Helmondu (Nizozemska) in Espooju (Finska).
 • 5GMED: Preskusi CAM, ki jih omogoča 5G, za cestni in železniški promet vzdolž čezmejnega koridorja Figueres-Perpignan med Španijo in Francijo
 • 5GROUTES: izvajati napredne poskuse CAM na področju 5G med Latvijo, Estonijo in Finsko na avtocestah, železnicah in ladjah
 • Načrt za 5G: zasnovati in potrditi CAM rešitve, ki temeljijo na 5G, med Belgijo in Nizozemsko na cestah, plovnih poteh in v pristaniščih.
 • 5GRAIL: Potrditi prvi sklop prihodnjega železniškega mobilnega komunikacijskega sistema (FRMCS) na različnih preizkuševališčih v Evropi

Čezmejne pobude, dogovorjene med javnimi organi

Leta 2017 so se države članice in industrija po pismu o nameri, podpisanem ob digitalnem dnevu v Rimu, in okrogli mizi o povezani in avtomatizirani vožnji v Frankfurtu dogovorile o vzpostavitvi vseevropskega omrežja čezmejnih koridorjev 5G. Na tej podlagi je veliko držav članic in regionalnih organov podpisalo in/ali napovedalo dvostranske sporazume za preskusne koridorje.

Danes se izvajajo naslednje pomembne pobude/projekti:

 • Francija, Nemčija in Luksemburg so napovedali skupni koridor med Luksemburgom, Metzom in Merzigom;
 • Norveško, Finsko in Švedsko s koridorjem E8 med Tromsøjem (Norveška) in Oulujem (Finska) ter koridorjem E18 med Helsinki, Stockholmom in Oslom;
 • Nizozemska in Belgija sta se dogovorili o koridorju Rotterdam–Anvers–Eindhoven;
 • Španija in Portugalska sta podpisali pismo o nameri, da bosta imeli dva skupna koridorja med Vigom in Portom ter med Evoro in Mérido, kar bo omogočilo čezmejno testiranje povezane avtomatizirane vožnje;
 • Slovenija, Madžarska in Avstrija so podpisale memorandum o soglasju o čezmejnem sodelovanju pri razvoju in preskušanju električnih, integriranih in avtonomnih vozil;
 • Bolgarija, Grčija in Srbija so podpisale pismo o nameri glede koridorja Solun–Sofija–Beograd za razvoj poskusnih čezmejnih koridorjev 5G, ki bodo omogočali preskušanje vozil brez voznika;
 • Poljska in Litva sta 5. septembra 2018 podpisali pismo o nameri sodelovanja pri tehničnih, pravnih in političnih vidikih čezmejnega koridorja CAD „prek Baltice“ (Varšava, Kaunas, Vilna);
 • Litva, Latvija in Estonija so podpisale memorandum o soglasju za „Via Baltica – sever“;
 • Italija in trije predsedniki evroregije Tirolska-Südtirol-Trentino so potrdili svojo namero, da si bodo v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi državami članicami prizadevali za razvoj koridorja 5G na avtocesti Brenner-pass;
 • München–Praga: leta 2020 so organi Češke republike in zvezne dežele Bavarske (Nemčija) podpisali skupno izjavo o nameri za čezmejno sodelovanje pri izgradnji koridorja 5G München–Praga v okviru IPE Digitalno;
 • Francija-Španija: Francija in Španija sta 23. septembra 2020 podpisali memorandum o soglasju, da bi okrepili čezmejno sodelovanje na področju uporabe in storitev CAM;
 • PobudaBeneluksa: 15. decembra 2021 so tri države Beneluksa sprejele priporočilo za združitev prizadevanj pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja čezmejne povezljivosti 5G.

Objava digitalnih razpisov IPE

Prvi sklop razpisov IPE za digitalne tehnologije je bil objavljen januarja 2022 in bo privedel do začetka zgodnjega vala projektov uvajanja ter začetnih študij za pripravo začetka večjega vala projektov uvajanja v letu 2023.

Na splošno se zaradi podpore okrepljenemu čezmejnemu sodelovanju in podpore financiranja raziskav in inovacij EU v Evropi postopoma oblikuje nov zemljevid čezmejnih koridorjev 5G.

Zemljevid čezmejnih koridorjev 5G v Evropi, vključno s preskušanjem in predhodnim uvajanjem, okvirnimi koridorji za financiranje IPE in poskusnimi projekti programa Obzorje 2020

Zadnje novice

DIGIBYTE |
Evropa povečala naložbe v raziskave 6G in izbrala 35 novih projektov v vrednosti 250 milijonov evrov

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve je izbralo svoj prvi portfelj 35 raziskovalnih, inovacijskih in poskusnih projektov, da bi omogočilo razvoj ekosistemov 5G in spodbudilo raziskave 6G v Evropi. S skupnim financiranjem tega novega portfelja v višini približno 250 milijonov EUR v okviru programa Obzorje Evropa je cilj vzpostaviti prvorazredno evropsko dobavno verigo za napredne sisteme 5G in vzpostaviti tehnološke zmogljivosti Evrope 6G.

Povezane vsebine

Širša slika

5G

5G je ključna omrežna tehnologija nove generacije, ki bo omogočila inovacije in podprla digitalno preobrazbo.

Glej tudi

5G Raziskave in standardi

Evropska komisija sodeluje z industrijo v javno-zasebnem partnerstvu 5G kot nosilec raziskav in inovacij za oblikovanje in usmerjanje evropskih raziskav 5G.

5G in elektromagnetna polja

Evropski kodeks za elektronske komunikacije ima ključno vlogo pri zagotavljanju doslednih pogojev za uvedbo 5G ob hkratnem varovanju javnega zdravja.

5G observatorij

Evropska opazovalna skupina za 5G omogoča EU, da oceni napredek akcijskega načrta za 5G in sprejme ukrepe za njegovo celovito izvajanje.

Akcijski načrt 5G

Akcijski načrt za 5G je strateška pobuda, ki bo 5G uresničila za vse državljane in podjetja po vsej EU.

Povezana in avtomatizirana mobilnost

Povezana in avtomatizirana mobilnost je edinstvena priložnost, da naši prometni sistemi postanejo varnejši, čistejši, učinkovitejši in uporabniku prijaznejši.