Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Volání v rámci EU: nižší a omezené poplatky za volání do jiných zemí EU

Evropané platí nižší a omezené poplatky za volání v rámci EU nebo volání do jiných zemí EU.

    Volání v rámci EU. Ceny za mezinárodní hovory v rámci EU byly omezeny na 19 centů (+DPH) a SMS na 6 centů (+DPH).

© European Commission

Ceny mezinárodních komunikací v rámci EU jsou omezeny a volání z jedné země EU na pevné nebo mobilní síti do jiné země EU stojí maximálně 0,19 EUR za minutu (+DPH) a 0,06 EUR za SMS (+DPH).

Komunikační stropy uvnitř EU

Stropy pro komunikaci uvnitř EU platí od 15. května 2019. To znamená, že jakákoli maloobchodní cena účtovaná spotřebitelům za regulovanou komunikaci uvnitř EU nesmí překročit 0,19 EUR (+ DPH) za minutu volání a 0,06 EUR (+DPH) za SMS zprávu.

Nařízení zavádějící stropy uvnitř EU zajišťuje, že tato pravidla nenaruší hospodářskou soutěž, inovace a investice. To znamená, že vnitrostátní regulační orgány mohou za výjimečných okolností udělit výjimku z cenové regulace komunikací v rámci EU. Odchylka je určena pro výjimečné okolnosti, kdy by uplatnění cenových stropů mělo významný dopad na schopnost poskytovatele udržet jeho stávající ceny za domácí komunikaci.

Strop se vztahuje na volání a SMS z jednoho členského státu EU do jiných členských států EU plus na Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Pro volání a SMS pocházející z Norska, Islandu a Lichtenštejnska se pravidla použijí ode dne, kdy jsou začleněna do Dohody o EHP.

Komunikace uvnitř EU v minulosti

Nová pravidla zajistí, aby spotřebitelé byli chráněni před nadměrnými cenami za komunikaci v rámci EU. V minulosti ceny těchto služeb pro volání do zahraničí v EU v některých členských státech do značné míry převyšovaly ceny za domácí volání a mezi zeměmi EU existovaly značné cenové rozdíly.

Před omezením komunikace v rámci EU byla průměrná standardní cena pevného nebo mobilního volání v rámci EU třikrát vyšší než standardní cena domácího volání. Zatímco standardní cena SMS v rámci EU byla více než dvakrát dražší než cena domácí. V některých případech byla standardní cena volání v rámci EU až desetkrát vyšší než standardní cena za domácí hovory.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Konektivita

Cílem EU je, aby Evropa byla do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem.

Viz také

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

Kodex EU pro elektronické komunikace

Politika EU v oblasti elektronických komunikací zlepšuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a posiluje práva spotřebitelů v rámci jednotného evropského trhu.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.