Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Glaonna laistigh den Aontas: táillí níos ísle agus teoranta ar iarraidh ar thíortha eile de chuid an Aontais

Europeans pay lower and limited charges for, Intra-EU calls, or calling other EU countries.

    Glaonna laistigh den Aontas. Tá uasteorainn 19 cent (+CBL) agus 6 cent (+CBL) (+CBL) ar phraghsanna glaonna idirnáisiúnta laistigh den Aontas.

© European Commission

The prices of International communications within the EU are capped and calling from one EU country on a landline or mobile to another EU country, costs a maximum amount of €0,19 per minute (+ VAT) and €0,06 per SMS (+ VAT).

Intra-EU communication caps

Intra-EU communication caps apply from 15 May 2019. This means any retail price charged to consumers for regulated intra-EU communications shall not exceed €0,19 (+ VAT) per minute for calls and €0,06 (+ VAT) per SMS message.

The regulation introducing intra-EU caps ensures that these rules will not distort competition, innovation and investment. That means that NRAs may, in exceptional circumstances, grant a derogation from the price regulation of intra-EU communications. The derogation is intended for exceptional circumstances, where the application of the price-caps would significantly impact a provider's capacity to sustain its existing prices for domestic communications.

The cap applies to calls and SMS from one EU Member State to other EU Member States plus Iceland, Liechtenstein and Norway. For calls and SMS originating in Norway, Iceland and Liechtenstein the rules are applicable from the date they are incorporated in the EEA agreement.

Intra-EU communications in the past

The new rules will ensure that consumers are protected from excessive prices for intra-EU communications. In the past, the prices of these services to call abroad in the EU, in some Member States, largely exceeded the prices for domestic calls and there were significant price differences between EU countries.

Before Intra-EU communications were capped, the average standard price of a fixed or mobile intra-EU call tended to be three times higher than the standard price of a domestic call. While the standard price of an intra-EU SMS was more than twice as expensive as a domestic one. In some cases the standard price of an intra-EU call was up to ten times higher than the standard price for domestic calls.

Latest News

PRESS RELEASE |
D’fhormheas an Coimisiún suas le EUR 1.2 billiún de Státchabhair ó sheacht mBallstát le haghaidh Tionscadal Tábhachtach ar mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne i dteicneolaíochtaí na néalríomhaireachta agus na himeallríomhaireachta

D’fhormheas an Coimisiún, faoi rialacha an Aontais maidir le Státchabhair, Tionscadal Tábhachtach ar mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne (‘IPCEI’) chun tacú le taighde, forbairt agus úsáid thionsclaíoch teicneolaíochtaí ardfhorbartha néalríomhaireachta agus imeallríomhaireachta ar fud soláthraithe éagsúla san Eoraip.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Connectivity

The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Cinntíonn sonraíochtaí TFC gur féidir le táirgí nascadh le chéile agus idirghníomhú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

5G

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.