Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sejħiet intra-UE: tariffi aktar baxxi u limitati biex iċċempel pajjiżi oħra tal-UE

L-Ewropej iħallsu tariffi aktar baxxi u limitati għal telefonati ġewwa l-UE, jew li jċemplu lil pajjiżi oħra tal-UE.

    Sejħiet intra-UE. Il-prezzijiet għat-telefonati internazzjonali fl-UE kienu limitati għal 19-il ċenteżmu (+VAT) u l-SMS għal 6 ċenteżmi (+VAT).

© European Commission

Il-prezzijiet tal-komunikazzjonijiet internazzjonali fl-UE huma limitati u jċemplu minn pajjiż tal-UE fuq linja fissa jew mobbli lejn pajjiż ieħor tal-UE, jiswew ammont massimu ta’ EUR 0,19 kull minuta (+ VAT) u EUR 0,06 għal kull SMS (+ VAT).

Limiti ta’ komunikazzjoni intra-UE

Il-limiti ta’ komunikazzjoni intra-UE japplikaw mill-15 ta’ Mejju 2019. Dan ifisser li kwalunkwe prezz bl-imnut mitlub lill-konsumaturi għal komunikazzjonijiet regolati intra-UE ma għandux jaqbeż EUR 0,19 (+ VAT) kull minuta għal telefonati u EUR 0,06 (+ VAT) għal kull messaġġ SMS.

Ir-regolament li jintroduċi limiti intra-UE jiżgura li dawn ir-regoli ma jfixklux il-kompetizzjoni, l-innovazzjoni u l-investiment. Dan ifisser li l-ARN jistgħu, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jagħtu deroga mir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-komunikazzjonijiet intra-UE. Id-deroga hija maħsuba għal ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn l-applikazzjoni tal-limiti tal-prezzijiet ikollha impatt sinifikanti fuq il-kapaċità ta’ fornitur li jsostni l-prezzijiet eżistenti tiegħu għall-komunikazzjonijiet domestiċi.

Il-limitu massimu japplika għal telefonati u SMS minn Stat Membru tal-UE għal Stati Membri oħra tal-UE flimkien mal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja. Għal telefonati u SMS li joriġinaw fin-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein, ir-regoli huma applikabbli mid-data li fiha jiġu inkorporati fil-Ftehim ŻEE.

Komunikazzjonijiet intra-UE fil-passat

Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw li l-konsumaturi jkunu protetti minn prezzijiet eċċessivi għall-komunikazzjonijiet intra-UE. Fil-passat, il-prezzijiet ta’ dawn is-servizzi li wieħed jista’ jċempel barra minn pajjiżhom fl-UE, f’xi Stati Membri, qabżu bil-kbir il-prezzijiet għal sejħiet domestiċi u kien hemm differenzi sinifikanti fil-prezzijiet bejn il-pajjiżi tal-UE.

Qabel ma l-komunikazzjonijiet intra-UE kienu limitati, il-prezz standard medju ta’ telefonata intra-UE fissa jew mobbli kellu t-tendenza li jkun tliet darbiet ogħla mill-prezz standard ta’ telefonata domestika. Filwaqt li l-prezz standard ta’ SMS intra-UE kien jiswa aktar mid-doppju ta’ wieħed domestiku. F’xi każijiet il-prezz standard ta’ sejħa intra-UE kien sa għaxar darbiet ogħla mill-prezz standard għal sejħiet domestiċi.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ġodda għall-infrastrutturi diġitali ta’ għada

Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ azzjonijiet possibbli biex trawwem l-innovazzjoni, is-sigurtà u r-reżiljenza tal-infrastrutturi diġitali. Il-kompetittività futura tal-ekonomija tal-Ewropa tiddependi fuq dawn l-infrastrutturi u s-servizzi avvanzati tan-network diġitali, peress li konnettività veloċi, sigura u mifruxa hija essenzjali għall-użu tat-teknoloġiji li se jġibuna fid-dinja ta’ għada: it-telemediċina, is-sewqan awtomatizzat, il-manutenzjoni predittiva tal-bini, jew l-agrikoltura ta’ preċiżjoni.

PRESS RELEASE |
L-UE tinvesti EUR 216 miljun biex tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni tas-semikondutturi

Illum, l-Impriża Konġunta dwar is-Semikondutturi (Chips JU) ħabbret it-tnedija ta’ EUR 216 miljun f’sejħiet għal proposti biex jiġu appoġġati inizjattivi ta’ riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tas-semikondutturi, il-mikroelettronika u l-fotonika. Din it-tħabbira ssegwi l-ewwel sensiela ta’ sejħiet għal linji pilota innovattivi, imħabbra f’Novembru 2023, li żguraw EUR 1.67 biljun f’finanzjament tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Konnettività

l-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Ara Wkoll

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività veloċi tal-internet f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għall-introduzzjoni tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa lin-negozji, lill-maniġers tal-proġetti u lill-awtoritajiet tal-UE fiż-żieda tal-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.