Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

  Μια τηλεόραση με εικονίδια από wifi, internet, mail, μουσική, ρυθμίσεις, πληροφορίες, online αγορές που αναδύονται από αυτό

Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) διέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα — τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες. 

Η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας ΥΟΑΜ πραγματοποιήθηκε το 2018. Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της νέας οδηγίας ΥΟΑΜ, η Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες κατευθυντήριων γραμμών:

 1. κατευθυντήριες γραμμές για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο
 2. κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρωπαϊκά έργα

Στόχοι του συντονισμού της ΕΕ

 • Παροχή κανόνων για τη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων
 • Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα αναδυόμενα οπτικοακουστικά μέσα
 • Διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας
 • Προστασία των παιδιών και των καταναλωτών
 • Διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης
 • Καταπολέμηση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους
 • Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης

Τομείς συντονισμού της ΕΕ

Η οδηγία ΥΟΑΜ διέπει τον συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • γενικές αρχές
 • υποκίνηση στο μίσος
 • προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία
 • ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩ
 • προώθηση και διανομή ευρωπαϊκών έργων
 • εμπορικές επικοινωνίες
 • προστασία των ανηλίκων

Περαιτέρω ανάγνωση

Εκθέσεις στοχευμένων διαβουλεύσεων

Κατεβάστε τα έγγραφα

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Δεκαπέντε υποστηριζόμενες από την ΕΕ ταινίες υποψήφιες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Δεκαπέντε ταινίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ έχουν προταθεί σε διάφορες κατηγορίες στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale), το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα και διαρκεί έως τον Φεβρουάριο του 24.

PRESS RELEASE |
Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: η Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο λόγω παραβίασης των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες με την απόφαση του Ουγγρικού Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης να απορρίψει την αίτηση της Klubradio για τη χρήση ραδιοφάσματος για άκρως αμφισβητήσιμους λόγους.

PRESS RELEASE |
Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: Η Επιτροπή παραπέμπει πέντε κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη μεταφοράς της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων («οδηγία ΥΟΑΜ», οδηγία (ΕΕ) 2018/1808), ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Μέσα ενημέρωσης και ψηφιακός πολιτισμός

Η Επιτροπή υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό πολιτισμό με πολιτικές που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενθαρρύνουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλιση των Μέσων

Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

Πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη»

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.

Βλ. επίσης

Εικονικοί Κόσμοι κατάλληλοι για τους ανθρώπους

Οι εικονικοί κόσμοι, που αναφέρονται επίσης ως μετασύμπαντα, θα προσφέρουν ευκαιρίες καθώς και προκλήσεις. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και θα προωθήσει την καινοτομία για τις επιχειρήσεις.

Στήριξη των μέσων ενημέρωσης και του ψηφιακού πολιτισμού

Η Επιτροπή προωθεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία καλύπτει τη νομοθεσία για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η δυναμική είναι τώρα να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την φέρουμε σε αυτή την ψηφιακή δεκαετία.

ΔΙΕΥΘΥΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμόζει τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε νέες καταναλωτικές συμπεριφορές σε μια Ευρώπη που εκτιμά την πολιτιστική πολυμορφία της.