Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) διέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα — τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες. 

Η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας ΥΟΑΜ πραγματοποιήθηκε το 2018. Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της νέας οδηγίας ΥΟΑΜ, η Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες κατευθυντήριων γραμμών:

 1. κατευθυντήριες γραμμές για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο
 2. κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρωπαϊκά έργα

Στόχοι του συντονισμού της ΕΕ

 • Παροχή κανόνων για τη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων
 • Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα αναδυόμενα οπτικοακουστικά μέσα
 • Διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας
 • Προστασία των παιδιών και των καταναλωτών
 • Διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης
 • Καταπολέμηση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους
 • Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης

Τομείς συντονισμού της ΕΕ

Η οδηγία ΥΟΑΜ διέπει τον συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • γενικές αρχές
 • υποκίνηση στο μίσος
 • προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία
 • ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩ
 • προώθηση και διανομή ευρωπαϊκών έργων
 • εμπορικές επικοινωνίες
 • προστασία των ανηλίκων

Περαιτέρω ανάγνωση

Εκθέσεις στοχευμένων διαβουλεύσεων

Κατεβάστε τα έγγραφα

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή χορηγεί 9,5 εκατ. ευρώ για διασυνοριακή κάλυψη ειδήσεων της ΕΕ

Η Επιτροπή θα χορηγήσει σχεδόν 10 εκατ. ευρώ σε μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ για την παραγωγή και τη διανομή πληροφοριών μέσω ψηφιακών μορφοτύπων, καθώς και καινοτόμων μορφών ήχου.

PRESS RELEASE |
Πέντε ταινίες που υποστηρίζονται από το MEDIA βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2024

Πέντε τίτλοι που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ βραβεύτηκαν στο 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 27 Μαΐου με τελετή λήξης.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή ανακοινώνει νέες συμφωνίες για τη στήριξη των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της Ευρώπης

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανακοίνωσαν τρεις νέες συμφωνίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών δημιουργικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Μέσα ενημέρωσης και ψηφιακός πολιτισμός

Η Επιτροπή υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό πολιτισμό με πολιτικές που ενδυναμώνουν τους πολίτες και ενθαρρύνουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλιση των Μέσων

Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

Πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη»

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.

Βλ. επίσης

Εικονικοί Κόσμοι κατάλληλοι για τους ανθρώπους

Οι εικονικοί κόσμοι, που αναφέρονται επίσης ως μετασύμπαντα, θα προσφέρουν ευκαιρίες καθώς και προκλήσεις. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και θα προωθήσει την καινοτομία για τις επιχειρήσεις.

Στήριξη των μέσων ενημέρωσης και του ψηφιακού πολιτισμού

Η Επιτροπή προωθεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία καλύπτει τη νομοθεσία για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η δυναμική είναι τώρα να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την φέρουμε σε αυτή την ψηφιακή δεκαετία.

ΔΙΕΥΘΥΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμόζει τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε νέες καταναλωτικές συμπεριφορές σε μια Ευρώπη που εκτιμά την πολιτιστική πολυμορφία της.

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και παράγοντες διευκόλυνσης του ελεύθερου και ανοικτού διαλόγου.