Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.

  χειριστής κάμερας με κάμερα

© image by ponsulak - Getty/iStock

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου (EFF) προτάθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Στόχος του ΕΤΑ είναι η ανάπτυξη ενός στρατηγικού θεματολογίου πολιτικής, ανοίγοντας νέες προοπτικές σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και κανόνες της ΕΕ για την κινηματογραφική βιομηχανία που καλύπτονται από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Εν τω μεταξύ, η δημόσια χρηματοδότηση και ορισμένες κανονιστικές πτυχές διέπονται ουσιαστικά από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη παρέχουν 30 φορές μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση από την ΕΕ για τον οπτικοακουστικό τομέα.

Ο διάλογος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Κινηματογράφου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων δράσεων και επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Ο διάλογος αυτός προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορους χώρους, ιδίως κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στις τηλεοπτικές αγορές όπου χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές, όπως συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και εργαστήρια.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, των EFAD. Περιλαμβάνει επίσης εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που υποστηρίζουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των παιχνιδιών.

Στόχος μας είναι, μέσω των συμπερασμάτων των προαναφερόμενων εκδηλώσεων, το φόρουμ να διευκολύνει συγκεκριμένες προσαρμογές στα ευρωπαϊκά συστήματα χρηματοδότησης και να παράσχει σαφείς συστάσεις για τα κράτη μέλη και τους οπτικοακουστικούς κλάδους, προσδίδοντας έτσι αξία στην επικείμενη αναθεώρηση του υποπρογράμματος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».

  Ποια είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου;

  • Χρηματοδότηση και δημόσια στήριξη:  το ΕΤΑ είναι ένας χώρος για να συζητηθεί η χρήση της σύγχρονης χρηματοδότησης ταινιών, όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις από τρίτους ή η πληθοχρηματοδότηση, η οποία αναπτύσσεται με την ψηφιακή τεχνολογία, και ηδημόσια στήριξη του Mart σε εθνικό, τοπικό και ενωσιακό επίπεδο.
  • Ευρωπαϊκές ταινίες και κοινό: τα φόρουμ ενθαρρύνουν επίσης την εξεύρεση καινοτόμων πρακτικών απελευθέρωσης και προώθησης για να βοηθήσουν τα έργα να προσεγγίσουν ευρύτερο κοινό.
  • Προώθηση του ταλέντου και της δημιουργικότητας: το ΕΤΑ είναι ένας τόπος όπου τα ταλέντα, οι ικανότητες και η δημιουργικότητα αντιμετωπίζονται εντοπίζοντας τις ανάγκες στον εξελισσόμενο τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και υποστηρίζοντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών.
  • Ψηφιακή μετάβαση: Η ψηφιοποίηση και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία αποτελούν βασικό μέρος του προγράμματος MEDIA και εξετάζονται σε αρκετές από τις εκδηλώσεις, αξιολογώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογία στον οπτικοακουστικό τομέα και συζητώντας τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσφέρουν νέες λύσεις φιλικές προς τους χρήστες και τη βιομηχανία για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.
  • Κοινωνική αλλαγή: το φόρουμ εξετάζει οριζόντια ζητήματα όπως ο οικολογικός προσανατολισμός και η πολυμορφία.

  Εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Κινηματογράφου

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Τελευταια ΝΕΑ

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Σχετικό περιεχόμενο

  Ευρύτερο πλαίσιο

  Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

  Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

  Διαβάστε περισσότερα

  Βλ. επίσης

  Η Σύγκλιση των Μέσων

  Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

  Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA

  Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

  Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

  Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.