Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

  Een TV met pictogrammen van wifi, internet, e-mail, muziek, instellingen, informatie, online winkelen die uit het naar voren komen

De EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD) regelt EU-brede coördinatie van de nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media — traditionele tv-uitzendingen en on-demanddiensten. 

De laatste herziening van AVMSD werd uitgevoerd in 2018. Om de lidstaten te helpen bij de tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn audiovisuele mediadiensten heeft de Commissie twee reeksen richtsnoeren goedgekeurd:

 1. richtsnoeren voor platforms voor het delen van video’s
 2. richtsnoeren voor Europese werken

Doelstellingen van de EU-coördinatie

 • Regels om de technologische ontwikkelingen vorm te geven
 • Een gelijk speelveld creëren voor opkomende audiovisuele media
 • Behoud van culturele diversiteit
 • Bescherming van kinderen en consumenten
 • Bescherming van het pluralisme van de media
 • Bestrijding van raciale en religieuze haat
 • Waarborging van de onafhankelijkheid van de nationale mediaregulators

Gebieden van EU-coördinatie

De richtlijn audiovisuele mediadiensten regelt EU-brede coördinatie van nationale wetgeving op de volgende gebieden:

 • algemene principes
 • aanzetten tot haat
 • toegankelijkheid voor mensen met een handicap
 • beginselen van bevoegdheid
 • grote evenementen
 • bevordering en distributie van Europese werken
 • commerciële communicatie
 • bescherming van minderjarigen

Lees verder

Verslagen van gerichte raadplegingen

Download documenten

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Media en digitale cultuur

De Commissie verdedigt de Europese media en digitale cultuur met een beleid dat burgers sterker maakt en mediapluriformiteit stimuleert.

Zoek verder

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

MEDIA-programma Creatief Europa

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.

Zie ook

Virtuele werelden geschikt voor mensen

Virtuele werelden, ook wel metavers genoemd, bieden kansen en uitdagingen. De Commissie zal ervoor zorgen dat zij de waarden en grondrechten van de EU weerspiegelen en innovatie voor bedrijven bevorderen.

Ondersteuning van media en digitale cultuur

De Commissie bevordert een coherente aanpak van het mediabeleid, die betrekking heeft op wetgeving inzake mediadiensten en het behoud van het Europees cultureel erfgoed.

Digitaal cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed evolueert snel dankzij digitale technologieën. Het momentum is nu om ons cultureel erfgoed te behouden en het naar dit digitale decennium te brengen.

Copyright

De Europese Commissie past de EU-regels inzake auteursrechten aan aan nieuw consumentengedrag in een Europa dat zijn culturele diversiteit waardeert.

Mediavrijheid en pluralisme

De Europese Unie verdedigt mediavrijheid en -pluriformiteit als pijlers van de moderne democratie en faciliteert een vrij en open debat.