Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovisuaal- ja meediateenused

Tänapäeval saame vaadata oma lemmiksaateid mitte ainult televisioonis, vaid ka internetis. Nende näituste suhtes kohaldatakse ühtse turu eeskirju.

  Televiisor, millel on wifi, internet, post, muusika, seaded, teave, internetist ostlemine

ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga (AVMSD) reguleeritakse kogu audiovisuaalmeediat – traditsioonilisi telesaateid ja tellitavaid teenuseid – käsitlevate riiklike õigusaktide koordineerimist kogu ELis. 

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi viimane läbivaatamine toimus 2018. aastal. Selleks et aidata liikmesriikidel rakendada uut audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, on komisjon vastu võtnud kaks suuniste kogumit:

 1. videojagamisplatvorme käsitlevad suunised
 2. suunised Euroopa päritoluga teoste kohta

ELi koordineerimise eesmärgid

 • Eeskirjade kehtestamine tehnoloogia arengu kujundamiseks
 • Võrdsete võimaluste loomine kujunemisjärgus audiovisuaalmeedia jaoks
 • Kultuurilise mitmekesisuse säilitamine
 • Laste ja tarbijate kaitse
 • Meedia pluralismi kaitsmine
 • Rassilise ja usulise vihkamise vastu võitlemine
 • Riiklike meediat reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamine

ELi koordineerimise valdkonnad

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga reguleeritakse riiklike õigusaktide koordineerimist kogu ELis järgmistes valdkondades:

 • üldpõhimõtted
 • õhutamine vihkamisele
 • puuetega inimeste ligipääsetavus
 • kohtualluvuse põhimõtted
 • suursündmused
 • Euroopa päritoluga teoste edendamine ja levitamine
 • ärilised teadaanded
 • alaealiste kaitse

Loe edasi

Sihtotstarbeliste konsultatsioonide aruanded

Dokumentide allalaadimine

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Meedia ja digitaalkultuur

Komisjon kaitseb Euroopa meediat ja digitaalkultuuri poliitikaga, mis annab kodanikele sõnaõiguse ja soodustab meedia mitmekesisust.

Mine süvitsi

Meedia konvergents

The transformation of the audiovisual media landscape offers the potential for new experiences and opportunities. It also poses many questions for us.

Euroopa filmifoorum

Euroopa filmifoorum on platvorm struktureeritud dialoogi pidamiseks poliitikakujundajate ja audiovisuaalsektori sidusrühmade vahel.

Vaata lisaks

Virtuaalmaailmad, mis sobivad inimestele

Virtuaalmaailmad, mida nimetatakse ka metaversumiteks, pakuvad nii võimalusi kui ka väljakutseid. Komisjon tagab, et need kajastavad ELi väärtusi ja põhiõigusi ning edendavad ettevõtete innovatsiooni.

Meedia ja digitaalkultuuri toetamine

Komisjon edendab ühtset lähenemisviisi meediapoliitikale, mis hõlmab meediateenuseid ja Euroopa kultuuripärandi säilitamist käsitlevaid õigusakte.

Digitaalne kultuuripärand

Cultural heritage is evolving rapidly thanks to digital technologies. The momentum is now to preserve our cultural heritage and bring it to this digital decade.

Autoriõigus

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Meediavabadus ja pluralism

Euroopa Liit toetab meediavabadust ja pluralismi kui kaasaegse demokraatia tugisambaid ning vaba ja avatud arutelu võimaldajaid.