Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

  Televizors ar ikonām wifi, internets, pasts, mūzika, iestatījumi, informācija, iepirkšanās tiešsaistē, kas rodas no tā

ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD) reglamentē valstu tiesību aktu koordināciju ES mērogā attiecībā uz visiem audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem — tradicionālajām televīzijas pārraidēm un pakalpojumiem pēc pieprasījuma. 

Jaunākā AVMPD pārskatīšana tika veikta 2018. gadā. Lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot jauno AVMPD, Komisija ir pieņēmusi divus pamatnostādņu kopumus:

 1. pamatnostādnes par video koplietošanas platformām
 2. pamatnostādnes par Eiropas darbiem

ES koordinācijas mērķi

 • Noteikumu nodrošināšana, lai ietekmētu tehnoloģiju attīstību
 • Vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšana jaunajiem audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem
 • Kultūras daudzveidības saglabāšana
 • Bērnu un patērētāju aizsardzība
 • Plašsaziņas līdzekļu plurālisma aizsardzība
 • Cīņa pret rasu un reliģisko naidu
 • Valstu plašsaziņas līdzekļu regulatoru neatkarības garantēšana

ES koordinācijas jomas

AVMPD reglamentē valstu tiesību aktu koordināciju ES mērogā šādās jomās:

 • vispārējie principi
 • kūdīšana uz naidu
 • pieejamība personām ar invaliditāti
 • jurisdikcijas principi
 • nozīmīgākie notikumi
 • Eiropas darbu popularizēšana un izplatīšana
 • komercpaziņojumi
 • nepilngadīgo aizsardzība

Tālākā lasīšana

Ziņojumi par mērķtiecīgām konsultācijām

Lejupielādēt dokumentus

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mediji un digitālā kultūra

Komisija aizstāv Eiropas medijus un digitālo kultūru ar politiku, kas dod iespējas iedzīvotājiem un veicina mediju plurālismu.

Rociet dziļāk!

Mediju konverģence

Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.

Skatīt arī

Cilvēkiem piemērotas virtuālās pasaules

Virtuālās pasaules, sauktas arī par metaversām, sniegs iespējas, kā arī problēmas. Komisija nodrošinās, ka tie atspoguļo ES vērtības un pamattiesības, un sekmēs inovāciju uzņēmumiem.

Digitālais kultūras mantojums

Pateicoties digitālajām tehnoloģijām, kultūras mantojums strauji attīstās. Tagad ir svarīgi saglabāt mūsu kultūras mantojumu un nodot to šai digitālajai desmitgadei.

© Autortiesības

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.