Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Seirbhísí Closamhairc agus Meán

Na laethanta seo is féidir linn féachaint ar na cláir is fearr linn, ní hamháin ar an teilifís, ach ar líne freisin. Tá na léirithe sin faoi réir rialacha an mhargaidh aonair.

  Teilifís le deilbhíní de wifi, idirlíon, post, ceol, socruithe, faisnéis, siopadóireacht ar líne ag teacht as

Le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (AVMSD) de chuid an Aontais, rialaítear comhordú ar fud an Aontais ar an reachtaíocht náisiúnta maidir le gach meán closamhairc — craoltaí teilifíse traidisiúnta agus seirbhísí ar éileamh. 

Rinneadhan t-athbhreithniú is déanaí ar AVMSD in 2018. Chun cabhrú leis na Ballstáit an Treoir nua maidir le TSMC a chur chun feidhme, ghlac an Coimisiún dhá shraith treoirlínte:

 1. treoirlínte maidir le hardáin comhroinnte físeán
 2. treoirlínte maidir le saothair Eorpacha

Spriocanna chomhordúcháin an AE

 • Rialacha a sholáthar chun forbairtí teicneolaíochta a mhúnlú
 • Cothrom iomaíochta a chruthú do na meáin chlosamhairc atá ag teacht chun cinn
 • Éagsúlacht chultúrtha a chaomhnú
 • Leanaí agus tomhaltóirí a chosaint
 • Iolrachas na meán a chosaint
 • Fuath ciníoch agus reiligiúnach a chomhrac
 • Neamhspleáchas rialálaithe náisiúnta na meán a ráthú

Réimsí ina bhfuil comhordú ar an Aontas Eorpach

Rialaítear le AVMSD comhordú uile-Aontais na reachtaíochta náisiúnta sna réimsí seo a leanas:

 • prionsabail ghinearálta
 • gríosú chun fuatha
 • inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas
 • prionsabail na dlínse
 • mórimeachtaí
 • saothair Eorpacha a chur chun cinn agus a dháileadh
 • cumarsáid tráchtála
 • mionaoisigh a chosaint

Tuilleadh Léitheoireachta

Tuarascálacha ar chomhairliúcháin spriocdhírithe

Doiciméid a íoslódáil

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc: Cúig Bhallstát curtha faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag an gCoimisiún

Chinn an Coimisiún Eorpach an tSeicia, Éire, an Rómáin, an tSlóvaic agus an Spáinn a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir leis an mainneachtain Treoir athbhreithnithe Sheirbhísí na Meán Closamhairc (“AVMSD”, Treoir (AE) 2018/1808) a thrasuí, maille le hiarraidh chun smachtbhannaí airgeadais a fhorchur i gcomhréir le hAirteagal 260(3) CFAE.

DIGIBYTE |
Buaileann an Coimisiún Eorpach le tionscal closamhairc ag Féile Scannán Cannes

An Coimisinéir um an Margadh Inmheánach Thierry Breton i láthair ag Féile Scannán Cannes chun bualadh le hionadaithe ón tionscal closamhairc, chun machnamh a dhéanamh ar thacaíocht an Aontais don earnáil, agus chun a fhís a chur i láthair maidir le ceannasacht chultúrtha na hEorpa a thógáil.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Media and digital culture

The Commission is defending European media and digital culture with policies that empower citizens and encourage media pluralism.

Léargas níos doimhne

Fóram Scannánaíochta na hEorpa

Is ardán é Fóram Scannán na hEorpa le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara san earnáil chlosamhairc.

Féach freisin

Saol Fíorúil oiriúnach do dhaoine

Beidh saol fíorúil, dá ngairtear freisin mar metaverses, deiseanna chomh maith le dúshláin a chur ar fáil. Cinnteoidh an Coimisiún go léireoidh siad luachanna agus cearta bunúsacha an Aontais agus go gcothóidh siad nuálaíocht do ghnólachtaí.

Oidhreacht chultúrtha dhigiteach

Tá an oidhreacht chultúrtha ag athrú go tapa a bhuí le teicneolaíochtaí digiteacha. Is é an móiminteam anois ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus í a thabhairt chuig an ndeacáid dhigiteach seo.

Cóipcheart

Tá rialacha cóipchirt an Aontais á gcur in oiriúint ag an gCoimisiún Eorpach d’iompraíochtaí nua tomhaltóirí in Eoraip a bhfuil meas aici ar a héagsúlacht chultúrtha.