Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι η Ευρώπη να είναι η πλέον συνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

    Δίκτυο διασυνδεδεμένων συμβόλων πάνω από την πόλη

©GettyImages - metamorworks

Τι είναι η συνδεσιμότητα;

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ψηφιακά δίκτυα, από κινητές και σταθερές δομές έως το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων και των δορυφόρων. Ωστόσο, πέρα από τις τεχνολογικές πτυχές της, η συνδεσιμότητα ενσαρκώνει μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση. Μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τους άλλους ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο. Βάζει αμέτρητες δυνατότητες στην παλάμη των χεριών μας: μπορούμε να διαβάζουμε τα τελευταία νέα όποτε και όπου βρίσκουμε βολικό, να ακολουθούμε online μαθήματα, να μαθαίνουμε δεξιότητες και να ζητούμε συμβουλές από καθηγητές και επαγγελματίες ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι. Μπορούμε επίσης να περιηγηθούμε στις διαδικτυακές αγορές για να βρούμε τα πιο βολικά προϊόντα και υπηρεσίες ή να προσφέρουμε τα δικά μας προϊόντα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Από τα πρότυπα στα δίκτυα: Οικοδόμηση μιας συνδεδεμένης ΕΕ

Οι πολιτικέςτης ΕΕ για τη συνδεσιμότητα αποσκοπούν στην εναρμόνιση των κανονισμών συνδεσιμότητας για την προώθηση των υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και την επέκταση των δικτύων. Οι στόχοι αυτοί απορρέουν από τους στόχους συνδεσιμότητας για την ψηφιακή δεκαετία: Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας διαδικτυακή κάλυψη έως το 2025 και συνδεσιμότητα gigabit έως το 2030.

Η ΕΕ επιδιώκει να εφαρμόσει τυποποιημένους κανόνες για τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, προωθώντας ένα κανονιστικό περιβάλλον που θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στις αγορές τηλεπικοινωνιών και θα εξασφαλίζει συνεπή οφέλη σε όλες τις επικράτειες της ΕΕ. Όλα αυτά θα οδηγήσουν τελικά σε αύξηση των επιλογών των καταναλωτών, στα πρότυπα εξυπηρέτησης και στην οικονομική προσιτότητα. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων:

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «How to master of Europe’s digital infrastructure needs?». Η Λευκή Βίβλος παρουσιάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ευρώπη κατά την ανάπτυξη των μελλοντικών δικτύων συνδεσιμότητας, προτείνοντας πιθανά σενάρια δράσης για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ σε όλα τα κρίσιμα μέρη της υπολογιστικής συνέχειας.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, να συνεργαστούν με την Επιτροπή και να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τη Λευκή Βίβλο. Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται στη δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2024, θα βοηθήσουν την Επιτροπή να διαμορφώσει μελλοντικές δράσεις πολιτικής.

Ο νόμος για τις υποδομές των Gigabit καλύπτει την ανάγκη για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων Gigabit με τον εξορθολογισμό των κανονιστικών διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για την ανάπτυξη του δικτύου. Η πράξη επικεντρώνεται στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων και στη διασφάλιση ότι τα νέα κτίρια είναι εξοπλισμένα με συνδεσιμότητα ινών.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την επέκταση και την υλοποίηση των δικτύων 5G παρέχοντας χρηματοδότηση, αναπτύσσοντας τεχνική καθοδήγηση και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Με αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες, η ΕΕ προσπαθεί να ενδυναμώσει τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τις προσπάθειές τους για την προώθηση της συνδεσιμότητας και την αξιοποίηση του μετασχηματιστικού δυναμικού της τεχνολογίας 5G.

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη 6G. Στις αρχές του 2024, η ΚΕ SNS δρομολόγησε 27 έργα σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς 6G. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική του συστήματος, τις ασύρματες επικοινωνίες, τις υποδομές, τις αξιόπιστες υπηρεσίες, την έξυπνη ασφάλεια και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η ΕΕ προωθεί τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βασικές τεχνολογίες 6G, ιδίως εκείνες που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), για την ενίσχυση των δυνατοτήτων δικτύου.

Άλλες δράσεις του παρελθόντος της ΕΕ περιλαμβάνουν την κατάργηση των τελών περιαγωγής, επιτρέποντας τη χρήση συνδρομών κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς πρόσθετο κόστος. Η πρωτοβουλία WiFi4EU χρηματοδότησε επίσης την εγκατάσταση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης στις τοπικές κοινότητες.

Τελευταίες ειδήσεις

NEWS ARTICLE |
Η ΕΕ39 καλύπτει το 70 % των FTTH/B σύμφωνα με το Συμβούλιο FTTH Europe

Σύμφωνα με το πανόραμα της αγοράς «Finbre to the Home/B» (FTTTH/B), η ΕΕ39 (27 κράτη μέλη της ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, 4 χώρες της ΚΑΚ, Ισλανδία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία) έφθασε το 70 % του ποσοστού κάλυψης FTTH/B, 244 εκατομμύρια σπίτια πέρασαν και 121 εκατομμύρια συνδρομητές FTTH/B από τον Σεπτέμβριο του 2023.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ισχυρή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων

Σήμερα, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Leuven του Βελγίου. Η σύνοδος επέτρεψε στους υπουργούς να αξιοποιήσουν τις εν εξελίξει εργασίες και να παρουσιάσουν νέα παραδοτέα του TTC μετά από δυόμισι χρόνια συνεργασίας.

POLICY AND LEGISLATION |
Προώθηση του 6G: Ένα όραμα για διατλαντική συνεργασία

Μέσω του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (TTC), οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G ευθυγραμμίζονται με τις κοινές αρχές και αξίες.

FACTSHEET / INFOGRAPHIC |
Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (2021-2024)

Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ λειτουργεί ως φόρουμ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον συντονισμό των προσεγγίσεων σε βασικά παγκόσμια εμπορικά, οικονομικά και τεχνολογικά ζητήματα και για την εμβάθυνση των διατλαντικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με βάση αυτές τις κοινές αξίες.

Σχετικό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ΤΠΕ και τυποποίηση

Οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...

WIFI4EU

WiFi4EU

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιους χώρους σε δημόσιους χώρους...