Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί η Ευρώπη η πλέον διασυνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Η συνδεσιμότητα αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ζωής μας. Όλοι συμμεριζόμαστε την επιθυμία να διατηρούμε επαφή μεταξύ μας, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είμαστε. Η επιθυμία αυτή ήταν ακόμη εντονότερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς πολλοί από εμάς παρέμειναν μακριά από αγαπημένα πρόσωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συνδεσιμότητα μάς επιτρέπει να επικοινωνούμε και να συνδεόμαστε με άλλους, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι αμέτρητες: μπορούμε να διαβάζουμε τις τελευταίες ειδήσεις ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε βρισκόμαστε, να παρακολουθούμε διαδικτυακά μαθήματα, να μαθαίνουμε δεξιότητες και να αναζητούμε συμβουλές από καθηγητές και επαγγελματίες, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι. Επιπλέον, μπορούμε να περιηγούμαστε σε διαδικτυακές αγορές για να βρούμε τα πλέον κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες ή να προσφέρουμε τα δικά μας προϊόντα σε πελάτες σ’ όλο τον κόσμο.

Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας. Κατήργησε τα τέλη περιαγωγής, επιτρέποντάς μας να χρησιμοποιούμε τις συνδρομές κινητής τηλεφωνίας μας όταν ταξιδεύουμε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος. Η πρωτοβουλία WiFi4EU χρηματοδότησε την εγκατάσταση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi) σε τοπικές κοινότητες.

Η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδότηση, αναπτύσσει τεχνική καθοδήγηση και συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες για τη στήριξη των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων που εργάζονται για τη βελτίωση της κάλυψης του δικτύου και την εισαγωγή δικτύων 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τώρα δίνεται έμφαση στη δημιουργία μιας Ευρώπης με εναρμονισμένους κανόνες για τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια οφέλη, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στην ΕΕ. Η δράση της ΕΕ συμβάλλει επίσης στην παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, στη μείωση των λογαριασμών και στον καθορισμό υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών.

Οι δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν:

  • εισαγωγή του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος θέτει σαφείς κανόνες που ισχύουν σ’ όλη την Ευρώπη
  • υποστήριξη ασύρματων δικτύων όπως το δίκτυο 5G μέσω του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα
  • κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ και θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών για τις επικοινωνίες εντός της ΕΕ
  • ανάληψη ηγετικής θέσης στις παγκόσμιες συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση του διαδικτύου.

Ο κύριος στόχος της συνδεσιμότητας κατά την ψηφιακή δεκαετία είναι κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακή κάλυψη υψηλής ταχύτητας έως το 2025 και σε συνδεσιμότητα Gigabit έως το 2030.

 

Latest News

EVENT |
WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

PRESS RELEASE |
Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

REPORT / STUDY |
Ευρυζωνική κάλυψη στην Ευρώπη, 2022

Η μελέτη για την ευρυζωνική κάλυψη 2022 παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία, και συγκεκριμένα: «Συνδεσιμότητα Gigabit για όλους έως το 2030» και «τουλάχιστον 5G σε όλες τις κατοικημένες περιοχές».

EVENT |
5ο εργαστήριο των ενδιαφερόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 5G — Πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων του 5G κατά την ψηφιακή δεκαετία

Το πέμπτο εργαστήριο των ενδιαφερόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 5G θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2023, από τις 10: 30 έως τις 13: 15 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Σχετικό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ΤΠΕ και τυποποίηση

Οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...

WIFI4EU

WiFi4EU

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιους χώρους σε δημόσιους χώρους...