Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Junglumas

ES siekia, kad iki 2030 m. Europa taptų žemynu, kurio ryšių infrastruktūra išplėtota labiausiai.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Nuolatinis ryšys yra esminė mūsų gyvenimo dalis. Visi norime palaikyti ryšį vieni su kitais, kad ir kaip toli vienas nuo kito būtume. Šis troškimas buvo dar stipresnis COVID-19 pandemijos metu, kai daugelis iš mūsų buvome priversti būti ilgą laiką toli nuo savo artimųjų.

Junglumas leidžia mums susisiekti su kitais, kad ir kur pasaulyje jie bebūtų. Jis suteikia mums nesuskaičiuojamų galimybių: galime skaityti naujienas kada ir kur norime, mokytis internetu, įgyti įgūdžių ir kreiptis patarimo į mokytojus ir profesionalus, kad ir kaip toli jie būtų. Ir galime naršyti internetines parduotuves, kad rastume patogiausius produktus ir paslaugas, arba siūlyti savo produktus klientams visame pasaulyje.

ES ėmėsi veiksmų įvairiose srityse, kad pagerintų junglumą. Ji panaikino tarptinklinio ryšio mokesčius, kad galėtume naudotis savo mobiliojo ryšio abonementu visoje ES be papildomų išlaidų. Įgyvendinant iniciatyvą „WiFi4EU“ buvo finansuojamas viešųjų belaidžio interneto zonų įrengimas vietos bendruomenėse.

ES taip pat teikia finansavimą, rengia technines gaires ir telkia ekspertus, kad padėtų viešojo administravimo įstaigoms ir įmonėms, siekiančioms gerinti tinklo aprėptį ir diegti 5G tinklus visoje Europoje.

Dabar daugiausia dėmesio skiriama tam, kad Europoje būtų nustatytos suderintos junglumo paslaugų taisyklės ir mes galėtume naudotis tais pačiais privalumais būdami bet kurioje Europos Sąjungos vietoje. ES veiksmai taip pat padeda didinti vartotojų galimybes rinktis, mažinti sąskaitas ir užtikrinti geresnę paslaugų kokybę.

Veiksmai, kurių, be kita ko, imtasi ES lygmeniu:

  • Europos elektroninių ryšių kodekso, kuriuo nustatomos aiškios visoje Europoje galiojančios taisyklės, priėmimas;
  • belaidžio ryšio tinklų, kaip antai 5G, rėmimas įgyvendinant radijo spektro politikos programą;
  • tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje mokesčių panaikinimas ir ryšio Europos Sąjungoje kainos viršutinės ribos nustatymas;
  • vadovavimas pasaulinio masto diskusijoms dėl interneto plėtros ir valdymo.

Pagrindinis junglumo tikslas skaitmeninį dešimtmetį – iki 2025 m. užtikrinti, kad kiekvienas Europos namų ūkis galėtų naudotis sparčiuoju internetu, o iki 2030 m. – gigabitiniu junglumu.

 

Latest News

Daugiau šia tema

Išsamiau

Atviras internetas

ES taisyklėse įtvirtintas atviros interneto prieigos principas: su interneto srautu elgiamasi nediskriminuojant, neblokuojant, neribojant ar nustatant prioritetus.

ES elektroninių ryšių kodeksas

ES elektroninių ryšių politika didina konkurenciją, skatina inovacijas ir stiprina vartotojų teises Europos bendrojoje rinkoje.

Junglumo įrankių rinkinys

Ryšio priemonių rinkinyje pateikiamos šviesolaidinių ir 5G tinklų diegimo gairės. Šie tinklai suteiks didelių ekonominių galimybių.

Radijo spektras: belaidžio ryšio pagrindas

Belaidžiu ryšiu viešaisiais arba privačiais tinklais informacijai perduoti naudojamas radijo spektras, t. y. radijo bangų diapazonas. Toks bendravimas gali būti tarp žmonių, žmonių ir mašinų ar sistemų („dalykai“ bendresnio pobūdžio) arba tarp daiktų. Šiomis aplinkybėmis radijo...

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Plačiajuosčio ryšio diegimo rėmimas

Europos Komisija remia ES įmones, projektų vadovus ir valdžios institucijas didinant tinklo aprėptį, kad būtų pasiekti ES gigabitinės visuomenės tikslai.

WIFI4EU

„WiFi4EU“

Iniciatyva „WiFi4EU“ piliečiai skatinami nemokamai naudotis belaidžiu internetu viešosiose erdvėse...