Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Πώς λειτουργεί;

 • Μπορείτε να καλέσετε το 112 από σταθερά και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης: ασθενοφόρο, πυροσβεστική ή αστυνομία.
 • Ένας ειδικά εκπαιδευμένος χειριστής θα απαντήσει σε οποιαδήποτε κλήση 112. Ο φορέας εκμετάλλευσης είτε θα ασχοληθεί άμεσα με το αίτημα είτε θα μεταφέρει την κλήση στην καταλληλότερη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με την εθνική οργάνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
 • Οι φορείς εκμετάλλευσης σε πολλές χώρες μπορούν να απαντήσουν στις κλήσεις όχι μόνο στην εθνική τους γλώσσα, αλλά και στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Εάν ο καλών δεν γνωρίζει πού βρίσκεται, ο χειριστής θα προσδιορίσει πού βρίσκεται το άτομο που πραγματοποιεί την κλήση και θα το διαβιβάσει στις αρχές έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν αμέσως.
 • Το 112 χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ — όπως η Ελβετία και η Νότια Αφρική — και είναι διαθέσιμο παγκοσμίως σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM.

Θυμήσου

 • 112 λειτουργίες παράλληλα με τους υπάρχοντες εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία έχουν επιλέξει το 112 ως τον μοναδικό εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.
 • 112 χειριστές ανταποκρίνονται μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν παρέχουν αναφορές κίνησης και καιρού, γενικές πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματα.
 • Οι κλήσεις προς το 112 είναι σπατάλη χρόνου και χρημάτων των φορέων έκτακτης ανάγκης και μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνο και ποινικό αδίκημα στις περισσότερες χώρες.

eCall

Τα νέα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία eCall, η οποία καλεί αυτόματα το 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και κοινοποιεί την τοποθεσία του οχήματος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κανόνες της ΕΕ για το 112

Το 112 έγινε ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης το 1991. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να καλέσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας:

 • Οι Ευρωπαίοι πολίτες αποκτούν καλύτερη πρόσβαση στο 112 μέσω νέων τεχνολογιών
 • οι χειριστές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του καλούντος στις αρχές έκτακτης ανάγκης
 • βελτιωμένη πρόσβαση στο 112 για άτομα με αναπηρία

Ο κανονισμός για την περιαγωγή υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής να στέλνουν SMS σε άτομα που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ με πληροφορίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στις χώρες της ΕΕ και από το 2020 η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά διετία.

112 ημέρα: ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Η 11η Φεβρουαρίου είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα 112. Σήμερα διοργανώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και δικτύωσης με σκοπό την προώθηση της ύπαρξης και της χρήσης του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης της Ευρώπης.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό

Η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τη βελτίωση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς υποστήριξη της αποτελεσματικής και ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του 112. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός βασίζεται και συμπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της τεχνολογικής μετανάστευσης. Ως εκ τούτου, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός:

 • Ορίζει την αποτελεσματική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης ως την έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ του προσώπου που ζητεί βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και του καταλληλότερου σημείου κλήσεων για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και την παροχή πληροφοριών που διαβιβάζονται από το πρόσωπο ή προέρχονται αυτόματα από τη συσκευή ή το δίκτυο, οι οποίες ορίζονται ως συναφείς πληροφορίες.
 • Καθορίζει τις παραμέτρους βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές πρέπει να καθορίζουν τα κριτήρια για ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος. Τα κριτήρια θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εντοπισμός του καλούντος είναι αρκετά ακριβής ώστε να επιτρέπει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά.
 • Θεσπίζει απαιτήσεις για τη διασφάλιση κοινής κατανόησης της ισοδύναμης πρόσβασης για τους χρήστες με αναπηρία. Οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης για άτομα με αναπηρία (εναλλακτικές λύσεις στις κλήσεις, π.χ. κείμενο συνολικής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, SMS κ.λπ.) θα πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικές όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπως οι φωνητικές κλήσεις έκτακτης ανάγκης
 • Κατοχυρώνει την απαίτηση να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση κλήσεις και επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς το πλέον κατάλληλο και τεχνικά εφικτό PSAP. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών να προετοιμάζουν και να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον χάρτη πορείας τους για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος PSAP σε όλες τις επικοινωνίες IP. Τα συστήματαPSAP θα πρέπει να είναι έτοιμα για την ανάπτυξη φωνητικών, κειμενικών ή βιντεοεπικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για εναλλακτικές λύσεις επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης για άτομα με αναπηρία
 • Ο κανονισμός καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για εφαρμογές επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία έκτακτης ανάγκης μέσω εφαρμογών θα δρομολογείται στο καταλληλότερο PSAP. Οι εφαρμογές μπορούν να επιτρέπουν επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση ζωής και να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα συμφραζόμενα

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και να παρέχουν επικαιροποιήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκή Ημέρα 112: ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112

Αύριο, 11 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί την ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα 112, η οποία είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 της ΕΕ και στην αναγνώριση του έργου όλων όσων συμβάλλουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

PRESS RELEASE |
112: νέα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικής πρόσβασης σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα μέτρα για τη βελτίωση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς υποστήριξη της αποτελεσματικής και ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του ενιαίου, ενωσιακού αριθμού έκτακτης ανάγκης, 112.

NEWS ARTICLE |
PCP για τη δημόσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση καταστροφών: παράταση της προθεσμίας και προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής

Η ομάδα αγοραστών BROADGNSS (FR, FI, EE) καλεί τους δυνητικά ενδιαφερόμενους προσφέροντες να υποβάλουν προσφορές στις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες της Ευρώπης οι οργανισμοί δημόσιας ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών απλοποιήθηκε ώστε να προσελκύσει περισσότερους προμηθευτές για να συμμετάσχουν. Προθεσμία υποβολής προσφορών: παρατάθηκε έως τις 1 Σεπτεμβρίου 2022

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι η Ευρώπη να είναι η πλέον συνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

Βλ. επίσης

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ΤΠΕ και τυποποίηση

Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδέονται και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...

Στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις επιχειρήσεις, τους διαχειριστές έργων και τις αρχές της ΕΕ στην αύξηση της κάλυψης του δικτύου για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit της ΕΕ.