Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marakešo sutarties įgyvendinimas ES teisėje

Marakešo sutartimi žmonėms, turintiems spausdinto teksto skaitymo negalią, suteikiama galimybė susipažinti su daugiau knygų ir kitos spausdintinės medžiagos jiems prieinamais formatais.

    Bibliotekoje skaitant knygas sėdinčių žmonių grupė, primindama Marakešo sutarties prieinamumą

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Direktyva ir reglamentas dėl Marakešo sutarties įgyvendinimo ES teisėje buvo paskelbti Oficialiajame leidinyje 2017 m. rugsėjo 20 d. Terminas, iki kurio valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, baigėsi 2018 m. spalio 11 d. Reglamentas pradėtas taikyti 2018 m. spalio 12 d.

Direktyva

Direktyvoje dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui tam tikro leidžiamo tam tikrų kūrinių (.pdf) ir kitų autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų objektų naudojimo nustatyta privaloma autorių teisių ir gretutinių teisių išimtis.

Direktyvos versija visomis kalbomis pateikiama svetainėje „EUR-Lex“.

Reglamentas

Reglamente numatyta autorių teisių išimtis (.pdf), pagal kurią leidžiama tarpvalstybiniu mastu keistis tam tikrų kūrinių ir objektų, kurie paprastai saugomi autorių teisių ir gretutinių teisių, prieinamos formos kopijomis. Tai naudinga akliesiems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. Reglamentu bus sudarytos sąlygos tarpvalstybiniam keitimuisi kopijomis, padarytomis taikant išimtį tarp ES ir trečiųjų šalių, kurios yra Sutarties šalys.

Reglamento versijos visomis kalbomis pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“.

Valstybių narių įgaliotųjų subjektų sąrašai

Pagal Direktyvos (ES) 2017/1564 6 straipsnį valstybės narės privalo pateikti Komisijai iš įgaliotųjų subjektų gautą kontaktinę informaciją pagal Direktyvą (ES) 2017/1564 dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamo tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų kūrinių ir kitų objektų naudojimo.

„Įgaliotasis subjektas“ šioje teisinėje priemonėje reiškia subjektą, kurį valstybė narė įgaliojo arba pripažino teikti naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptyvaus skaitymo ar informacijos paslaugas nesiekiant pelno. Ji taip pat apima viešąją instituciją arba ne pelno organizaciją, kuri paramos gavėjams teikia tas pačias paslaugas kaip ir viena iš savo pagrindinių veiklos rūšių, institucinių įsipareigojimų arba viešojo intereso užduočių dalis.

Atsisiųsti įgaliotųjų subjektų lentelę (.pdf)

Ši informacija bus reguliariai atnaujinama iš valstybių narių gauta papildoma informacija.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Autorinės teisės

Europos Komisija pritaiko ES autorių teisių taisykles prie naujo vartotojų elgesio Europoje, kuri vertina jos kultūrų įvairovę.

Taip pat žr.

ES autorių teisių teisės aktai

ES autorių teisių įstatymą sudaro 13 direktyvų ir 2 reglamentai, kuriais suderinamos pagrindinės autorių, atlikėjų, prodiuserių ir transliuotojų teisės.

Duomenų bazių apsauga

Duomenų bazės Europos Sąjungoje saugomos pagal ES teisę. Direktyva dėl duomenų bazių teisinės apsaugos buvo priimta 1996 m. ir įvertinta 2018 m.