Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Marrakexx fil-liġi tal-UE

It-Trattat ta’ Marrakexx jippermetti lill-persuni b’diżabbiltà biex jaqraw materjal stampat biex jaċċessaw aktar kotba u materjal stampat ieħor f’formati li huma aċċessibbli għalihom.

    Grupp ta’ nies bilqiegħda fil-kotba tal-qari tal-librerija, li jevokaw l-aċċessibbiltà li jġib miegħu t-Trattat ta’ Marrakexx

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Id-Direttiva u r-Regolament għall-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Marrakexx fid-dritt tal-UE ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-20 ta’ Settembru 2017. L-iskadenza għall-Istati Membri biex jittrasponu d-Direttiva fil-liġi nazzjonali ntemmet fil-11 ta’ Ottubru 2018. Ir-Regolament daħal fis-seħħ fit-12 ta’ Ottubru 2018.

Id-Direttiva

Id- Direttiva dwar ċerti użi permessi ta’ ċerti xogħlijiet (.pdf) u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-benefiċċju ta’ persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat tistabbilixxi eċċezzjoni obbligatorja għad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati.

Il-verżjoni lingwistika kollha tad-Direttiva hija disponibbli f’EUR-Lex.

Ir-Regolament

Ir- Regolament jipprevedi eċċezzjoni tad-drittijiet tal-awtur (.pdf) li tippermetti l-iskambju transfruntier ta’ kopji b’format aċċessibbli ta’ ċerti xogħlijiet u materjal li huma normalment protetti bid-drittijiet tal-awtur u bi drittijiet relatati. Dan huwa għall-benefiċċju ta’ persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat. Ir-Regolament se jippermetti l-iskambju transkonfinali ta’ kopji li jsiru taħt l-eċċezzjoni bejn l-UE u pajjiżi terzi li huma partijiet għat-Trattat.

Il-verżjonijiet lingwistiċi kollha tar-Regolament huma disponibbli f’EUR-Lex.

Listi ta’ entitajiet awtorizzati fl-Istati Membri

Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2017/1564, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni ta’ kuntatt li jkunu rċevew mingħand entitajiet awtorizzati fi ħdan il-qafas legali tad-Direttiva (UE) 2017/1564 dwar ċerti użi permessi ta’ ċerti xogħlijiet u materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-benefiċċju tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat.

It-terminu “entità awtorizzata” fil-kuntest ta’ dan l-istrument legali jfisser entità li hija awtorizzata jew rikonoxxuta minn Stat Membru biex tipprovdi edukazzjoni, taħriġ ta’ struzzjoni, qari adattiv jew aċċess għall-informazzjoni lil persuni benefiċjarji mingħajr skop ta’ qligħ. Tinkludi wkoll istituzzjoni pubblika jew organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ li tipprovdi l-istess servizzi lil persuni benefiċjarji bħal waħda mill-attivitajiet primarji tagħha, obbligi istituzzjonali jew bħala parti mill-missjonijiet ta’ interess pubbliku tagħha.

Niżżel it- tabella tal-entitajiet awtorizzati (.pdf)

Din l-informazzjoni se tiġi aġġornata regolarment b’aktar informazzjoni li tasal mingħand l-Istati Membri.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Drittijiet ta’ l-awtur

Il-Kummissjoni Ewropea qed tadatta r-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur għal imġiba ġdida tal-konsumaturi f’Ewropa li tapprezza d-diversità kulturali tagħha.

Ara Wkoll

Protezzjoni ta’ bażijiet ta’ data

Il-bażijiet tad-data fl-Unjoni Ewropea huma protetti skont il-Liġi tal-UE. Id-Direttiva dwar il-protezzjoni legali tal-bażijiet tad-data ġiet adottata fl-1996 u ġiet evalwata fl-2018.