Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Valodu tehnoloģijas un daudzvalodība

ES atbalsta valodu tehnoloģiju pētniecību, inovāciju un ieviešanu, lai likvidētu valodu barjeras, vienlaikus saglabājot un veicinot daudzvalodību.

    Persona stāv pie planšetdatora ekrāna, kas piepildīts ar digitālajām ikonām, kas attēlo mobilitāti

© iStock by Getty Images -804087480 Mikko Lemola

Kā mēs varam piedāvāt tiešsaistes saturu ikvienam neatkarīgi no tā, no kurienes viņi ir un kādā valodā viņi runā? Kā vietējās, reģionālās un valsts publiskās pārvaldes iestādes visā ES var darīt pieejamas veidlapas un sazināties ar iedzīvotājiem vairākās valodās? Kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) var ātri piekļūt tirgiem ārpus savas valsts un pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības?

Acīmredzamā atbilde ir valodu tehnoloģijas: mums ir jāmāca datori, kā saprast un apstrādāt rakstīto un runāto cilvēka valodu, veidot piemērotas mērķa lietojumprogrammām un plaši izvietot tās.

Valodu tehnoloģijas ir daudz plašākas par mašīntulkošanu. Tie piedāvā lietojumprogrammas teksta analīzei, piemēram, nosaukto subjektu atpazīšanai un anonimizācijai, dialoga sistēmām, meklētājprogrammām, automātiskai teksta apkopošanai, runas maiņai un daudz ko citu. Valodas tehnoloģijas var izstrādāt un pielāgot jebkuram konkrētam scenārijam, kurā tiek apstrādāta cilvēka valoda.

Lai novērstu valodas barjeras digitālajā jomā, ir vajadzīga Eiropas rīcība dažādos līmeņos:

  • programma “Apvārsnis Eiropa” veicina pētniecību un inovāciju, izmantojot starpnozaru atbalstu valodu tehnoloģijām;
  • programma “Digitālā Eiropa” mudina Eiropas publisko un privāto sektoru izmantot valodu tehnoloģijas.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi virkni valodas pamatinstrumentu. Tās ir izveidotas, izmantojot jaunākās MI tehnoloģijas, un ir apmācītas par lielo datu apjomu, kas pieejams gan iekšēji, gan savākti, izmantojot ES mēroga valodu resursu vākšanas centienus.

Turklāt Eiropas valodu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji piedāvā izcilus pielāgotus risinājumus konkrētām jomām un jomām.

Ja mēs, eiropieši, apvienosim spēkus un konsolidēsim savus centienus, mēs spēsim izmantot izcilus risinājumus gan publiski, gan privāti, tādējādi kalpojot Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un galu galā iedzīvotājiem. To darot, mēs arī sniedzam ieguldījumu Eiropas politikā un atbalstām digitālo desmitgadi.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valodu tehnoloģijas

Valodu tehnoloģijas paver ceļu uz savienotāku, inovatīvāku un pieejamāku Eiropu.

Citas preces

Digitālā iekļaušana

Digitālā iekļaušana ir ES mēroga pasākums, ar ko nodrošina, ka ikviens var dot ieguldījumu...

Dati

Dati ir visur un pieaug nepieredzētā tempā. Komisija ir izstrādājusi Eiropas datu stratēģiju, lai...