Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jazykové technologie a mnohojazyčnost

EU podporuje výzkum, inovace a zavádění jazykových technologií s cílem odstranit jazykové bariéry a zároveň zachovat a prosazovat mnohojazyčnost.

    Osoba stojí před obrazovkou tabletu naplněnou digitálními ikonami představujícími překrytí mobility

© iStock by Getty Images -804087480 Mikko Lemola

Jak můžeme přinést on-line obsah všem, bez ohledu na to, odkud jsou a jakým jazykem mluví? Jak mohou místní, regionální a vnitrostátní orgány veřejné správy v celé EU zpřístupnit formuláře a komunikovat s nimi ve více jazycích? Jak mohou malé a střední podniky (MSP) rychle získat přístup na trhy mimo své vnitrostátní trhy a plně těžit z jednotného trhu?

Zřejmá odpověď je prostřednictvím jazykových technologií: musíme naučit počítače, jak porozumět a zpracovat psaný a mluvený lidský jazyk, vytvářet vhodné aplikace pro daný účel a široce je nasazovat.

Jazykové technologie jdou daleko nad rámec strojového překladu. Nabízejí aplikace pro textovou analýzu, jako je rozpoznávání jmenného subjektu a anonymizace, dialogové systémy, vyhledávače, automatická sumarizace textu, řeč na text a další. Jazykové technologie mohou být vyvinuty a přizpůsobeny pro jakýkoli konkrétní scénář, kdy je lidský jazyk zpracováván.

Řešení jazykových bariér v digitální sféře vyžaduje evropská opatření na různých úrovních:

  • program Horizont Evropa podporuje výzkum a inovace prostřednictvím meziodvětvové podpory jazykových technologií;
  • program Digitální Evropa vybízí evropský veřejný a soukromý sektor k zavádění jazykových technologií.

Evropská komise vyvinula řadu základních jazykových nástrojů. Ty jsou vytvářeny pomocí nejnovějších technologií umělé inteligence a byly vyškoleny v oblasti velkého množství dostupných údajů, a to jak interně, tak shromážděných prostřednictvím celounijního úsilí o shromažďování jazykových zdrojů.

Evropští poskytovatelé jazykových technologií navíc nabízejí vynikající řešení na míru pro konkrétní oblasti a oblasti.

Pokud my Evropané spojíme své síly a upevníme své úsilí, budeme schopni nasadit vynikající řešení, a to jak veřejně, tak i soukromě, a tím sloužit evropským orgánům veřejné správy, podnikům a v konečném důsledku občanům. Tím také přispíváme k evropským politikám a podporujeme digitální dekádu.

Související obsah

Souvislosti

Jazykové technologie

Prostřednictvím jazykových technologií, jinými slovy také zpracování přirozeného jazyka, je nám všem evropská digitální dekáda blíže.

Ostatní

Digitální začlenění

Digitální začlenění je celounijní úsilí o zajištění toho, aby každý mohl přispívat k digitálnímu...

Data

Data jsou všude a jejich objem roste bezprecedentním tempem. Komise vypracovala Evropskou strategii...