Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Libertatea mass-mediei: Comisia invită Ungaria să respecte normele UE privind comunicațiile electronice

Comisia a decis să trimită un aviz motivat Ungariei cu privire la decizia luată de Consiliul ungar pentru mass-media de a respinge cererea Klubradio de utilizare a spectrului de frecvențe radio din motive foarte discutabile.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Condițiile aferente utilizării spectrului de frecvențe radio și procedurile de acordare, prelungire, reînnoire sau revocare a acestor drepturi fac obiectul normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, prevăzute în Codul european al comunicațiilor electronice [Directiva (UE) 2018/1972]. Elementele-cheie ale acestor norme sunt principiile proporționalității și nediscriminării. Comisia consideră că deciziile Consiliului pentru mass-media din Ungaria de a refuza reînnoirea drepturilor Klubradio au fost disproporționate și netransparente și, prin urmare, au încălcat legislația UE. Comisia consideră totodată că legislația maghiară în domeniul mass-media a fost aplicată în mod discriminatoriu în această speță. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea, la 9 iunie 2021, a unei scrisori de punere în întârziere autorităților maghiare, iar răspunsul trimis de autoritățile maghiare nu a oferit un răspuns satisfăcător la preocupările exprimate de Comisie. În cazul în care Ungaria nu își aliniază decizia la normele UE în domeniul telecomunicațiilor în termen de 2 luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.