Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

O abordare europeană a inteligenței artificiale

Abordarea UE în ceea ce privește inteligența artificială se axează pe excelență și încredere, cu scopul de a stimula capacitatea industrială și de cercetare, asigurând în același timp siguranța și drepturile fundamentale.

    Creierul digital

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Modul în care abordăm inteligența artificială (AI) va defini lumea pe care o trăim în viitor. Pentru a contribui la construirea unei Europe reziliente pentru deceniul digital, cetățenii și întreprinderile ar trebui să se poată bucura de beneficiile IA, simțindu-se în același timp în siguranță și protejată.

Strategia europeană privind IA vizează transformarea UE într-un centru de talie mondială pentru IA și asigurarea faptului că IA este centrată pe factorul uman și de încredere. Un astfel de obiectiv se traduce în abordarea europeană a excelenței și a încrederii prin norme și acțiuni concrete.

În aprilie 2021, Comisia și-a prezentat pachetul privind IA, care include:

O abordare europeană a excelenței în IA

Promovarea excelenței în IA va consolida potențialul Europei de a concura la nivel mondial.

UE va realiza acest lucru prin:

  1. facilitarea dezvoltării și adoptării IA în UE;
  2. transformarea UE în locul în care IA prosperă de la laborator la piață;
  3. asigurarea faptului că IA funcționează pentru oameni și este o forță a binelui în societate;
  4. consolidarea poziției de lider strategic în sectoarele cu impact ridicat.

Comisia și statele membre au convenit să stimuleze excelența în IA prin unirea forțelor privind politicile și investițiile. Revizuirea din 2021 a Planului coordonat privind IA prezintă o viziune de accelerare, acțiune și aliniere a priorităților la peisajul actual al IA la nivel european și mondial și de punere în aplicare a strategiei privind IA.

Maximizarea resurselor și coordonarea investițiilor reprezintă o componentă esențială a excelenței IA. Prin programele Orizont Europa și Europa digitală, Comisia intenționează să investească 1 miliard EUR pe an în IA. Acesta va mobiliza investiții suplimentare din partea sectorului privat și a statelor membre pentru a ajunge la un volum anual de investiții de 20 de miliarde EUR pe parcursul deceniului digital.

Mecanismul de redresare și reziliență pune la dispoziție 134 de miliarde EUR pentru sectorul digital. Acest lucru va schimba jocul, permițând Europei să își amplifice ambițiile și să devină un lider mondial în dezvoltarea IA de ultimă generație și de încredere.

Accesul la date de înaltă calitate este un factor esențial în construirea unor sisteme IA robuste și de înaltă performanță. Inițiative precum Strategia de securitate cibernetică a UE, Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale, precum și Legea privind guvernanța datelor oferă infrastructura adecvată pentru construirea unor astfel de sisteme.

O abordare europeană a încrederii în IA

Construirea unei IA fiabile va crea un mediu sigur și favorabil inovării pentru utilizatori, dezvoltatori și dezvoltatori.

Comisia a propus 3 inițiative juridice interdependente care vor contribui la construirea unei IA fiabile:

  1. un cadru juridic european pentru IA pentru a aborda drepturile fundamentale și riscurile în materie de siguranță specifice sistemelor de IA;
  2. un cadru privind răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și IA;
  3. o revizuire a legislației sectoriale privind siguranța (de exemplu, Regulamentul privind echipamentele tehnice, Directiva privind siguranța generalăa produselor).

Propunerea europeană de cadru juridic privind IA

Comisia urmărește să abordeze riscurile generate de utilizările specifice ale IA printr-un set de norme complementare, proporționale și flexibile. Aceste norme vor oferi, de asemenea, Europei un rol de lider în stabilirea standardului mondial al aurului.

Acest cadru oferă dezvoltatorilor, dezvoltatorilor și utilizatorilor de IA claritatea de care au nevoie, intervenind numai în acele cazuri pe care legislațiile naționale și ale UE existente nu le acoperă. Cadrul juridic pentru IA propune o abordare clară, ușor de înțeles, bazată pe patru niveluri diferite de risc: risc inacceptabil, risc ridicat, risc limitat și risc minim.

Repere importante

  1.  

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

Related Content

Big Picture

Inteligența artificială

Scopul UE este de a clădi o inteligența artificială fiabilă, care pune oamenii pe primul loc.

Dig deeper

Planul coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială urmărește să accelereze investițiile în IA, să acționeze cu privire la strategiile și programele de IA și să alinieze politica IA pentru a evita fragmentarea în Europa.

Alianța europeană a IA

Alianța europeană în domeniul IA este o inițiativă a Comisiei Europene de a stabili un dialog politic deschis privind inteligența artificială. De la lansarea sa în 2018, Alianța AI a implicat aproximativ 6 000 de părți interesate prin evenimente periodice, consultări publice și...

See Also

Tehnologiile limbajului

Datorită tehnologiilor limbajului, cunoscute și sub denumirea de tehnologii de prelucrare a limbajului natural (NLP), deceniul digital al Europei devine accesibil pentru fiecare dintre noi.

Robotică

UE promovează în mod activ cercetarea, crearea de locuri de muncă și inovarea prin intermediul unor roboți mai buni și mai siguri, protejând în același timp aspectele etice ale progreselor realizate.

Conținut asociat