Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Abordarea europeană a inteligenței artificiale

Abordarea UE în ceea ce privește inteligența artificială se axează pe excelență și încredere, cu scopul de a stimula cercetarea și capacitatea industrială, asigurând în același timp siguranța și drepturile fundamentale.

  Creierul digital

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Modul în care ne apropiem de inteligența artificială (IA) va defini lumea în care trăim în viitor. Pentru a contribui la construirea unei Europe reziliente pentru deceniul digital, cetățenii și întreprinderile ar trebui să se poată bucura de beneficiile IA și să se simtă în siguranță și protejați.

Strategia europeană privind IA vizează transformarea UE într-un centru de talie mondială pentru IA și asigurarea faptului că IA este centrată pe factorul uman și de încredere. Un astfel de obiectiv se traduce în abordarea europeană a excelenței și a încrederii prin norme și acțiuni concrete.

În aprilie 2021, Comisia și-a prezentat pachetul privind IA, inclusiv:

În ianuarie 2024, Comisia a lansatpachetul privind inovarea îndomeniul IA pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din domeniul inteligenței artificiale . Pachetul include mai multe măsuri de sprijinire a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor europene în dezvoltarea unei IA de încredere, care respectă valorile și normele UE.

Un element-cheie al acestui pachet esteComunicarea privindstimularea întreprinderilor nou-înființate și a inovării în domeniul inteligenței artificiale fiabile, care stabilește un cadru strategic de investiții în IA de încredere pentru ca Uniunea să își valorifice activele, în special infrastructura sa de supercalcul de vârf la nivel mondial, și să promoveze un ecosistem european inovator de IA.

Principala inițiativă de referință a comunicării este „GenAI4EU” pentru a stimula adoptarea IA generative în ecosistemele industriale strategice esențiale ale Uniunii și care va încuraja dezvoltarea unor ecosisteme mari de inovare deschisă, care vor încuraja colaborarea între întreprinderile nou-înființate din domeniul IA și operatorii de IA în industrie, precum și în sectorul public.

O abordare europeană a excelenței în IA

Promovarea excelenței în IA va consolida potențialul Europei de a concura la nivel mondial.

UE va realiza acest lucru prin:

 1. facilitarea dezvoltării și adoptării IA în UE
 2. devenind locul în care IA prosperă de la laborator la piață
 3. asigurarea faptului că IA funcționează pentru oameni și este o forță a binelui în societate
 4. construirea unei poziții de lider strategice în sectoarele cu impact ridicat

Comisia și statele membre au convenit să stimuleze excelența în IA prin unirea forțelor în materie de politici și investiții. Revizuirea din 2021 a Planului coordonat privind IA prezintă o viziune de accelerare, de acțiune și de aliniere a priorităților la peisajul actual al IA la nivel european și mondial și de a pune în aplicare strategia privind IA.

Maximizarea resurselor și coordonarea investițiilor reprezintă o componentă esențială a excelenței IA. Atât programul Orizont Europa, cât și programul Europadigitală vor investi 1 miliard EUR pe an în IA. Comisia va mobiliza, de asemenea, investiții suplimentare din partea sectorului privat și a statelor membre pentru a atinge un volum anual de investiții de 20 de miliarde EUR pe parcursul deceniului digital. 

Mecanismul de redresare și reziliență pune la dispoziție 134 de miliarde EUR pentru sectorul digital. Acest lucru va schimba jocul, permițând Europei să își amplifice ambițiile și să devină un lider mondial în dezvoltarea unei IA de ultimă generație și de încredere.

Accesul la date de înaltă calitate este un factor esențial în construirea unor sisteme de IA de înaltă performanță și robuste. Inițiative precum Strategia de securitate cibernetică a UE, Legeaprivind datele șiLegea privindguvernanța datelor oferă infrastructura adecvată pentru construirea unor astfel de sisteme. 

O abordare europeană a încrederii în IA

Construirea unei IA de încredere va crea un mediu sigur și favorabil inovării pentru utilizatori, dezvoltatori și operatori.

Comisia a propus 3 inițiative juridice interconectate care vor contribui la construirea unei IA fiabile:

 1. un cadru juridic european pentru IA care să susțină drepturile fundamentale și să abordeze riscurile în materie de siguranță specifice sistemelor de IA;
 2. un cadru privind răspunderea civilă – adaptarea normelor privind răspunderea la era digitală și IA;
 3. o revizuire a legislației sectoriale privind siguranța (de exemplu, Regulamentul privind echipamentele tehnice, Directiva privind siguranța generalăa produselor).

Propunere europeană de cadru juridic privind IA

Comisia urmărește să abordeze riscurile generate de utilizările specifice ale IA printr-un set de norme complementare, proporționale și flexibile. Aceste norme vor conferi, de asemenea, Europei un rol de lider în stabilirea standardului mondial al aurului.

Acest cadru oferă dezvoltatorilor, operatorilor și utilizatorilor de IA claritatea de care au nevoie, intervenind numai în acele cazuri pe care legislațiile naționale și ale UE existente nu le acoperă. Cadrul juridic pentru IA sau Legea privind IA are o abordare clară, ușor de înțeles, bazată pe patru niveluri diferite de risc: risc minim, risc ridicat, risc inacceptabil și risc specific de transparență. De asemenea, introduce norme specifice pentru modelele de IA de uz general.

Repere importante

 1.  
  Februarie 2024
   
 2.  

Ultimele știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Inteligența artificială

UE își propune să construiască o inteligență artificială (IA) de încredere, care să pună oamenii pe primul loc.

Aprofundați subiectul

Actul IA

Legea privind IA este primul cadru juridic privind IA, care abordează riscurile IA și poziționează Europa să joace un rol de lider la nivel mondial.

Planul coordonat privind inteligența artificială

Planul coordonat privind inteligența artificială urmărește să accelereze investițiile în IA, să pună în aplicare strategii și programe în domeniul IA și să alinieze politica în domeniul IA pentru a preveni fragmentarea în Europa.

Alianța europeană pentru IA

Alianța europeană pentru IA este o inițiativă a Comisiei Europene de a stabili un dialog politic deschis privind inteligența artificială. De la lansarea sa în 2018, Alianța pentru IA a implicat aproximativ 6000 de părți interesate prin evenimente periodice, consultări publice și...

Citiți și

Fabrici de IA

Fabricile de IA utilizează capacitatea de supercalcul a întreprinderii comune EuroHPC pentru a dezvolta modele de IA generative fiabile de ultimă generație.

Oficiul European de IA

Biroul european pentru IA va fi centrul expertizei în domeniul IA în întreaga UE. Acesta va juca un rol-cheie în punerea în aplicare a Legii privind IA – în special în ceea ce privește IA de uz general – va promova dezvoltarea și utilizarea IA de încredere, precum și cooperarea...

Tehnologii lingvistice

Tehnologiile lingvistice deschid porțile către o Europă mai conectată, mai inovatoare și mai accesibilă.

Robotică

UE promovează în mod activ cercetarea, crearea de locuri de muncă și inovarea prin intermediul unor roboți mai buni și mai siguri, protejând în același timp aspectele etice ale progreselor realizate.

Conținut conex