Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Virtuálne svety vhodné pre ľudí

Virtuálne svety, označované aj ako metaverzy, poskytnú príležitosti, ako aj výzvy. Komisia zabezpečí, aby odrážali hodnoty EÚ a základné práva a podporovali inovácie pre podniky.

@Gettyimages

Virtuálne svety, označované aj ako metaverzy, poskytnú príležitosti, ako aj výzvy. Komisia zabezpečí, aby odrážali hodnoty EÚ a základné práva a podporovali inovácie pre podniky.

Predstavte si nový typ internetu, kde sa môžete stretnúť so svojimi priateľmi, študovať, pracovať alebo dokonca chodiť medzi umelcami v opere alebo spievať spolu so svojím obľúbeným umelcom, a to všetko v pohlcujúcom, virtuálnom svete. Virtuálne svety sú čoraz sofistikovanejšie s lepšími a jasnejšími obrazmi a viac životnými avatármi. Do roku 2030 ich bude používať každý deň.

Európska komisia prijala stratégiu pre internet 4.0 a virtuálny svet scieľom riadiť budúcu technologickú transformáciu a zabezpečiť otvorené, bezpečné, dôveryhodné, spravodlivé a inkluzívne digitálne prostredie pre občanov, podniky a verejnú správu EÚ.

Príležitosti, úskalia a potenciálne riešenia

S odhadovaným celosvetovým rastom 800 miliárd EUR do roku 2030 a potenciálom 860,000 nových pracovných miest vytvorených do roku 2025 sa virtuálny svetchystá transformovať odvetvia podnikania a zamestnanosti v EÚ.

Štúdia "Rozšírená realita: Príležitosti, príbehy o úspechu a výzvy (zdravie, vzdelávanie)“ ukázali, že 98 % opýtaných odborníkov verí, že technológie rozšírenej reality (XR) významne prispejú k rozvoju ich príslušných odvetví v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Príklady odvetví, ktoré môžu byť prínosom, zahŕňajú:

  • Zdravotná starostlivosť: Virtuálne svety pomôžu pri rýchlejšej a presnejšej diagnostike, ako aj terapeutickej liečbe.
  • Vzdelávanie: Tieto technológie môžu zvýšiť efektívnosť odbornej prípravy pri nižších nákladoch a priniesť lepšie výsledky v oblastiach, ako je napríklad odborná príprava v oblasti mäkkých zručností. Učenie cudzích jazykov je ďalšou oblasťou, ktorá rýchlo získava pôdu vo virtuálnom svete.
  • Umenie a dizajn: Užívatelia sa ponoria do virtuálneho sveta múzeí, galérií a archívov, kde zažijú pocit, že sú v skutočnom múzeu a prezerajú výstavu realistickým spôsobom. Architekti môžu tiež využiť virtuálne svety na prechádzku po virtuálnych 3D budovách, aby získali realistický dojem o dizajne a usporiadaní svojich budov.
  • Logistika, inžinierstvo a výroba: Spoločnosti budú môcť vyškoliť personál po celom svete a súčasne v praktickom používaní nástrojov bez rizika zranenia. Budú tiež schopní otestovať prototypy výrobných liniek alebo komplexných architektonických štruktúr, ktoré odhaľujú potenciálne chyby pred zapnutím nových funkcií, čím sa zníži čas a náklady.

A rovnako ako internet, všetky tieto úžasné príležitosti môžu prísť aj s výzvami. Patrí medzi ne informovanosť, prístup k dôveryhodným informáciám, digitálne zručnosti, prijatie zo strany používateľov a dôvera v nové technológie, ako aj širšie výzvy súvisiace so základnými právami. Európske digitálne práva a zásady podporujú udržateľnú víziu digitálnej transformácie zameranú na človeka. Budú usmerňovať víziu budúceho virtuálneho sveta, pričom budú odrážať hodnoty EÚ a základné práva.

Stratégia pre virtuálne svety

Európska komisia už 14. septembra 2022 spustila priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu, ktorá spája priemysel a tvorcov politík.

Od februára do apríla 2023 Komisia usporiadala panel občanov, v ktorom náhodne vybrala 150 občanov EÚ, aby predložili odporúčania založené na očakávaniach virtuálnych svetov a o tom, ako môžu byť v budúcnosti spravodlivé, bezpečné a prospešné. Upevnilo sa23 odporúčaní, ktoré budú usmerňovať opatrenia týkajúce sa novej stratégie na webe 4.0 a virtuálnych svetoch.

Web 4.0 je štvrtá generácia internetu, ktorá umožní väčšiu integráciu medzi fyzickým a virtuálnym svetom a poskytuje lepšiu komunikáciu a prístupnosť naprieč zariadeniami.

Stratégia vychádza zo štyroch pilierov:

  • Posilnenie postavenia ľudí a posilnenie zručností: Komisia vytvorí online skupinu odborníkov na virtuálny svet, aby občania mali prístup k bezpečným a dôveryhodným informáciám.
  • Podnikanie: podpora priemyselného ekosystému európskeho webu 4.0 – nové európske partnerstvo, ktoré spojí zainteresované strany s cieľom podporiť výskum a vytvoriť technický plán.
  • Vláda: podpora spoločenského pokroku a virtuálnych verejných služieb – využívanie virtuálnych svetov na zlepšenie sektorov, ako je zdravotná starostlivosť a verejné služby.
  • Otvorenosť a globálne riadenie Web 4.0 a virtuálnych svetov: Podpora otvorených štandardov na zabezpečenie spravodlivejšieho a rovnocennejšieho riadenia, takže Web 4.0 nebudú dominovať väčšie organizácie.

Najnovšie

EVENT |
Panel občanov virtuálnych svetov o rok!

Je to takmer rok od začiatku panelovej diskusie občanov o virtuálnych svetoch. Podujatie zamerané na spätnú väzbu s občanmi sa uskutoční 1. februára 2024 od 16.30 do 18.30 h.

EVENT |
Od výskumu k realite – digitálne riešenia pre európske výzvy

Cieľom podujatia je preskúmať a stimulovať dynamické vzájomné pôsobenie medzi špičkovým výskumom digitálnych technológií v rámci programu Horizont Európa a účinnými iniciatívami v oblasti digitalizácie v rámci programu Digitálna Európa.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Médiá a digitálna kultúra

Komisia obhajuje európske médiá a digitálnu kultúru prostredníctvom politík, ktoré posilňujú postavenie občanov a podporujú pluralitu médií.

Pozri aj

Audiovizuálne a mediálne služby

V dnešnej dobe môžeme sledovať naše obľúbené programy nielen v televízii, ale aj online. Tieto výstavy podliehajú pravidlám jednotného trhu.

Podpora médií a digitálnej kultúry

Komisia podporuje jednotný prístup k mediálnym politikám, ktorý zahŕňa právne predpisy o mediálnych službách a zachovávaní európskeho kultúrneho dedičstva.

Digitálne kultúrne dedičstvo

Vďaka digitálnym technológiám sa kultúrne dedičstvo rýchlo rozvíja. Hybnou silou je teraz zachovať naše kultúrne dedičstvo a priniesť ho do tohto digitálneho desaťročia.

Autorské práva

Európska komisia prispôsobuje pravidlá EÚ v oblasti autorských práv novým správaním spotrebiteľov v Európe, ktorá si cení svoju kultúrnu rozmanitosť.

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožňujúce slobodnú a otvorenú diskusiu.