Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Objava

Pokritost 5G vzdolž prometnih koridorjev: prvi val projektov, izbranih za sofinanciranje infrastruktur koridorjev 5G

Po prvem razpisu za zbiranje predlogov v okviru programa Instrumenta za povezovanje Evrope – Digitalno (IPE Digitalno) so bila sredstva EU dodeljena 15 projektom za pospešitev uvajanja infrastruktur za povezljivost 5G vzdolž glavnih prometnih poti po vsej Evropi.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Koridorji 5G

Nastali portfelj projektov, ki bodo prejeli finančna sredstva EU, bo utrl pot povezani in avtomatizirani mobilnosti, vključno z varnostnimi in nevarnostnimi storitvami za cestni in železniški promet, promet po celinskih plovnih poteh ali multimodalni promet. 

Natančneje, projekti bodo podpirali uvajanje infrastrukture 5G na čezmejnih odsekih koridorjev 5G in zagotavljali neprekinjenost storitev pri prečkanju navedene meje, s čimer bodo prispevali k povezovanju različnih regij po vsej Evropi.

Sedem od teh projektov bo začelo takoj uvajati potrebno infrastrukturo, tako aktivno kot pasivno, da se omogoči razvoj storitev CAM v prihodnjih letih.  Hkrati bo osem začetnih študij pripravilo podlago za prihodnje obsežne projekte uvajanja infrastrukture 5G glede na prihodnje digitalne razpise IPE. Več informacij o teh projektih in študijah je na voljo v nadaljevanju.

Drugi razpis za izvedbo del in študij za koridorje 5G je trenutno odprt do 21. marca.   Vključuje poziv k usklajevalnemu podpornemu ukrepu, katerega cilj je povezati infrastrukturo za povezljivost 5G z robnimi vozlišči in infrastrukturo evropske zveze za računalništvo v oblaku.

Koridorji 5G: Izbrani projekti na podlagi razpisa 1

5G SEAGUL: 5G Brezširno gostovanje za Grčijo-Bolgarija CBC

Ta projekt bo usmerjen v uvedbo in nadgradnjo omrežja RAN 5G, osrednjih in prometnih elementov vzdolž grških (GR) in bolgarskih (BG) avtocest koridorja TEN-T Orient/vzhodno Sredozemlje z močnim čezmejnim poudarkom. Glavni cilj je podpreti storitve povezane in avtomatizirane mobilnosti vzdolž odseka Grčija-Bolgarija tega koridorja.

Te rešitve bodo skupaj s podjetjema Cosmote in A1 Bulgaria EAD osredotočile dejavnosti na doseganje optimalne omrežne povezave in konfiguracije gostovanja/izročitve, hkrati pa bodo merile nemoteno predajo, ki jo povzročajo povezana vozila, in potrjevale čezmejne preskuse v resničnem življenju.

Projekt načrtuje uporabo sofinanciranja Instrumenta za povezovanje Evrope na digitalnem področju (IPE Digitalno), da bi pospešili uvajanje in nadgradnjo povezljivosti 5G vzdolž avtocest GR in BG do leta 2025 na zahtevnih področjih za uvedbo 5G, s čimer bi omogočili učinkovitejšo, pametnejšo, bolj trajnostno in okolju prijazno mobilnost vzdolž ene od glavnih prometnih poti EU.

Skupni prispevek EU: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Nemotena čezmejna mobilnost 5G med Nemčijo in Luksemburgom

Cilj tega projekta bo zagotoviti visoko zmogljivo pokritost z omrežjem in nemoteno predajo povezanih naprav (brez padcev klicev ali izgube podatkovnih povezav) z enega operaterja mobilnega omrežja na drugega pri prečkanju notranjih meja evropskih držav. Predaja mora izboljšati uporabniško izkušnjo in nemoteno digitalno povezljivost po vsej Evropi.

Oba mobilna operaterja Deutsche Telekom in POST Luxembourg bosta zgradila in izboljšala infrastrukturo 4G in 5G za CAM, skupina BMW pa bo k projektu prispevala s posebnimi zahtevami z avtomobilskega vidika in preizkusila primere uporabe, ko bodo vzpostavljene rešitve za nemoteno predajo. 

Projekt bo zajemal avtocestni odsek od Frisangea (Luksemburg) do Saarbruckena (Nemčija) na mejnem prehodu blizu schengenskega območja in bo razvil novo funkcijo omrežja, vključno z novimi vmesniki med operaterji. Funkcija bo v skladu s pravnimi določbami o zakonitem prestrezanju ali splošni razpoložljivosti klica v sili.  5G DeLux bo opredelil načrt za usklajeno evropsko rešitev.

Skupni prispevek EU: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G severnoevropski prometni koridor

Cilj tega projekta bo izboljšati neprekinjenost čezmejnih omrežnih storitev za že vzpostavljene storitve, hkrati pa sprejeti infrastrukturo 5G v javnem okolju vzdolž severnoevropskega dela skandinavskega-sredozemskega vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in koridorjev Severno morje-Baltik za podporo novim storitvam in aplikacijam 5G.

Telia Sweden in Telia Finland si bosta skupaj z Latvijo Mobilais Telefons prek tega projekta prizadevali, da bi aplikacije in storitve za CAM in prihodnje železniške mobilne komunikacijske sisteme (FRMCS) uporabljali rešitve primerov in njihovo uvedbo. Projekt bo zagotovil namensko zmogljivost s povezljivostjo visoke vrednosti za storitve CAM in FRMCS ter druge industrijske ali javne storitve s posebnimi zahtevami glede kakovosti. Prav tako bo spodbudila razvoj storitev in aplikacij 5G kot dejavnika, ki omogoča storitve CAM in FRMCS, da bi zapolnili vrzel med obema plastma.

Skupni prispevek EU: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Iberski koridor – omrežje 5G in v2x za prihodnje storitve CAM in FRMCS na čezmejnem odseku med Portugalsko in Španijo

Ta projekt se bo izvajal na območjih tržne nepopolnosti, da se zagotovi neprekinjena in neprekinjena pokritost 5G na čezmejnih odsekih omrežij Kastilja-Leon, Galicija in Osrednja Portugalska, s čimer bo del osrednjega iberskega koridorja (Porto-Aveiro-Salamanca), ki je povezan z iberskim in evropskim omrežjem atlantskega koridorja. 

Družba Tradia Telecom bo skupaj s Towerlink Portugal zagotovila potrebne pogoje za operaterje mobilnih omrežij za uvedbo infrastrukture 5G na 310 km cest na Portugalskem in 289 km v Španiji, s čimer bo zagotovljena neprekinjena pokritost in zadostna kakovost storitev za podporo storitvam upravljanja prometnih incidentov.

Ukrep bo prav tako zgradil nove radijske lokacije in koristil različnim deležnikom, kot so operaterji mobilnih omrežij, upravljavci cestne in železniške infrastrukture ter proizvajalci originalne opreme.

Skupni prispevek EU: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Omrežje severnoatlantskega koridorja 5G in v2x za prihodnje storitve CAM in FRMCS na čezmejnem odseku med Francijo in Španijo

Cilj tega projekta je zagotoviti neprekinjeno in stalno pokritost z omrežjem 5G vzdolž čezmejnih odsekov atlantskega koridorja z vzpostavitvijo infrastrukture na območjih, kjer trg ni vlagal v vzpostavitev dragocene pasivne/aktivne infrastrukture.

Družbi Tradia Telecom in Cellnex France bosta operaterjem mobilnih omrežij zagotovili potrebne pogoje za uvedbo infrastrukture 5G na 328 km cest v Franciji in 184 km v Španiji ter tako zagotovili neprekinjeno pokritost in zadostno kakovost storitev za podporo storitvam TIM.

Ta ukrep bo zgradil nove radijske lokacije na območjih brez ali s slabo pokritostjo s 5G in bo koristil različnim deležnikom, vključno z operaterji mobilnih omrežij, upravljavci cestne in železniške infrastrukture ter proizvajalci originalne opreme.

Skupni prispevek EU: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Sredozemsko omrežje 5G in v2x za prihodnje storitve CAM in FRMCS na čezmejnem odseku med Francijo in Španijo

Cilj tega projekta bo zagotoviti neprekinjeno in stalno pokritost z omrežjem 5G vzdolž čezmejnih odsekov sredozemskega koridorja z vzpostavitvijo infrastrukture na območjih, kjer trg ni vlagal v vzpostavitev dragocene pasivne/aktivne infrastrukture.

Družba Tradia Telecom bo skupaj s podjetjem Cellnex France zagotovila potrebne pogoje za uvedbo infrastrukture 5G na 328 km cest v Franciji in 220 km v Španiji, s čimer bo zagotovljena neprekinjena pokritost in zadostna kakovost storitev v podporo storitvam upravljanja prometnih incidentov (TIM).

Ta ukrep bo zgradil nove radijske lokacije na območjih brez ali s slabo pokritostjo s 5G in bo koristil različnim deležnikom, vključno z operaterji mobilnih omrežij, upravljavci cestne in železniške infrastrukture ter proizvajalci originalne opreme.

Skupni prispevek EU: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora povezano avtonomno omrežje Merida 5G in v2x za prihodnji CAM in na čezmejnem odseku med Portugalsko in Španijo

Ta projekt bo zagotovil neprekinjeno in neprekinjeno pokritost 5G vzdolž čezmejnih odsekov omrežij Kastilje in Leona ter osrednje Portugalske, ki so del osrednjega iberskega koridorja (Evora-Merida), povezanih z iberskim in evropskim omrežjem atlantskega koridorja.

Družba Tradia Telecom bo skupaj s Towerlink Portugal vzpostavila infrastrukturo na območjih, kjer trg ni vlagal v vzpostavitev dragocene pasivne/aktivne infrastrukture, in bo operaterjem mobilnih omrežij zagotovila potrebne pogoje za uvedbo infrastrukture 5G vzdolž 81 km cest na Portugalskem in 71 km v Španiji.  Zagotovljena bosta neprekinjena pokritost in zadostna kakovost storitev, da se podprejo storitve TIM.

Ukrep bo zgradil nove radijske lokacije in koristil različnim deležnikom, vključno z operaterji mobilnih omrežij, upravljavci cestne in železniške infrastrukture ter proizvajalci originalne opreme.

Skupni prispevek EU: 1 362 070 EUR

Koridorji 5G: Izbrane študije

5G GAIL: Začetna študija za uvedbo omrežja 5G na čezmejnem odseku Karnic in Gailtal Alp med Italijo in Avstrijo

V tej študiji bodo ocenjena prizadevanja, potrebna za vzpostavitev prometnega koridorja med Italijo in Avstrijo čez mejo Tarvis z nevtralno in agnostično, pasivno in aktivno infrastrukturo, namenjeno razvoju digitalnih storitev, zlasti vzpostavitvi varne, zanesljive in trajnostne visokozmogljive infrastrukture, vključno z gigabitnimi omrežji in omrežji 5G. 

Koridor, določen za študijo, zajema avtocesto A23 od Vidina do meje z Avstrijo na italijanskem ozemlju, pa tudi avtocesto Süd Autobahn v Avstriji. Ta območja so del tako imenovanega baltsko-jadranskega koridorja.

Družba Cellnex Italia je skupaj z OnTower Austria, Autostrade per l’Italia in regionalnim javnim organom na italijanski strani (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) predlagala modularno študijo, ki zajema glavne tipologije območij kot najučinkovitejši pristop k doseganju rezultatov, ki naj bi se uporabili kot gradniki za nadaljnja razvojna dela vzdolž koridorja. Cilj študije bo opredeliti različne grozde posebne pokritosti kot inovativen pristop z učinkovitim upravljanjem stroškov.

Skupni prispevek EU: 139 750 EUR

5GE: 5G Estuar

V tej študiji bo opredeljen čezmejni digitalni koridor za aplikacije za mobilnost in letalstvo na nizki višini, s katerim bodo pomembna vozlišča v svetovni dobavni verigi postala učinkovitejša, varnejša in bolj trajnostna. To vključuje pristanišča in plovne poti v zaledju.

Študija bo zagotovila ciljno rešitev za vzpostavitev neprekinjene čezmejne pokritosti 5G in povezovanja jedrnega omrežja. Omrežje 5G z visoko hitrostjo in nizko zakasnitvijo bo zagotovilo varno in zelo zanesljivo povezljivost z zmogljivostmi za rezanje omrežij iz Severnega morja vzdolž „Westerschelde“ in celinskih plovnih poti, ki je strateško pomembno za gospodarstvo in svetovno dobavno verigo v EU.

KPN Nizozemska in Orange Belgium menita, da je treba to nemoteno povezljivost 5G vključiti v opredeljeni koridor zaradi čezmejne gospodarske dinamike, ki bo sledila povezovanju različnih pristanišč: Zeebrugge in Antwerpen z „Westerschelde“ v vmesnem času in Gent-Terneuzen-Vlissingen kot čezmejnim pristaniščem.

Študija bo opisala točno lokacijo koridorja ob upoštevanju geografske porazdelitve primerov uporabe, zahtev glede storitev ter s tem povezanega naložbenega načrta in poslovnega modela. 

Poleg tega bo študija pripravila podroben seznam zahtev glede storitev za uvedbo digitalnega koridorja 5G. V študiji bodo opredeljeni uporabljeni spektrski pasovi in razdalja med radijsko lokacijo med KPN in Orange Belgium za napajanje sedanjih in prihodnjih primerov uporabe na koridorju.  Količinsko bo količinsko opredelila potrebne finančne naložbe za prihodnjo vzpostavitev infrastrukture in ocenila njihove gospodarske koristi.

Skupni prispevek EU: 300 000 EUR

5GS: Študija o koridorju 5G za Latvijo, Estonijo in Litvo

Ta študija bo zagotovila tehnične rešitve in finančne modele, potrebne za uvedbo infrastrukture 5G vzdolž koridorjev Via Baltica in Rail Baltica, ki lahko v baltskih državah zagotavljajo čezmejne storitve 5G. Storitve med drugim vključujejo cestni in železniški promet, povezan z varnostjo. Na primer inteligentni prometni sistemi-ITS, FRMCS in večstoritvene storitve/storitve 5G z več aplikacijami. Za storitve ITS 5G se bosta preučila frekvenčna pasova 700 MHz in 3,5 GHz. 

To začetno študijo bodo izvedli Tallinna Tehnikaülikool skupaj z Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti in Elisa Eesti. Slednje bo podlaga za nadaljnje uvajanje 5G pred nadaljnjimi razpisi IPE za zadevne koridorje, ki bodo spodbujali infrastrukturno, gospodarsko in družbeno rast ter vključenost in konkurenčnost.

Študija bo vključevala načrtovanje omrežja in analize potreb deležnikov ter informacije o uporabi obstoječe infrastrukture, s čimer se bo spodbujalo okrevanje zadevne regije po posledicah pandemije COVID-19, in sicer z zagotavljanjem najkoristnejših scenarijev za uvedbo pokritosti z omrežjem 5G vzdolž zadevnih koridorjev.  

Prispeval bo tudi k zmanjšanju vrzeli v digitalnem razkoraku, saj bi uvedba pokritosti 5G zagotovila hitre, zanesljive in varne internetne povezave za državljane, podjetja in javne storitve.

Skupni prispevek EU: 249 302 EUR

5G na progi: Karlsruhe – Mulhouse

Namen te začetne študije bo razviti koncept za uvedbo 5G vzdolž čezmejnega železniškega koridorja Karlsruhe-Mulhouse, ki izkorišča največje možne sinergije med potrebami železniškega obratovanja (FRMCS) in znatno poveča potrebe potnikov po širokopasovnih povezavah (5G). Splošni cilj je prispevati k pravočasni prihodnji uvedbi digitalne infrastrukture 5G vzdolž prometnih poti na zahtevnih območjih in spodbuditi zasebne naložbe. 

Deutsche Bahn bo skupaj z Telekomom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1&1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm in SNCF Réseau izvedel to študijo, ki bo pripravila načrt za stroškovno učinkovito, interoperabilno in visokozmogljivo digitalno infrastrukturo, ki bo omogočila nemoteno čezmejno povezljivost na vlakih za visoke hitrosti.

Napredne komunikacijske storitve 5G bodo znatno prispevale k digitaliziranemu evropskemu železniškemu sistemu in spodbudile prehod s cestnega na železniški promet ter podprle razogljičenje prometnega sektorja.

Skupni prispevek EU: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

S to začetno študijo se bo pripravila vzpostavitev infrastrukture 5G vzdolž čezmejnega železniškega odseka koridorja TEN-T Severno morje med Metzom (Francija) in luksemburškim mestom (Luksemburg) v korist povezljivosti železniškega potniškega prometa in digitalizacije železniškega prometa. 

Družba SNCF Reseau bo skupaj s Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois izvedla to študijo v okviru konzorcija šestih članov, v katerem bosta sodelovala dva upravljavca železniške infrastrukture in štirje operaterji mobilnih omrežij iz Luksemburga. 

Ukrep bo opredelil ciljne zahteve za komunikacijske storitve za prevoznike v železniškem prometu in potnike ter načrtoval izvajanje tehnologije 5G vzdolž koridorja s poudarkom na modelu souporabe infrastrukture mobilnih omrežij/železniške infrastrukture in neprekinjenosti storitev na mejnem prehodu. Opredelil bo model sodelovanja med železnicami in operaterji mobilnih omrežij, ki bo kar najbolj povečal sinergije za uvajanje ter dolgoročno sodelovanje in trajnost.

Poleg tega bo študija pripravila izvedbeni načrt z uporabo obstoječih infrastrukturnih sredstev, opredelitvijo del in oceno stroškov za izgradnjo omrežja 5G, ki bo zagotovilo pričakovane storitvene zmogljivosti.

Nazadnje bo ocenila sposobnost preživetja podjetij na zadevnem odseku proge, da bi ocenila morebitno nedelovanje trga in razvila dolgoročno perspektivo za obsežno uvajanje.

Skupni prispevek EU: 255 377 EUR

5GCarolina: Čezmejni koridor avtoceste 5G München-Praga

Cilj študije bo zasnova in izvajanje storitev CAM, ki bi omogočile povezano in avtomatizirano mobilnost vzdolž koridorja „Via Carolina“ med Münchnom in Prago ter tako olajšale okolju prijazen potniški in tovorni promet.

Družba T-Mobile CZ bo skupaj s CETIN in Vantage Towers AG v okviru konzorcija 12 partnerjev združila moči pri opredelitvi in vzpostavitvi koridorja 5G, ki bo izpolnjeval pričakovanja posameznih in poklicnih uporabnikov v sodobnem, avtomatiziranem prometu.

Predstavniki proizvajalcev originalne opreme, operaterjev mobilnih omrežij ter ponudnikov komunikacijske in informacijske infrastrukture/tehnologije (TowerCos) in drugih deležnikov (npr. upravljavcev avtocest) bodo sodelovali pri uresničevanju te vizije v okviru vseevropske pobude za povezovanje evropskega poslovnega in kulturnega prostora ob upoštevanju nacionalnih posebnosti.

Začetna študija bo opredelila in kategorizirala primere uporabe proizvajalcev originalne opreme in zahteve za storitve CAM.  Zasnovala bo arhitekturo omrežnega operaterja mobilne telefonije na področju tehnologije 5G, da bi zagotovila stabilne, visoko zmogljive in varne storitve CCAM.  Poleg tega bo pripravila izvajanje pasivne infrastrukture za namestitev, podporo in delovanje storitev omrežnega operaterja mobilne telefonije ter potrdila skladnost storitev CAM 5G z zakonodajo EU/nacionalno zakonodajo in regulativnimi pogoji.

Opravljena bo ocena najboljših praks pri sinergijskih projektih za pospešitev uvajanja koridorjev 5G na zahod-vzhod ter sever-jug (npr. koridorja do Bologne in Carlsbada).

Skupni prispevek EU: 238 000 EUR

EUMOB: Digitalizacija evropskih koridorjev za inteligentno mobilnost

Ta študija bo izvedla celovito študijo izvedljivosti za digitalizacijo evropske cestne infrastrukture, da bi podprla usklajeno uvajanje storitev C-ITS in nadaljnji razvoj poslovnih ekosistemov na področju prometa in mobilnosti, ki temeljijo na storitvah.

Študija izvedljivosti se bo osredotočila na francoske in španske odseke čezmejnih atlantskih in sredozemskih koridorjev, ki so del evropskega omrežja TEN-T.

Podjetje Abertis Autopistas Espana bo skupaj s podjetji Cellnex France, SANEF in Tradia Telecom združilo moči ter ocenilo zahteve po prilagajanju in prilagajanju za digitalizacijo infrastrukture vzdolž teh koridorjev, analiziralo stroške, ocenilo pričakovane socialno-ekonomske in okoljske učinke ter pritegnilo lokalne deležnike in jim ponudilo podporo.

Pričakovani rezultati projekta EUMOB vključujejo model rešitve, ki opisuje tehnično izvajanje digitalizacije infrastrukture, model donosnosti naložb in poslovni načrt, ki določa, kako se komponente digitalizirane infrastrukture ohranjajo in izkoriščajo. To bo zagotovilo potrebne načrte in ozadje za projekt nadaljnjih del, v okviru katerega bo uporabljen model rešitve na določenih koridorjih.

Skupni prispevek EU: 146 800 EUR

5G Brno – Bratislava: Izvajanje 5G/FRMCS na železniškem koridorju

Ta študija bo obravnavala izvajanje komunikacijskih sistemov 5G in FRMCS ter se pripravila na CAM ob upoštevanju obstoječega komunikacijskega okolja in zahtev, ki se izvajajo na prometni poti.

Pri predlaganju izvedbe rezultatov študije bo Správa železnic skupaj z Železnice Slovenskej republiky ocenila trenutno stanje pokritosti 5G in njeno kakovost zunaj železniških koridorjev ter se osredotočila na prečni odsek proge Brno – Lanžhot – State Kúty.

Skupni prispevek EU: 300 000 EUR