Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Pubblikazzjoni

Kopertura 5G tul il-Kurituri tat-Trasport: l-ewwel mewġa ta’ proġetti magħżula għall-kofinanzjament tal-infrastrutturi tal-kurituri 5G

Wara l-ewwel sejħa għal proposti tal-Programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Diġitali (FNE Diġitali), 15 proġett ingħataw finanzjament mill-UE biex jaċċelleraw l-iskjerament tal-infrastrutturi tal-konnettività 5G tul il-mogħdijiet ewlenin tat-trasport madwar l-Ewropa.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Kurituri 5G

Il-portafoll li jirriżulta ta’ proġetti li se jirċievu finanzjament mill-UE se jwitti t-triq għal Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata (CAM) inklużi servizzi ta’ sikurezza u mhux ta’ sikurezza, kemm jekk għat-trasport bit-triq, bil-ferrovija, bil-passaġġi fuq l-ilma interni, jew għat-trasport multimodali. 

B’mod aktar speċifiku, il-proġetti se jappoġġaw l-introduzzjoni tal-infrastruttura tal-5G fuq sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri 5G u jiżguraw il-kontinwità tas-servizz meta jaqsmu l-fruntiera msemmija, u b’hekk jikkontribwixxu għall-konnessjoni ta’ reġjuni differenti madwar l-Ewropa.

Sebgħa minn dawn il-proġetti se jibdew jużaw l-infrastruttura meħtieġa minnufih, kemm attiva kif ukoll passiva, biex is-servizzi tal-CAM ikunu jistgħu jiżviluppaw fis-snin li ġejjin.  Fl-istess ħin, tmien studji tal-bidu se jħejju l-bażi għal proġetti futuri ta’ implimentazzjoni tal-infrastruttura 5G fuq skala kbira fid-dawl tas-Sejħiet Diġitali tal-FNE li ġejjin. Aktar informazzjoni dwar dawn il-proġetti u l-istudji tista’ tinstab hawn taħt.

It-tieni sejħa għall-Kurituri tal-5G għal xogħlijiet u studji ta’ skjerament bħalissa hija miftuħa sal-21 ta’ Marzu.   Dan jinkludi sejħa għal Azzjoni ta’ Appoġġ għall-Koordinazzjoni (CSA) li għandha l-għan li tintegra l-infrastruttura tal-konnettività tal-5G mal-edge nodes u mal-infrastruttura tal-Federazzjoni Ewropea tal-Cloud Computing.

Kurituri 5G: Proġetti magħżula wara s-Sejħa 1

5G SEAGUL: 5G Roaming bla xkiel għall-KTF bejn il-Greċja u l-Bulgarija

Dan il-proġett se jimmira l-implimentazzjoni u l-aġġornament tal-5G RAN, tal-elementi ewlenin u tat-trasport tul l-awtostradi Griegi (GR) u Bulgari (BG) tal-kuritur TEN-T Orjent/tal-Lvant (OEM) b’fokus transfruntier qawwi. L-għan ewlieni huwa li jiġu appoġġati s-servizzi ta’ Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata (CAM) tul it-taqsima Greċja-Bulgarija ta’ dan il-kuritur.

Wings ICT Solutions flimkien ma’ Cosmote u A1 Bulgaria EAD se jiffokaw l-attivitajiet fuq il-kisba tal-aħjar interkonnessjoni tan-netwerk u konfigurazzjoni tar-roaming/trasferiment, filwaqt li jkejlu t-trasferiment bla xkiel esperjenzat minn vetturi konnessi u jivvalidaw permezz ta’ provi transfruntiera fil-ħajja reali.

Il-proġett jippjana li juża l-kofinanzjament tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa Diġitali (FNE Diġitali) biex iħaffef il-varar u l-aġġornament tal-konnettività 5G tul l-awtostradi tal-GR u tal-BG sal-2025 f’oqsma diffiċli għall-introduzzjoni tal-5G, u b’hekk jippermetti mobbiltà aktar effiċjenti, intelliġenti, sostenibbli u favur l-ambjent tul waħda mill-mogħdijiet ewlenin tat-trasport tal-UE.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 5 748 000.00

5G DeLux: Mobbiltà transfruntiera tal-5G bla xkiel bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu

Dan il-proġett se jimmira għal kopertura tan-netwerk bi prestazzjoni għolja u trasferiment bla xkiel ta’ apparati konnessi (mingħajr taqtir ta’ telefonati jew it-telf ta’ konnessjonijiet tad-data) minn operatur wieħed tan-netwerk mobbli (MNO) għal ieħor meta jaqsam il-fruntieri intra-Ewropej. It-trasferiment għandu jtejjeb l-esperjenza tal-utent u l-konnettività diġitali bla xkiel madwar l-Ewropa.

Kemm l-operaturi tal-mowbajl Deutsche Telekom kif ukoll POST Luxembourg se jibnu u jtejbu l-infrastruttura 4G u 5G għall-CAM, filwaqt li l-Grupp BMW se jikkontribwixxi għall-proġett b’domandi speċifiċi minn perspettiva tal-karozzi u se jittestja l-każijiet tal-użu ladarba s-soluzzjonijiet ta’ trasferiment bla xkiel ikunu fis-seħħ. 

Il-proġett se jkopri s-sezzjoni tal-awtostrada minn Frisange (il-Lussemburgu) sa Saarbrucken (il-Ġermanja) fil-qsim tal-fruntiera qrib Schengen u se jiżviluppa karatteristika ġdida ta’ netwerk li tinkludi interfaċċi ġodda bejn l-operaturi. Il-karatteristika se tikkonforma mad-dispożizzjonijiet legali dwar l-interċettazzjoni legali jew id-disponibbiltà kullimkien ta’ telefonati ta’ emerġenza.  5G DeLux se jiddefinixxi pjan ta’ azzjoni għal soluzzjoni Ewropea armonizzata.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 6 338 325.50

5G NETC: 5G Kuritur tat-Trasport Ewropew tat-Tramuntana

Dan il-proġett se jkollu l-għan li jtejjeb il-kontinwità tas-servizz tan-network transfruntier għal servizzi diġà stabbiliti, filwaqt li jadotta infrastruttura 5G f’ambjenti pubbliċi tul il-parti tal-Ewropa tat-Tramuntana tan-Network Trans-Ewropew tat-Trasport Skandinava-Mediterran (TEN-T) u l-kurituri tal-Baħar tat-Tramuntana — Baltiku biex jiġu appoġġati servizzi u applikazzjonijiet ġodda tal-5G.

Telia Sweden u Telia Finland, flimkien mal-Latvja Mobilais Telefons, permezz ta’ dan il-proġett ser jimmiraw li jippermettu applikazzjonijiet u servizzi għal CAM u għal Sistemi ta’ Komunikazzjoni Mobbli Ferrovjarja Futura (FRMCS) jużaw soluzzjonijiet ta’ każijiet u l-introduzzjoni tagħhom. Il-proġett se jiżgura kapaċità ddedikata permezz ta’ Konnettività ta’ Valur Għoli għas-servizzi CAM u FRMCS u servizzi industrijali jew pubbliċi oħra b’rekwiżiti ta’ kwalità speċjali. Se tixpruna wkoll l-iżvilupp tas-servizz u l-applikazzjoni tal-5G bħala faċilitatur tas-servizzi CAM u FRMCS biex jingħalaq id-distakk bejn iż-żewġ saffi.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 15 535 000

IBERIANL5G: Kuritur Iberiku — network 5G u V2X għal servizzi futuri CAM u FRMCS fis-sezzjoni transfruntiera bejn il-Portugall u Spanja

Dan il-proġett se jiġi implimentat f’żoni ta’ falliment tas-suq sabiex tiġi żgurata kopertura kontinwa u mingħajr interruzzjoni tal-5G tul is-sezzjonijiet transfruntiera tan-networks ta’ Castilla-Leon, Galicia, u l-Portugall Ċentrali, u b’hekk jifforma parti mill-Kuritur Iberiku Ċentrali (Porto — Aveiro — Salamanca), li huwa konness man-networks Iberiċi u Ewropej tal-Kuritur Atlantiku. 

Tradia Telecom flimkien ma’ Towerlink Portugal se jiżguraw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-MNOs biex jużaw l-infrastruttura tal-5G tul 310 km ta’ triq fil-Portugall u 289 km fi Spanja, u b’hekk jiżguraw kontinwità tal-kopertura u kwalità suffiċjenti tas-servizz biex jappoġġaw is-servizzi tal-Ġestjoni tal-Inċidenti tat-Traffiku (TIM).

Bl-istess mod, l-azzjoni se tibni siti tar-radju ġodda u se tkun ta’ benefiċċju għal partijiet ikkonċernati differenti, bħall-MNOs, l-operaturi tal-infrastruttura tat-toroq/ferrovjarji, u l-manifatturi tat-tagħmir oriġinali (OEMs).

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 2 556 165

NATCOR5G: Il-kuritur tal-Atlantiku tat-Tramuntana 5G u n-network V2X għas-servizzi futuri tal-CAM u tal-FRMCS fis-sezzjoni transfruntiera bejn Franza u Spanja

Dan il-proġett għandu l-għan li jiżgura kopertura 5G kontinwa u mingħajr interruzzjoni tul is-sezzjonijiet transfruntiera tal-kuritur tal-Atlantiku, billi tiġi varata infrastruttura f’żoni fejn is-suq ikun naqas milli jinvesti fl-użu ta’ infrastruttura passiva/attiva siewja.

Tradia Telecom u Cellnex France se jiżguraw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-MNOs biex jużaw l-infrastruttura tal-5G tul 328 km ta’ triq fi Franza u 184 km fi Spanja, u b’hekk jiżguraw kontinwità tal-kopertura u kwalità suffiċjenti ta’ servizz biex jappoġġaw is-servizzi tat-TIM.

Din l-azzjoni se tibni siti tar-radju ġodda f’żoni mingħajr jew b’livelli baxxi ta’ kopertura tal-5G u se tkun ta’ benefiċċju għal partijiet ikkonċernati differenti inklużi l-MNOs, l-operaturi tal-infrastruttura tat-toroq/ferrovjarji, u l-OEMs.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 2 681 942.50

MEDCOR5G: Il-kuritur Mediterranju 5G u n-network V2X għas-servizzi futuri tal-CAM u tal-FRMCS fis-sezzjoni transfruntiera bejn Franza u Spanja

Dan il-proġett se jkollu l-għan li jiżgura kopertura 5G kontinwa u mingħajr interruzzjoni tul is-sezzjonijiet transfruntiera tal-kuritur tal-Mediterran, billi tiġi varata infrastruttura f’żoni fejn is-suq ikun naqas milli jinvesti fl-użu ta’ infrastruttura passiva/attiva siewja.

Tradia Telecom flimkien ma’ Cellnex France se jipprovdu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex tiġi varata l-infrastruttura 5G tul 328 km ta’ triq fi Franza u 220 km fi Spanja, u b’hekk tiġi żgurata l-kontinwità tal-kopertura u kwalità suffiċjenti ta’ servizz biex jiġu appoġġati s-servizzi tal-Ġestjoni tal-Inċidenti tat-Traffiku (TIM).

Din l-azzjoni se tibni siti tar-radju ġodda f’żoni mingħajr jew b’livelli baxxi ta’ kopertura tal-5G u se tkun ta’ benefiċċju għal partijiet ikkonċernati differenti inklużi l-MNOs, l-operaturi tal-infrastruttura tat-toroq/ferrovjarji, u l-OEMs.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 5 204 747.96

EVOCAM5G: Il-kuritur awtonomu 5G u V2X konness ta’ Evora għal CAM futuri u fis-sezzjoni transfruntiera bejn il-Portugall u Spanja

Dan il-proġett se jiżgura kopertura kontinwa u mingħajr interruzzjoni tal-5G tul is-sezzjonijiet transfruntiera tan-networks ta’ Castilla-Leon u tal-Portugall Ċentrali, li jiffurmaw parti mill-Kuritur Iberiku Ċentrali (Evora-Merida), konnessi man-networks Iberiċi u Ewropej tal-Kuritur Atlantiku.

Tradia Telecom flimkien ma’ Towerlink Portugal se jimplimentaw infrastruttura f’żoni fejn is-suq naqas milli jinvesti fit-tnedija ta’ infrastruttura passiva/attiva siewja u se jiżguraw il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-MNOs biex jimplimentaw Infrastruttura 5G tul 81 km ta’ triq fil-Portugall u 71 km fi Spanja.  Il-kontinwità tal-kopertura u l-kwalità suffiċjenti tas-servizz se jiġu żgurati sabiex jiġu appoġġati s-servizzi tat-TIM.

L-azzjoni se tibni siti tar-radju ġodda u se tkun ta’ benefiċċju għal partijiet ikkonċernati differenti inklużi l-MNOs, l-operaturi tal-infrastruttura tat-toroq/ferrovjarji, u l-OEMs.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 1 362 070

Kurituri5G: Studji magħżula

5G GAIL: Studju tal-bidu għall-iskjerament tal-5G fit-taqsima transfruntiera tal-Alpi Karniċi u Gailtal bejn l-Italja u l-Awstrija

Dan l-istudju se jivvaluta l-isforz meħtieġ biex jiġi skjerat il-kuritur tat-trasport bejn l-Italja u l-Awstrija tul il-fruntiera ta’ Tarvis, b’infrastruttura newtrali u agnostika, passiva u attiva ddedikata għall-iżvilupp ta’ servizzi diġitali, u b’mod partikolari, l-użu ta’ infrastruttura ta’ prestazzjoni għolja sikura, sigura u sostenibbli, inklużi n-networks Gigabit u 5G. 

Il-kuritur identifikat għall-istudju jinkludi l-awtostrada A23 minn Udine sal-fruntiera mal-Awstrija fit-territorju Taljan, kif ukoll is-Süd Autobahn fl-Awstrija. Dawn iż-żoni huma parti mill-hekk imsejjaħ Kuritur Baltiku-Adrijatiku.

Cellnex Italia flimkien ma’ OnTower Austria, Autostrade per l’Italia, u l-Awtorità Pubblika reġjonali fuq in-naħa Taljana (Regione Friuli-Venezia Giulia — RFVG) ipproponew studju modulari li jkopri t-tipoloġiji ewlenin taż-żoni bħala l-aktar approċċ effiċjenti biex jiġu ġġenerati r-riżultati li għandhom jintużaw bħala elementi kostitwenti għal xogħlijiet ta’ skjerament sussegwenti tul il-kuritur. L-istudju se jkollu l-għan li jidentifika raggruppamenti differenti ta’ kopertura speċifika bħala approċċ innovattiv b’ġestjoni tal-ispejjeż effiċjenti.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 139 750

5GE: Estwarju 5G

Dan l-istudju se jiddefinixxi kuritur diġitali transfruntier għall-applikazzjonijiet tal-mobbiltà u l-avjazzjoni b’altitudni baxxa li se jagħmlu nodi importanti fil-katina tal-provvista globali aktar effiċjenti, aktar sikuri u sostenibbli. Dan jinkludi l-portijiet u l-passaġġi fuq l-ilma interni.

L-istudju se jwassal is-soluzzjoni fil-mira għall-użu ta’ kopertura transfruntiera mingħajr interruzzjoni tal-5G u integrazzjoni tan-network ewlieni. In-network 5G ta’ latenza għolja b’veloċità baxxa se jiggarantixxi konnettività sigura u ultra-affidabbli b’kapaċitajiet ta’ tqassim tan-network mill-Baħar tat-Tramuntana, tul il- “Westerschelde” u l-passaġġi fuq l-ilma interni, żona ta’ importanza strateġika għall-ekonomija u l-katina tal-provvista globali fl-UE.

KPN Netherlands u Orange Belgium jaraw l-importanza li din il-konnettività 5G mingħajr xkiel tinġieb fil-kuritur definit, minħabba d-dinamika ekonomika transfruntiera li se ssegwi l-integrazzjoni tal-portijiet differenti: Zealand gge u Antwerp bil- “Westerschelde” bejn, u Gent-Terneuzen-Vlissingen bħala l-port transkonfinali.

L-istudju se jiddeskrivi l-post eżatt tal-kuritur, filwaqt li jqis id-distribuzzjoni tal-każijiet tal-użu ġeografiku, ir-rekwiżiti tas-servizz u l-pjan ta’ investiment assoċjat u l-każ tan-negozju. 

Barra minn hekk, l-istudju se jipprovdi lista dettaljata ta’ rekwiżiti ta’ servizz biex jiġi varat il-kuritur diġitali tal-5G. L-istudju se jiddefinixxi l-meded tal-ispettru użati u d-distanza bejn is-siti tar-radju kemm ta’ KPN kif ukoll ta’ Orange Belgium biex jagħtu l-enerġija lill-każijiet ta’ użu attwali u futuri fuq il-kuritur.  Se jikkwantifika l-investiment finanzjarju meħtieġ għall-implimentazzjoni futura tal-infrastruttura, u jivvaluta l-benefiċċji ekonomiċi tiegħu.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 300 000

5GS: Studju dwar il-Kuritur 5G għal-Latvja, l-Estonja u l-Litwanja

Dan l-istudju se jipprovdi soluzzjonijiet tekniċi u mudell (i) finanzjarju/ċi meħtieġa biex tiġi implimentata l-infrastruttura tal-5G tul il-kurituri Via Baltica u Rail Baltica kapaċi għal servizzi transfruntiera tal-5G fl-Istati Baltiċi. Is-servizzi jinkludu, fost l-oħrajn, operazzjonijiet bit-triq u ferrovjarji relatati mas-sikurezza. Pereżempju, Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti — ITS, FRMCS, u servizzi 5G b’diversi servizzi/applikazzjonijiet. Għas-servizzi tal-ITS 5G, se jiġu studjati l-baned ta’ frekwenzi ta’ 700 MHz u 3.5 GHz. 

Tallinna Tehnikaülikool flimkien ma’ Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti, u Elisa Eesti se jwettqu dan l-istudju tal-bidu. Dan tal-aħħar se jservi bħala bażi għal implimentazzjoni ulterjuri tal-5G qabel aktar sejħiet għal Xogħlijiet tal-FNE għall-kurituri rispettivi, it-trawwim ta’ tkabbir infrastrutturali, ekonomiku u soċjetali, kif ukoll l-inklużività u l-kompetittività.

L-istudju se jinkludi l-ippjanar tan-network u l-analiżijiet tal-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati, kif ukoll informazzjoni dwar l-użu tal-infrastruttura eżistenti, it-trawwim tal-irkupru tar-reġjun rispettiv mill-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19, billi joffri l-aktar xenarji b’riżorsi għall-użu tal-kopertura tal-5G tul il-kurituri rispettivi.  

Dan se jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tad-distakk diġitali, peress li l-iskjerament tal-kopertura 5G jiżgura konnessjonijiet tal-internet b’veloċità għolja, affidabbli u siguri għaċ-ċittadini, in-negozji u s-servizzi pubbliċi.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 249 302

5G fuq il-linja ferrovjarja: Karlsruhe — Mulhouse

Dan l-istudju tal-bidu se jkollu l-għan li jiżviluppa kunċett għall-introduzzjoni tal-5G tul il-kuritur ferrovjarju transfruntier ta’ Karlsruhe — Mulhouse li jisfrutta s-sinerġiji massimi bejn il-ħtiġijiet tal-operat ferrovjarju (FRMCS) u l-ħtiġijiet tal-broadband tal-passiġġieri li jżidu b’mod sinifikanti (5G). L-objettiv ġenerali huwa li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni futura f’waqtha tal-infrastruttura diġitali tal-5G tul mogħdijiet tat-trasport f’oqsma diffiċli u li jingrana l-investiment privat. 

Deutsche Bahn flimkien ma’ Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 &C1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm, u SNCF Réseau se jwettqu dan l-istudju, li se jwassal pjan għall-użu tal-infrastruttura diġitali kosteffiċjenti, interoperabbli u bi prestazzjoni għolja li jippermetti konnettività transfruntiera bla xkiel fuq ferroviji ta’ veloċità għolja.

Is-servizzi avvanzati ta’ komunikazzjoni tal-5G se jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal sistema ferrovjarja Ewropea diġitalizzata u jħeġġu bidla modali mit-trasport bit-triq lejn it-trasport ferrovjarju u jappoġġaw id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 517 150

5G MELUSINA: 5G Metz — Lussemburgu Sillon International

Dan l-istudju tal-bidu se jħejji t-tnedija tal-infrastruttura 5G tul it-taqsima transfruntiera ferrovjarja tal-kuritur TEN-T tal-Baħar tat-Tramuntana tal-Mediterran bejn Metz (Franza) u l-Belt tal-Lussemburgu (il-Lussemburgu), għall-benefiċċju tal-konnettività tal-passiġġieri tal-ferroviji u d-diġitalizzazzjoni tal-operazzjonijiet ferrovjarji. 

Il-SNCF Reseau flimkien mas-Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourg Luxembourg se jwettqu dan l-istudju bħala parti minn konsorzju ta’ sitt membri li jinvolvi żewġ maniġers tal-infrastruttura ferrovjarja u erba’ MNOs mil-Lussemburgu. 

L-azzjoni se tidentifika r-rekwiżiti tas-servizz tal-komunikazzjoni mmirati għall-impriżi ferrovjarji u l-passiġġieri, u l-implimentazzjoni tad-disinn tat-teknoloġija 5G tul il-kuritur, b’enfasi fuq il-mudell tal-kondiviżjoni tal-infrastruttura ferrovjarja/MNO u l-kontinwità tas-servizz fil-qsim tal-fruntiera. Se tiddefinixxi mudell ta’ kooperazzjoni bejn il-Ferroviji u l-MNOs li jimmassimizza s-sinerġiji għall-iskjerament u għall-kooperazzjoni u s-sostenibbiltà fit-tul.

Barra minn hekk, l-istudju se jħejji pjan ta’ implimentazzjoni bl-użu ta’ assi infrastrutturali eżistenti, filwaqt li jiddefinixxi x-xogħlijiet u jistma l-kost għall-bini ta’ network 5G li se jipprovdi kapaċitajiet ta’ servizz mistennija.

Fl-aħħar nett, se tevalwa l-vijabbiltà tan-negozju fuq is-sezzjoni kkunsidrata biex tivvaluta l-falliment potenzjali tas-suq u tiżviluppa perspettiva fit-tul għal skjerament fuq skala kbira.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 255 377

5GCarolina: Il-kuritur 5G tal-Awtostrada Transkonfinali Munich-Praga

L-istudju se jkollu l-għan li jfassal u jimplimenta s-servizzi tal-CAM, li jippermettu l-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata tul il-kuritur “Via Carolina” bejn Munich u Praga, u b’hekk jiġi ffaċilitat it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

IT-Mobile CZ, flimkien ma’ CETIN u Vantage Towers AG bħala parti minn konsorzju ta’ 12 sieħeb se jingħaqdu flimkien fid-definizzjoni u l-ħolqien ta’ kuritur 5G li jissodisfa l-aspettattivi tal-utenti individwali u professjonali fit-trasport modern u awtomatizzat.

Filwaqt li jirrappreżentaw l-OEMs, il-MNOs, kif ukoll il-fornituri tal-infrastruttura/tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni u tal-informazzjoni (TowerCos), u partijiet ikkonċernati oħra (eż. l-operaturi tal-awtostradi), dawn se jaħdmu flimkien biex jissodisfaw din il-viżjoni bħala parti minn inizjattiva pan-Ewropea biex jikkollegaw l-ispazju kummerċjali u kulturali Ewropew filwaqt li jirrispettaw l-ispeċifiċitajiet nazzjonali.

L-istudju tal-bidu se jiddefinixxi u jikkategorizza l-każijiet tal-użu tal-OEM u r-rekwiżiti għas-servizzi tal-CAM.  Se tfassal l-arkitettura tal-MNO tat-teknoloġija 5G biex tipprovdi servizzi tas-CCAM stabbli, bi prestazzjoni għolja u siguri.  Barra minn hekk, se tħejji l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura passiva għall-installazzjoni, l-appoġġ u l-operat tas-servizzi tal-MNO u se tivvalida l-konformità tas-servizzi tal-CAM tal-5G mal-liġijiet tal-UE/nazzjonali u mal-kundizzjonijiet regolatorji.

Se ssir evalwazzjoni tal-aħjar prattiki fi proġetti sinerġistiċi biex titħaffef l-introduzzjoni tal-kurituri 5G lejn il-Lvant tal-Punent, kif ukoll bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar (eż. il-kurituri għal Bologna u Carlsbad).

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 238 000

EUMOB: Id-diġitalizzazzjoni tal-kurituri Ewropej għall-mobbiltà intelliġenti

Dan l-istudju se jwettaq studju komprensiv tal-fattibbiltà għad-diġitalizzazzjoni tal-infrastruttura tat-toroq Ewropea biex jappoġġa l-varar armonizzat tas-servizzi tas-C-ITS u l-iżvilupp sussegwenti ta’ ekosistemi tan-negozju xprunati mis-servizzi fit-Trasport u l-Mobbiltà.

L-istudju ta’ fattibbiltà se jiffoka fuq is-sezzjonijiet Franċiżi u Spanjoli tal-kurituri transfruntiera tal-Atlantiku u tal-Mediterran, li huma parti min-netwerk Ewropew tat-TEN-T.

Abertis Autopistas Espana, flimkien ma’ Cellnex France, SANEF, u Tradia Telecom se jingħaqdu flimkien u jivvalutaw ir-rekwiżiti ta’ personalizzazzjoni u adattament għad-diġitalizzazzjoni tal-infrastruttura tul dawn il-kurituri, janalizzaw il-kostijiet, jistmaw l-impatt soċjoekonomiku u ambjentali mistenni, u jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati lokali u jinkludu l-appoġġ tagħhom.

L-eżiti mistennija tal-EUMOB jinkludu mudell ta’ soluzzjoni li jiddeskrivi l-implimentazzjoni teknika tad-diġitalizzazzjoni tal-infrastruttura, mudell ta’ ritorn fuq l-investiment, u pjan ta’ direzzjoni tan-negozju li jiddetermina kif il-komponenti tal-infrastruttura diġitalizzata huma sostnuti u sfruttati. Dan se jipprovdi l-pjanijiet u l-isfond meħtieġa għal proġett ta’ xogħlijiet ta’ segwitu, li se juża l-mudell ta’ soluzzjoni fil-kurituri magħżula.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 146 800

5G Brno — Bratislava: L-implimentazzjoni tal-5G/FRMCS fil-kuritur ferrovjarju

Dan l-istudju se jindirizza l-implimentazzjoni tas-sistemi ta’ komunikazzjoni tal-5G u tal-FRMCS u jħejji għall-CAM filwaqt li jqis l-ambjent ta’ komunikazzjoni eżistenti u r-rekwiżiti implimentati fil-mogħdija tat-trasport.

Meta tipproponi l-implimentazzjoni tar-riżultati tal-istudju, Správa železnic flimkien ma’ Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic se jivvalutaw l-istat attwali tal-kopertura 5G u l-kwalità tagħha barra mill-kurituri ferrovjarji u se jiffukaw fuq is-sezzjoni trasversali tal-linja Brno — Lanžhot — stat Kúty.

Kontribuzzjoni Totali tal-UE: EUR 300 000