Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikācija

5G pārklājums transporta koridoros: 5G koridoru infrastruktūru līdzfinansēšanai atlasīto projektu pirmais vilnis

Pēc pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmu “Digitālā joma” (EISI Digital) 15 projektiem tika piešķirts ES finansējums, lai paātrinātu 5G savienojamības infrastruktūru izvēršanu pa galvenajiem transporta ceļiem visā Eiropā.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G koridori

No tā izrietošais projektu portfelis, kas saņems ES finansējumu, bruģēs ceļu savienotai un automatizētai mobilitātei (CAM), tostarp drošības un ar drošību nesaistītiem pakalpojumiem gan autotransportam, gan dzelzceļam, iekšzemes ūdensceļiem vai multimodālajam transportam. 

Konkrētāk, projekti atbalstīs 5G infrastruktūras izvēršanu 5G koridoru pārrobežu posmos un nodrošinās pakalpojumu nepārtrauktību, šķērsojot minēto robežu, tādējādi palīdzot savienot dažādus reģionus visā Eiropā.

Septiņi no šiem projektiem sāks nekavējoties izvērst vajadzīgo — gan aktīvo, gan pasīvo — infrastruktūru, lai turpmākajos gados varētu attīstīties CAM pakalpojumi.  Tajā pašā laikā astoņi sākotnējie pētījumi sagatavos pamatu turpmākiem liela mēroga 5G infrastruktūras izvēršanas projektiem, ņemot vērā gaidāmos EISI digitālos uzaicinājumus. Plašāka informācija par šiem projektiem un pētījumiem ir atrodama turpmāk.

Otrais 5G koridoru uzaicinājums veikt izvēršanas darbus un pētījumus pašlaik ir atvērts līdz 21. martam.   Tas ietver aicinājumu īstenot koordinācijas atbalsta darbību (CSA), kuras mērķis ir integrēt 5G savienojamības infrastruktūru ar perifērajiem mezgliem un Eiropas mākoņdatošanas federācijas infrastruktūru.

5G koridori: Atlasītie projekti pēc 1. uzaicinājuma

5G SEAGUL: 5G bezšuvju viesabonēšana Grieķijas-Bulgārijas pārrobežu sadarbībai

Šis projekts būs vērsts uz 5G RAN, pamatelementu un transporta elementu izvēršanu un uzlabošanu gar Grieķijas (GR) un Bulgārijas (BG) maģistrālēm austrumu/austrumu-Vidusjūras (OEM) TEN-T koridorā ar spēcīgu pārrobežu ievirzi. Galvenais mērķis ir atbalstīt savienotas un automatizētas mobilitātes (CAM) pakalpojumus šā koridora Grieķijas-Bulgārijas posmā.

Spārnu IKT risinājumi kopā ar Cosmote un A1 Bulgaria EAD koncentrēs darbības uz to, lai panāktu optimālu tīkla starpsavienojumu un viesabonēšanas/nodošanas konfigurāciju, vienlaikus mērot satīkloto transportlīdzekļu vienmērīgo nodošanu un validējot reālos pārrobežu izmēģinājumos.

Projektā plānots izmantot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta digitālo (EISI Digital) līdzfinansējumu, lai paātrinātu 5G savienojamības izvēršanu un uzlabošanu gar GR un BG automaģistrālēm līdz 2025. gadam problemātiskajās 5G izvēršanas jomās, tādējādi nodrošinot efektīvāku, viedāku, ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku mobilitāti vienā no galvenajām ES transporta maģistrālēm.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 5 748 000.00

5G DeLux: Netraucēta 5G pārrobežu mobilitāte starp Vāciju un Luksemburgu

Šā projekta mērķis būs nodrošināt augstas veiktspējas tīkla pārklājumu un savienoto ierīču netraucētu nodošanu (bez zvana pilieniem vai datu savienojumu zuduma) no viena mobilo sakaru tīkla operatora (MTO) uz citu, šķērsojot Eiropas valstu robežas. Nodošanai ir jāuzlabo lietotāju pieredze un netraucēta digitālā savienojamība visā Eiropā.

Gan mobilo sakaru operatori Deutsche Telekom, gan POST Luxembourg izbūvēs un uzlabos CAM 4G un 5G infrastruktūru, savukārt BMW grupa sniegs ieguldījumu projektā ar īpašām prasībām no automobiļu viedokļa un pārbaudīs izmantošanas gadījumus, tiklīdz būs ieviesti netraucētas nodošanas risinājumi. 

Projekts aptvers automaģistrāles posmu no Frisange (Luksemburga) līdz Zārbrikenei (Vācija) robežšķērsošanas vietā Šengenas zonā un izstrādās jaunu tīkla elementu, tostarp jaunas saskarnes starp operatoriem. Funkcija atbilst tiesību normām par likumīgu pārtveršanu vai visuresošu ārkārtas izsaukuma pieejamību.  5G DeLux izstrādās projektu saskaņotam Eiropas risinājumam.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 6 338 325.50

5G NETC: 5G Ziemeļeiropas transporta koridors

Šā projekta mērķis būs uzlabot jau izveidoto pakalpojumu pārrobežu tīkla pakalpojumu nepārtrauktību, vienlaikus ieviešot 5G infrastruktūru sabiedriskajā vidē Skandināvijas-Vidusjūras Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļeiropas daļā un Ziemeļjūras-Baltijas koridoros, lai atbalstītu jaunus 5G pakalpojumus un lietojumus.

Telia Sweden un Telia Finland kopā ar Latviju Mobilais Telefons šajā projektā centīsies nodrošināt lietojumprogrammas un pakalpojumus CAM un nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēmām (FRMCS) izmantot lietu risinājumus un to ieviešanu. Projekts nodrošinās īpašas spējas, izmantojot augstas vērtības savienojamību CAM un FRMCS pakalpojumiem un citiem rūpnieciskiem vai publiskiem pakalpojumiem ar īpašām kvalitātes prasībām. Tas arī virzīs 5G pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādi kā CAM un FRMCS pakalpojumu veicinātāju, lai novērstu plaisu starp abiem slāņiem.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 15535000

IBERIANL5G: Ibērijas koridors — 5G un v2x tīkls turpmākiem CAM un FRMCS pakalpojumiem pārrobežu posmā starp Portugāli un Spāniju

Šis projekts tiks īstenots tirgus nepilnību zonās, lai nodrošinātu nepārtrauktu un nepārtrauktu 5G pārklājumu Kastīlijas-Leonas, Galisijas un Portugāles centrālās daļas tīklu pārrobežu posmos, tādējādi veidojot daļu no Pireneju pussalas centrālās daļas koridora (Porto-Aeiro — Salamanca), kas ir savienots ar Atlantijas koridora Ibērijas un Eiropas tīkliem. 

Tradia Telecom kopā ar Towerlink Portugal nodrošinās nepieciešamos apstākļus, lai MTO izvērstu 5G infrastruktūru uz 310 km ceļa Portugālē un 289 km Spānijā, tādējādi nodrošinot pārklājuma nepārtrauktību un pietiekamu pakalpojumu kvalitāti, lai atbalstītu satiksmes incidentu pārvaldības (TIM) pakalpojumus.

Ar šo darbību tiks būvētas arī jaunas radiostacijas, un tā dos labumu dažādām ieinteresētajām personām, piemēram, MTO, ceļu/dzelzceļa infrastruktūras operatoriem un oriģinālā aprīkojuma ražotājiem (OEM).

Kopējais ES ieguldījums: EUR 2556165

NATCOR5G: Ziemeļatlantijas koridors 5G un v2x tīkls turpmākiem CAM un FRMCS pakalpojumiem pārrobežu posmā starp Franciju un Spāniju

Šā projekta mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un nepārtrauktu 5G pārklājumu Atlantijas koridora pārrobežu posmos, izvēršot infrastruktūru teritorijās, kurās tirgus nav ieguldījis vērtīgas pasīvās/aktīvās infrastruktūras izvēršanā.

Tradia Telecom un Cellnex France nodrošinās nepieciešamos apstākļus, lai MTO izvērstu 5G infrastruktūru uz 328 km ceļa Francijā un 184 km Spānijā, tādējādi nodrošinot pārklājuma nepārtrauktību un pietiekamu pakalpojumu kvalitāti TIM pakalpojumu atbalstam.

Šī darbība izbūvēs jaunas radiotelpas teritorijās bez 5G pārklājuma līmeņa vai ar zemu 5G pārklājuma līmeni un dos labumu dažādām ieinteresētajām personām, tostarp MTO, ceļu/dzelzceļa infrastruktūras operatoriem un OEM.

Kopējais ES ieguldījums: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Vidusjūras koridora 5G un v2x tīkls turpmākiem CAM un FRMCS pakalpojumiem pārrobežu posmā starp Franciju un Spāniju

Šā projekta mērķis būs nodrošināt nepārtrauktu un nepārtrauktu 5G pārklājumu Vidusjūras koridora pārrobežu posmos, izvēršot infrastruktūru teritorijās, kurās tirgus nav ieguldījis vērtīgas pasīvās/aktīvās infrastruktūras izvēršanā.

Tradia Telecom kopā ar Cellnex France nodrošinās nepieciešamos apstākļus, lai izvērstu 5G infrastruktūru gar 328 km garu ceļu Francijā un 220 km Spānijā, tādējādi nodrošinot pārklājuma nepārtrauktību un pietiekamu pakalpojumu kvalitāti, lai atbalstītu satiksmes incidentu pārvaldības (TIM) pakalpojumus.

Šī darbība izbūvēs jaunas radiotelpas teritorijās bez 5G pārklājuma līmeņa vai ar zemu 5G pārklājuma līmeni un dos labumu dažādām ieinteresētajām personām, tostarp MTO, ceļu/dzelzceļa infrastruktūras operatoriem un OEM.

Kopējais ES ieguldījums: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Evora savienotais autonomais Meridas koridors 5G un v2x tīkls turpmākai CAM un pārrobežu posmā starp Portugāli un Spāniju

Šis projekts nodrošinās nepārtrauktu un nepārtrauktu 5G pārklājumu Kastīlijas-Leonas un Portugāles centrālās daļas tīklu pārrobežu posmos, kas ir daļa no Pireneju pussalas centrālās koridora (Evora-Merida) un kas savienoti ar Atlantijas koridora Ibērijas un Eiropas tīkliem.

Tradia Telecom kopā ar Towerlink Portugal izvērsīs infrastruktūru teritorijās, kur tirgus nav ieguldījis vērtīgas pasīvās/aktīvās infrastruktūras izvēršanā, un nodrošinās nepieciešamos apstākļus, lai MTO varētu izvērst 5G infrastruktūru 81 km garā ceļa garumā Portugālē un 71 km Spānijā.  Lai atbalstītu TIM pakalpojumus, tiks nodrošināta pārklājuma nepārtrauktība un pietiekama pakalpojumu kvalitāte.

Darbība izveidos jaunas radiostacijas un sniegs labumu dažādām ieinteresētajām personām, tostarp MTO, ceļu/dzelzceļa infrastruktūras operatoriem un oriģinālā aprīkojuma ražotājiem.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 1362070

5G koridori: Atlasītie pētījumi

5G GAIL: Sākotnējais pētījums par 5G ieviešanu Carnic un Gailtal Alps pārrobežu posmā starp Itāliju un Austriju

Šajā pētījumā tiks novērtēti centieni, kas vajadzīgi, lai izvērstu transporta koridoru starp Itāliju un Austriju pāri Tarvis robežai ar neitrālu un agnostisku, pasīvu un aktīvu infrastruktūru, kas paredzēta digitālo pakalpojumu attīstībai un jo īpaši drošas, neapdraudētas un ilgtspējīgas augstas veiktspējas infrastruktūras, tostarp gigabitu un 5G tīklu, izvēršanai. 

Pētījumam noteiktais koridors ietver automaģistrāli A23 no Udīnes līdz robežai ar Austriju Itālijas teritorijā, kā arī Süd Autobahn Austrijā. Šie apgabali ir daļa no tā sauktā Baltijas-Adrijas koridora.

Cellnex Italia kopā ar OnTower Austria, Autostrade per l’Italia un reģionālo publisko iestādi no Itālijas puses (Regione Friuli-Venezia Giulia — RFVG) ierosināja modulāru pētījumu, kas aptver galvenās teritoriju tipoloģijas kā visefektīvāko pieeju rezultātu gūšanai, lai to izmantotu kā pamatu turpmākiem izvēršanas darbiem visā koridorā. Pētījuma mērķis būs apzināt dažādas konkrēta tvēruma kopas kā inovatīvu pieeju ar efektīvu izmaksu pārvaldību.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 139750

5GE: 5G estuārs

Šajā pētījumā tiks noteikts pārrobežu digitālais koridors mobilitātes lietojumiem un maza augstuma aviācijai, kas padarīs svarīgus mezglus globālajā piegādes ķēdē efektīvākus, drošākus un ilgtspējīgākus. Tas ietver ostas un iekšzemes ūdensceļus.

Pētījums sniegs mērķrisinājumu nepārtrauktas pārrobežu 5G pārklājuma izvēršanai un pamattīkla integrācijai. Ātrdarbīga zema latentuma 5G tīkls garantēs drošu un īpaši uzticamu savienojamību ar tīkla griešanas spējām no Ziemeļjūras, “Westerschelde” un iekšzemes ūdensceļiem, kas ir ES ekonomikai un globālajai piegādes ķēdei stratēģiski svarīga teritorija.

KPN Netherlands un Orange Belgium uzskata, ka ir svarīgi šo vienlaidu 5G savienojamību iekļaut noteiktajā koridorā, ņemot vērā pārrobežu ekonomikas dinamiku, kas sekos dažādo ostu integrācijai: Zēbriges un Antverpene ar “Westerschelde” starp un Gent-Terneuzen-Vlissingen kā pārrobežu ostu.

Pētījumā tiks izklāstīta koridora precīza atrašanās vieta, ņemot vērā ģeogrāfiskā izmantojuma gadījumu sadalījumu, pakalpojumu prasības un ar to saistīto investīciju plānu un ekonomisko pamatojumu. 

Turklāt pētījumā tiks sniegts detalizēts pakalpojumu prasību saraksts 5G digitālā koridora izvēršanai. Pētījumā tiks noteiktas izmantotās spektra joslas un gan KPN, gan Orange Belgium starpradiālās teritorijas attālums, lai koridorā varētu izmantot pašreizējos un turpmākos izmantošanas gadījumus.  Tajā tiks kvantificēti finanšu ieguldījumi, kas vajadzīgi turpmākai infrastruktūras izvēršanai, un novērtēti to ekonomiskie ieguvumi.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 300000

5GS: 5G koridora pētījums par Latviju, Igauniju un Lietuvu

Šis pētījums nodrošinās tehniskus risinājumus un finanšu modeli(-us), kas vajadzīgi, lai izvērstu 5G infrastruktūru Via Baltica un Rail Baltica koridoros, kas spēj sniegt pārrobežu 5G pakalpojumus Baltijas valstīs. Pakalpojumi cita starpā ietver ar drošību saistītus ceļu un dzelzceļa pārvadājumus. Piemēram, intelektiskās transporta sistēmas-ITS, FRMCS un multipakalpojumi/daudzfunkciju 5G pakalpojumi. ITS 5G pakalpojumiem tiks pētītas 700 MHz un 3,5 GHz frekvenču joslas. 

Šo sākotnējo pētījumu veiks Tallinna Tehnikaülikool kopā ar Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti un Elisa Eesti. Pēdējais minētais kalpos par pamatu turpmākai 5G izvēršanai pirms turpmākiem EISI darbu aicinājumiem izveidot attiecīgos koridorus, veicinot infrastruktūras, ekonomikas un sabiedrības izaugsmi, kā arī iekļautību un konkurētspēju.

Pētījums ietvers tīkla plānošanu un ieinteresēto personu vajadzību analīzi, kā arī informāciju par esošās infrastruktūras izmantošanu, veicinot attiecīgā reģiona atgūšanos no Covid-19 pandēmijas sekām, piedāvājot resursu ziņā vislietderīgākos scenārijus 5G pārklājuma izvēršanai attiecīgajos koridoros.  

Tas arī palīdzēs mazināt digitālās plaisas plaisu, jo 5G pārklājuma izvēršana nodrošinātu ātrus, uzticamus un drošus interneta savienojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 249302

5G uz sliežu ceļa: Karlsrūe (Mulhouse)

Šā sākotnējā pētījuma mērķis būs izstrādāt koncepciju 5G izvēršanai Karlsrūes-Muluzas pārrobežu dzelzceļa koridorā, izmantojot maksimālu sinerģiju starp dzelzceļa ekspluatācijas vajadzībām (FRMCS) un ievērojami palielinot pasažieru platjoslas vajadzības (5G). Vispārējais mērķis ir veicināt 5G digitālās infrastruktūras savlaicīgu turpmāku izvēršanu transporta maģistrālēs problemātiskos apgabalos un piesaistīt privātās investīcijas. 

Deutsche Bahn kopā ar Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 un1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm un SNCF Réseau veiks šo pētījumu, kurā tiks izstrādāts izmaksu ziņā efektīvas, sadarbspējīgas un augstas veiktspējas digitālās infrastruktūras izvēršanas plāns, kas nodrošinātu netraucētu pārrobežu savienojamību ātrgaitas vilcienos.

Progresīvi 5G sakaru pakalpojumi būtiski veicinās digitalizētu Eiropas dzelzceļa sistēmu un veicinātu pāreju no autotransporta uz dzelzceļa transportu un atbalstītu transporta nozares dekarbonizāciju.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 517150

5G MELUSINA: 5G Metz — Luxembourg Sillon International

Šis sākotnējais pētījums sagatavos 5G infrastruktūras izvēršanu pārrobežu posmā Ziemeļjūras Vidusjūras TEN-T koridorā starp Metcu (Francija) un Luksemburgu (Luksemburga), lai uzlabotu dzelzceļa pasažieru savienojamību un dzelzceļa pārvadājumu digitalizāciju. 

SNCF Reseau kopā ar Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois veiks šo pētījumu sešu dalībnieku konsorcija ietvaros, iesaistot divus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājus un četrus MTO no Luksemburgas. 

Ar šo darbību tiks apzinātas mērķa sakaru pakalpojumu prasības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un pasažieriem un plānota 5G tehnoloģijas ieviešana visā koridorā, galveno uzmanību pievēršot MTO/Dzelzceļa infrastruktūras koplietošanas modelim un pakalpojumu nepārtrauktībai robežšķērsošanas vietās. Tā noteiks dzelzceļa un MTO sadarbības modeli, kas maksimāli palielina sinerģiju izvēršanai, ilgtermiņa sadarbībai un ilgtspējai.

Turklāt pētījumā tiks sagatavots īstenošanas plāns, izmantojot esošos infrastruktūras aktīvus, nosakot darbus un aplēšot izmaksas 5G tīkla izveidei, kas nodrošinās paredzamās pakalpojumu spējas.

Visbeidzot, tā izvērtēs uzņēmējdarbības dzīvotspēju attiecīgajā sliežu ceļa posmā, lai novērtētu iespējamās tirgus nepilnības un izstrādātu ilgtermiņa perspektīvu plaša mēroga izvēršanai.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 255377

5GCarolina: Pārrobežu 5G automaģistrāles koridors Minhene-Prāga

Pētījuma mērķis būs izstrādāt un ieviest CAM pakalpojumus, kas nodrošinātu savienotu un automatizētu mobilitāti Via Carolina koridorā starp Minheni un Prāgu, tādējādi veicinot videi draudzīgus pasažieru un kravu pārvadājumus.

T-Mobile CZ kopā ar CETIN un Vantage Towers AG kā daļu no 12 partneru konsorcija apvienos spēkus, lai noteiktu un izveidotu 5G koridoru, kas atbilst individuālo un profesionālo lietotāju vēlmēm modernā un automatizētā transportā.

Pārstāvot oriģinālā aprīkojuma ražotājus, MTO, kā arī sakaru un informācijas infrastruktūras/tehnoloģiju nodrošinātājus (TowerCos) un citas ieinteresētās personas (piemēram, automaģistrāļu operatorus), viņi sadarbosies, lai īstenotu šo redzējumu kā daļu no Eiropas mēroga iniciatīvas, kuras mērķis ir savienot Eiropas uzņēmējdarbības un kultūras telpu, vienlaikus ievērojot valstu īpatnības.

Sākotnējā pētījumā tiks definēti un kategorizēti OEM izmantošanas gadījumi un prasības attiecībā uz CAM pakalpojumiem.  Tā izstrādās 5G tehnoloģiju MTO arhitektūru, lai nodrošinātu stabilus, efektīvus un drošus CCAM pakalpojumus.  Turklāt tā sagatavos pasīvās infrastruktūras ieviešanu MTO pakalpojumu uzstādīšanai, atbalstam un ekspluatācijai un apstiprinās 5G CAM pakalpojumu atbilstību ES/valstu tiesību aktiem un regulatīvajiem nosacījumiem.

Tiks izvērtēta sinerģisku projektu paraugprakse, lai paātrinātu 5G koridoru izvēršanu uz rietumiem-austrumiem, kā arī ziemeļu-dienvidu koridoru (piemēram, koridori uz Boloņu un Karlsbadu).

Kopējais ES ieguldījums: EUR 238000

EUMOB: Eiropas viedas mobilitātes koridoru digitalizācija

Šajā pētījumā tiks veikts visaptverošs priekšizpēti par Eiropas ceļu infrastruktūras digitalizāciju, lai atbalstītu S-ITS pakalpojumu saskaņotu ieviešanu un tam sekojošu uz pakalpojumiem balstītu uzņēmējdarbības ekosistēmu attīstību transporta un mobilitātes jomā.

Priekšizpētē galvenā uzmanība tiks pievērsta Francijas un Spānijas posmiem pārrobežu Atlantijas un Vidusjūras koridoros, kas ir daļa no Eiropas TEN-T tīkla.

Abertis Autopistas Espana kopā ar Cellnex France, SANEF un Tradia Telecom apvienos spēkus un novērtēs pielāgošanas un pielāgošanās prasības infrastruktūras digitalizācijai šajos koridoros, analizēs izmaksas, novērtēs paredzamo sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi, kā arī iesaistīs vietējās ieinteresētās personas un lūgs to atbalstu.

Gaidāmie EUMOB rezultāti ietver risinājumu modeli, kas apraksta infrastruktūras digitalizācijas tehnisko īstenošanu, modeli “atdeve no ieguldījumiem” un uzņēmējdarbības plānu, kurā noteikts, kā digitalizētās infrastruktūras komponenti tiek uzturēti un izmantoti. Tas nodrošinās vajadzīgos plānus un pamatinformāciju turpmāko darbu projektam, kurā tiks izvērsts risinājuma modelis izraudzītajos koridoros.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 146800

5G Brno — Bratislava: 5G/FRMCS īstenošana dzelzceļa koridorā

Šajā pētījumā aplūkos 5G un FRMCS sakaru sistēmu īstenošanu un sagatavos CAM, ņemot vērā esošo sakaru vidi un transporta maģistrālē ieviestās prasības.

Ierosinot pētījuma rezultātu īstenošanu, Správa železnic kopā ar Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic novērtēs 5G pārklājuma pašreizējo stāvokli un tā kvalitāti ārpus dzelzceļa koridoriem un koncentrēsies uz Brno līnijas Lanžhot-State Kúty šķērsgriezumu.

Kopējais ES ieguldījums: EUR 300000