Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Публикация

5G покритие по транспортните коридори: първа вълна от проекти, избрани за съфинансиране на инфраструктурите на коридорите 5G

След първата покана за представяне на предложения по програмата „Механизъм за свързване на Европа — Цифрови технологии“ (МСЕ — Цифрови технологии) 15 проекта получиха финансиране от ЕС за ускоряване на внедряването на инфраструктури за 5G свързаност по основните транспортни маршрути в цяла Европа.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Коридори 5G

Произтичащият от това портфейл от проекти, които ще получат финансиране от ЕС, ще проправи пътя за свързана и автоматизирана мобилност (CAM), включително услуги за безопасност и услуги, които не са свързани с безопасността, независимо дали става въпрос за автомобилен, железопътен, вътрешноводен или мултимодален транспорт. 

По-конкретно, проектите ще подкрепят разгръщането на 5G инфраструктура по трансграничните участъци от 5G коридорите и ще осигурят непрекъснатост на услугите при преминаване на тези граници, като по този начин ще допринесат за свързването на различните региони в цяла Европа.

Седем от тези проекти ще започнат да разгръщат необходимата инфраструктура, както активна, така и пасивна, за да се даде възможност за развитие на CAM услугите през следващите години.  Същевременно осем първоначални проучвания ще подготвят основите за бъдещи широкомащабни проекти за разгръщане на 5G инфраструктура с оглед на предстоящите покани за представяне на предложения в областта на цифровите технологии по МСЕ. Повече информация за тези проекти и проучвания може да бъде намерена по-долу.

Втора покана за представяне на предложения за изграждане на 5G коридори и проучвания понастоящем е отворена до 21 март.   Тя включва покана за действие в подкрепа на координацията (CSA), насочена към интегриране на инфраструктурата за 5G свързаност с периферни възли и инфраструктура на Европейската федерация за компютърни услуги в облак.

Коридори 5G: Избрани проекти след покана за представяне на предложения за 1 г.

5G SEAGUL: 5G безпроблемен роуминг за трансгранично сътрудничество между Гърция и България

Този проект ще бъде насочен към разгръщането и модернизирането на 5G RAN, основни и транспортни елементи по гръцките (GR) и българските (BG) магистрали от коридора Ориент/Източно Средиземноморие (ПОО) TEN-T със силен трансграничен акцент. Основната цел е да се подкрепят услугите за свързана и автоматизирана мобилност (CAM) по участъка Гърция — България от този коридор.

Wings ICT Solutions заедно с Cosmote и A1 Bulgaria EAD ще съсредоточат дейностите си върху постигането на оптимална конфигурация за взаимно свързване на мрежата и роуминг/предаване, като същевременно се измерва гладкото предаване на свързаните превозни средства и се валидира чрез реални трансгранични изпитвания.

Проектът планира да използва съфинансирането по Механизма за свързване на Европа в областта на цифровите технологии (МСЕ — Цифрови технологии), за да се ускори внедряването и модернизирането на 5G свързаността по магистралите GR и BG до 2025 г. в области с предизвикателства за внедряването на 5G, като по този начин се даде възможност за по-ефективна, интелигентна, устойчива и екологосъобразна мобилност по един от основните транспортни маршрути на ЕС.

Общо финансово участие на ЕС: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Безпрепятствена 5G трансгранична мобилност между Германия и Люксембург

Този проект ще има за цел високоефективно мрежово покритие и безпроблемно предаване на свързани устройства (без спад на повикванията или загуба на връзки за данни) от един оператор на мобилна мрежа (ОММ) на друг при преминаване на вътрешноевропейски граници. Предаването трябва да подобри опита на потребителите и безпроблемната цифрова свързаност в цяла Европа.

Както мобилните оператори Deutsche Telekom, така и POST Luxembourg ще изградят и подобрят 4G и 5G инфраструктурата за CAM, а BMW Group ще допринесе за проекта със специфични изисквания от гледна точка на автомобилостроенето и ще тества случаите на използване, след като бъдат въведени безпроблемни решения за предаване. 

Проектът ще обхване магистралната отсечка от Frisange (Люксембург) до Саарбрюкен (Германия) на граничния контролно-пропускателен пункт близо до Шенген и ще разработи нова мрежова функция, включително нови интерфейси между операторите. Функцията ще отговаря на правните разпоредби относно законното прихващане или повсеместната наличност на спешни повиквания.  5G DeLux ще определи план за хармонизирано европейско решение.

Общо финансово участие на ЕС: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Северноевропейски транспортен коридор

Този проект ще има за цел да подобри непрекъснатостта на трансграничните мрежови услуги за вече установени услуги, като същевременно приеме 5G инфраструктура в обществена среда по протежение на северноевропейската част на Скандинавско-средиземноморската трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и Северноморско-Балтийския коридор в подкрепа на нови 5G услуги и приложения.

Telia Sweden и Telia Finland, заедно с Латвия Mobilais Telefons, ще се стремят чрез този проект да създадат възможности за приложения и услуги за CAM и за бъдещите железопътни мобилни комуникационни системи (FRMCS) да използват решения за конкретни случаи и неговото въвеждане. Проектът ще осигури специален капацитет чрез свързаност с висока стойност за CAM и FRMCS услугите и други промишлени или обществени услуги със специални изисквания за качество. Тя също така ще стимулира разработването на 5G услуги и приложения като фактор за CAM и FRMCS услугите за преодоляване на пропастта между двете нива.

Общо финансово участие на ЕС: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Иберийски коридор — 5G и V2X мрежа за бъдещи CAM и FRMCS услуги в трансграничен участък между Португалия и Испания

Този проект ще бъде реализиран в райони с неефективност на пазара, за да се осигури непрекъснато и непрекъснато 5G покритие по трансграничните участъци от мрежите на Кастилия-Леон, Галисия и Централна Португалия, като по този начин ще бъде част от Централноиберийския коридор (Порто — Авейро — Саламанка), който е свързан с иберийските и европейските мрежи на Атлантическия коридор. 

Tradia Telecom заедно с Towerlink Portugal ще осигури необходимите условия, за да могат ОММ да внедрят 5G инфраструктура по протежение на 310 км път в Португалия и 289 км в Испания, като по този начин ще се осигури непрекъснатост на покритието и достатъчно качество на услугата в подкрепа на услугите за управление на инциденти с трафика (TIM).

Действието също така ще изгради нови радиообекти и ще бъде от полза за различни заинтересовани страни, като ОММ, оператори на пътна/железопътна инфраструктура и производители на оригинално оборудване (ПОО).

Общо финансово участие на ЕС: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Северноатлантически коридор 5G и V2X мрежа за бъдещи CAM и FRMCS услуги в трансграничен участък между Франция и Испания

Този проект има за цел да осигури непрекъснато и непрекъснато 5G покритие по трансграничните участъци на Атлантическия коридор чрез разгръщане на инфраструктура в райони, където пазарът не е успял да инвестира в разгръщането на ценна пасивна/активна инфраструктура.

Tradia Telecom и Cell-France ще осигурят необходимите условия, за да могат ОММ да изградят 5G инфраструктура по протежение на 328 км път във Франция и 184 км в Испания, като по този начин ще се осигури непрекъснатост на покритието и достатъчно качество на услугата в подкрепа на услугите на TIM.

Това действие ще изгради нови радиообекти в области без или със слаби нива на 5G покритие и ще бъде от полза за различните заинтересовани страни, включително ОММ, операторите на пътна/железопътна инфраструктура и ПОО.

Общо финансово участие на ЕС: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Средиземноморски коридор 5G и V2X мрежа за бъдещи CAM и FRMCS услуги в трансграничен участък между Франция и Испания

Този проект ще има за цел да осигури непрекъснато и непрекъснато 5G покритие по трансграничните участъци от Средиземноморския коридор чрез разгръщане на инфраструктура в области, в които пазарът не е успял да инвестира в разгръщането на ценна пасивна/активна инфраструктура.

Tradia Telecom заедно с Cell-France ще осигури необходимите условия за разгръщане на 5G инфраструктура по протежение на 328 km път във Франция и 220 km в Испания, като по този начин ще осигури непрекъснатост на покритието и достатъчно качество на услугата в подкрепа на услугите за управление на инциденти с трафика (TIM).

Това действие ще изгради нови радиообекти в области без или със слаби нива на 5G покритие и ще бъде от полза за различните заинтересовани страни, включително ОММ, операторите на пътна/железопътна инфраструктура и ПОО.

Общо финансово участие на ЕС: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Евора свързва автономния коридор Merida 5G и V2X за бъдещата CAM и в трансграничния участък между Португалия и Испания

Този проект ще осигури непрекъснато и непрекъснато 5G покритие по трансграничните участъци от мрежите на Кастилия-Леон и Централна Португалия, които са част от Централноиберийския коридор (Evora-Merida), свързан с иберийските и европейските мрежи на Атлантическия коридор.

Tradia Telecom заедно с Towerlink Portugal ще разгърне инфраструктура в области, в които пазарът не е успял да инвестира в разгръщането на ценна пасивна/активна инфраструктура, и ще осигури необходимите условия, за да могат ОММ да изградят 5G инфраструктура по протежение на 81 км път в Португалия и 71 км в Испания.  Ще бъдат осигурени непрекъснатост на покритието и достатъчно добро качество на услугите в подкрепа на услугите за TIM.

Действието ще изгради нови радиообекти и ще бъде от полза за различни заинтересовани страни, включително ОММ, оператори на пътна/железопътна инфраструктура и ПОО.

Общо финансово участие на ЕС: 1 362 070 EUR

Коридори5G: Избрани проучвания

5G GAIL: Начално проучване за внедряването на 5G в трансграничния участък на Алпите Карнич и Гейлтал между Италия и Австрия

Това проучване ще оцени усилията, необходими за разгръщането на транспортния коридор между Италия и Австрия през границата Tarvis с неутрална и диагностична, пасивна и активна инфраструктура, предназначена за развитието на цифрови услуги, и по-специално за разгръщането на безопасна, сигурна и устойчива високоефективна инфраструктура, включително гигабитова и 5G мрежа. 

Коридорът, определен за проучването, обхваща магистрала A23 от Удине до границата с Австрия на италианска територия, както и Süd Autobahn в Австрия. Тези зони са част от т.нар. Балтийско-Адриатически коридор.

Cell-Italia, заедно с OnTower Austria, Autostrade per l’Italia, и регионалният публичен орган от италианска страна (Regione Friuli-Venezia Giulia — RFVG) предложиха модулно проучване, което обхваща основните типове области като най-ефикасния подход за постигане на резултати, който да се използва като градивни елементи за последващи работи по разгръщането по коридора. Проучването ще има за цел да идентифицира различни клъстери със специфично покритие като иновативен подход с ефективно управление на разходите.

Общо финансово участие на ЕС: 139 750 EUR

5GE: Естуар 5G

Това проучване ще определи трансграничен цифров коридор за приложения за мобилност и въздухоплаване на ниска надморска височина, който ще направи важни възли в световната верига на доставки по-ефективни, по-безопасни и устойчиви. Това включва пристанищата и вътрешните водни пътища.

Проучването ще предостави целевото решение за разгръщане на непрекъснато трансгранично 5G покритие и интегриране на основната мрежа. 5G мрежата с висока скорост и ниска латентност ще гарантира сигурна и много надеждна свързаност с възможности за разделяне на мрежата от Северно море по протежение на Westerschelde и вътрешните водни пътища — област от стратегическо значение за икономиката и световната верига на доставки в ЕС.

KPN Netherlands и Orange Belgium считат, че е важно тази безпрепятствена 5G свързаност да се приведе в определения коридор поради трансграничната икономическа динамика, която ще следва интеграцията на различните пристанища: Zeebrugge и Antwerp с „Westerschelde“ между Gent-Terneuzen-Vlissingen и Gent-Terneuzen-Vlissingen като трансгранично пристанище.

Проучването ще очертае точното местоположение на коридора, като вземе предвид географското разпределение на случаите на използване, изискванията към услугите и свързания с тях инвестиционен план и икономическа обосновка. 

Освен това проучването ще предостави подробен списък на изискванията за услугите за разгръщане на цифровия коридор 5G. Проучването ще определи използваните радиочестотни ленти и разстоянието между радиостанциите както на KPN, така и на Orange Belgium за захранване на настоящите и бъдещите случаи на използване по коридора.  Тя ще определи количествено необходимите финансови инвестиции за бъдещото разгръщане на инфраструктурата и ще оцени икономическите ползи от нея.

Общо финансово участие на ЕС: 300 000 EUR

5GS: Проучване на коридора 5G за Латвия, Естония и Литва

Това проучване ще предостави технически решения и финансов (и) модел (и), необходими за разгръщането на 5G инфраструктура по коридорите Via Baltica и Rail Baltica, способни да предоставят трансгранични 5G услуги в балтийските държави. Услугите включват, наред с другото, автомобилни и железопътни операции, свързани с безопасността. Например интелигентни транспортни системи — ИТС, FRMCS и многофункционални/многофункционални 5G услуги. За ИТС 5G услугите ще бъдат проучени радиочестотните ленти 700 MHz и 3,5 GHz. 

Tallinna Tehnikaülikool заедно с Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti и Elisa Eesti ще проведат това начално проучване. Последното ще послужи като основа за по-нататъшно внедряване на 5G, предшестващо по-нататъшните покани за работа по МСЕ, за съответните коридори, насърчавайки инфраструктурния, икономическия и обществения растеж, както и приобщаването и конкурентоспособността.

Проучването ще включва планиране на мрежата и анализи на нуждите на заинтересованите страни, както и информация относно използването на съществуващата инфраструктура, като се насърчава възстановяването на съответния регион от последиците от пандемията от Covid-19, като се предлагат най-находчивите сценарии за разгръщане на 5G покритие по съответните коридори.  

То ще допринесе и за намаляване на цифровото разделение, тъй като разгръщането на 5G покритието ще осигури високоскоростни, надеждни и сигурни интернет връзки за гражданите, предприятията и обществените услуги.

Общо финансово участие на ЕС: 249 302 EUR

5G по железопътната линия: Карлсруе — Мюлуз

Това начално проучване ще има за цел разработването на концепция за разгръщането на 5G по протежение на трансграничния железопътен коридор Карлсруе — Мюлуз, който използва максимално полезните взаимодействия между нуждите от железопътна експлоатация (FRMCS) и значително увеличаващите се нужди от широколентов достъп на пътниците (5G). Общата цел е да се допринесе за навременното бъдещо внедряване на 5G цифрова инфраструктура по протежение на транспортните маршрути в области с предизвикателства и да се привлекат частни инвестиции. 

Deutsche Bahn заедно с Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1—1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm и SNCF Réseau ще проведат това проучване, което ще предостави план за рентабилно, оперативно съвместимо и високоефективно разгръщане на цифрова инфраструктура, което ще даде възможност за безпрепятствена трансгранична свързаност във високоскоростните влакове.

Усъвършенстваните 5G съобщителни услуги ще допринесат значително за цифровизирана европейска железопътна система и ще насърчат преминаването от автомобилен към железопътен транспорт и ще подпомогнат декарбонизацията на транспортния сектор.

Общо финансово участие на ЕС: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz — Люксембург Sillon International

Това начално проучване ще подготви разгръщането на 5G инфраструктура по протежение на трансграничния железопътен участък на Северноморско-Средиземноморския коридор на TEN-T между Мец (Франция) и град Люксембург (Люксембург) в полза на свързаността на влаковете и цифровизацията на железопътните операции. 

SNCF Reseau заедно със Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourg ще извърши това проучване като част от консорциум от шест членове, включващ двама управители на железопътна инфраструктура и четири ОММ от Люксембург. 

С действието ще се определят целеви изисквания за комуникационните услуги за железопътните предприятия и пътниците и ще се разработи внедряване на 5G технология по протежение на коридора, с акцент върху модела за съвместно ползване на ОММ/железопътната инфраструктура и непрекъснатостта на услугата на граничния контролно-пропускателен пункт. Тя ще определи модел на сътрудничество между железниците и ОММ, който да увеличи максимално полезните взаимодействия за внедряване и за дългосрочно сътрудничество и устойчивост.

Освен това в проучването ще бъде изготвен план за изпълнение, в който ще бъдат използвани съществуващите инфраструктурни активи, ще бъдат определени строителните работи и ще бъдат оценени разходите за изграждане на 5G мрежа, която ще осигури очакваните възможности за предоставяне на услуги.

И накрая, тя ще оцени жизнеспособността на бизнеса по разглеждания участък, за да оцени потенциалната пазарна неефективност и да разработи дългосрочна перспектива за широкомащабно внедряване.

Общо финансово участие на ЕС: 255 377 EUR

5GCarolina: Трансграничен коридор 5G на магистрала Мюнхен-Прага

Проучването ще има за цел разработването и прилагането на CAM услуги, които ще дадат възможност за свързана и автоматизирана мобилност по коридора „Via Carolina“ между Мюнхен и Прага, като по този начин ще се улесни екологосъобразният пътнически и товарен транспорт.

T-Mobile CZ, заедно с CETIN и Vantage Towers AG като част от консорциум от 12 партньори, ще обединят усилията си при определянето и създаването на 5G коридор, който отговаря на очакванията на отделните и професионалните потребители в съвременния автоматизиран транспорт.

Като представляват ПОО, ОММ, както и доставчиците на комуникационна и информационна инфраструктура/технологии (TowerCos) и други заинтересовани страни (напр. оператори на магистрали), те ще работят заедно за изпълнението на тази визия като част от общоевропейска инициатива за свързване на европейското бизнес и културно пространство, като същевременно се зачитат националните особености.

Началното проучване ще определи и категоризира случаите на използване на ПОО и изискванията за услугите за CAM.  Тя ще проектира архитектурата на 5G технологията на ОММ, за да осигури стабилни, високоефективни и сигурни услуги на CCAM.  Освен това тя ще подготви изграждането на пасивна инфраструктура за инсталиране, поддръжка и експлоатация на услугите на ОММ и ще валидира съответствието на 5G CAM услугите със законодателството на ЕС/националното законодателство и регулаторните условия.

Ще бъде извършена оценка на най-добрите практики в областта на синергичните проекти, за да се ускори разгръщането на 5G коридорите за запад-изток, както и за Север-Юг (например коридорите до Болоня и Карлслод).

Общо финансово участие на ЕС: 238 000 EUR

EUMOB: Цифровизация на европейските коридори за интелигентна мобилност

Това проучване ще извърши всеобхватно проучване на осъществимостта на цифровизацията на европейската пътна инфраструктура в подкрепа на хармонизираното внедряване на СИТС услугите и последващото развитие на бизнес екосистеми, основани на услуги, в областта на транспорта и мобилността.

Проучването за осъществимост ще се съсредоточи върху френските и испанските участъци от трансграничните атлантически и средиземноморски коридори, които са част от европейската мрежа TEN-T.

Abertis Autopistas Espana, заедно с Cell-France, SANEF и Tradia Telecom, ще обединят усилията си и ще оценят изискванията за персонализиране и адаптиране на цифровизацията на инфраструктурата по тези коридори, ще анализират разходите, ще оценят очакваното социално-икономическо и екологично въздействие и ще ангажират местните заинтересовани страни и ще привлекат тяхната подкрепа.

Очакваните резултати от EUMOB включват модел на решение, който описва техническото изпълнение на цифровизацията на инфраструктурата, модел за възвръщаемост на инвестициите и бизнес план, който определя как компонентите на цифровизираната инфраструктура се поддържат и използват. Това ще осигури необходимите планове и контекст за последващ проект за работа, който ще внедри модела на решение в определените коридори.

Общо финансово участие на ЕС: 146 800 EUR

5G Бърно — Братислава: Изпълнение на 5G/FRMCS по железопътния коридор

Това проучване ще разгледа въвеждането на комуникационни системи 5G и FRMCS и ще подготви CAM, като вземе предвид съществуващата комуникационна среда и изискванията, прилагани по отношение на транспортния маршрут.

Когато предлага прилагането на резултатите от проучването, Správa železnic заедно с Železnice Slovenskej republiky, Správa železnic ще направи оценка на текущото състояние на покритието на 5G и неговото качество извън железопътните коридори и ще се съсредоточи върху пресечната точка на линията Бърно — Ланжтон — щат Кути.

Общо финансово участие на ЕС: 300 000 EUR