Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publicatie

5G-dekking langs vervoerscorridors: eerste reeks projecten geselecteerd voor medefinanciering van 5G-corridorinfrastructuur

Na de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma Connecting Europe Facility — Digitaal (CEF Digital) hebben 15 projecten EU-financiering gekregen om de uitrol van 5G-connectiviteitsinfrastructuren langs de belangrijkste transportroutes in heel Europa te versnellen.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G-corridors

De daaruit voortvloeiende portefeuille van projecten die EU-financiering zullen ontvangen, zal de weg effenen voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (CAM), met inbegrip van veiligheids- en niet-veiligheidsdiensten, of het nu gaat om vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of multimodaal vervoer. 

Meer in het bijzonder zullen de projecten de uitrol van 5G-infrastructuur via grensoverschrijdende trajecten van 5G-corridors ondersteunen en de continuïteit van de dienstverlening waarborgen bij het overschrijden van die grens, en zo bijdragen tot het verbinden van verschillende regio’s in heel Europa.

Zeven van deze projecten zullen beginnen met de uitrol van de noodzakelijke infrastructuur, zowel actief als passief, zodat de CAM-diensten de komende jaren kunnen worden ontwikkeld.  Tegelijkertijd zullen acht aanvangstudies de basis vormen voor toekomstige grootschalige projecten voor de uitrol van 5G-infrastructuur met het oog op toekomstige digitale CEF-oproepen. Meer informatie over deze projecten en studies is hieronder te vinden.

Een tweede oproep voor 5G-corridors voor uitrolwerkzaamheden en studies loopt momenteel tot 21 maart.   Het omvat een oproep voor een coördinatieondersteunende actie (CSA) die gericht is op de integratie van 5G-connectiviteitsinfrastructuur met edge nodes en de infrastructuur van de Europese cloudfederatie.

5G-corridors: Geselecteerde projecten naar aanleiding van uitnodiging 1

5G SEAGUL: 5G naadloze roaming voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Griekenland en Bulgarije

Dit project is gericht op de uitrol en modernisering van 5G RAN, kern- en vervoerselementen langs de Griekse (GR) en Bulgaarse (BG) snelwegen van de TEN-V-corridor Orient/Oost Med (OEM) met een sterke grensoverschrijdende focus. Het hoofddoel is het ondersteunen van diensten voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (CAM) langs het traject tussen Griekenland en Bulgarije van deze corridor.

Samen met Cosmote en A1 Bulgaria Bulgaria EAD zullen de activiteiten gericht zijn op het tot stand brengen van een optimale netwerkinterconnectie en op roaming/overdrachtsconfiguratie, waarbij de vlotte overdracht van verbonden voertuigen wordt gemeten en door middel van echte grensoverschrijdende proeven wordt gevalideerd.

Het project is van plan gebruik te maken van de medefinanciering van de Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital) om de uitrol en verbetering van 5G-connectiviteit langs de snelwegen van GR en BG tegen 2025 te versnellen in uitdagende gebieden voor de uitrol van 5G, waardoor efficiëntere, slimmere, duurzamere en milieuvriendelijkere mobiliteit mogelijk wordt langs een van de belangrijkste vervoerstrajecten in de EU.

Totale EU-bijdrage: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Naadloze grensoverschrijdende 5G-mobiliteit tussen Duitsland en Luxemburg

Dit project is gericht op een goed presterende netwerkdekking en een naadloze overdracht van verbonden apparaten (zonder oproepdruppels of het verlies van dataverbindingen) van de ene exploitant van het mobiele netwerk (MNO) naar een andere bij het overschrijden van de landsgrenzen binnen Europa. De overdracht moet de gebruikerservaring en naadloze digitale connectiviteit in heel Europa verbeteren.

Zowel de mobiele exploitanten Deutsche Telekom als POST Luxembourg zullen de 4G- en 5G-infrastructuur voor CAM bouwen en verbeteren, terwijl de BMW-groep zal bijdragen aan het project met specifieke eisen vanuit het oogpunt van de automobielsector en gebruiksgevallen zal testen zodra de naadloze overdrachtsoplossingen zijn ingevoerd. 

Het project zal betrekking hebben op het autosnelweggedeelte van Frisange (Luxemburg) naar Saarbrucken (Duitsland) aan de grensovergang nabij Schengen en zal een nieuwe netwerkfunctie ontwikkelen met nieuwe interfaces tussen exploitanten. De functie voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake rechtmatige interceptie of de alomtegenwoordige beschikbaarheid van noodoproepen.  5G DeLux zal een blauwdruk voor een geharmoniseerde Europese oplossing opstellen.

Totale EU-bijdrage: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G Noord-Europese vervoerscorridor

Dit project is gericht op het verbeteren van de continuïteit van grensoverschrijdende netwerkdiensten voor reeds bestaande diensten en op de invoering van 5G-infrastructuur in openbare omgevingen langs het Noord-Europese deel van het Scandinavië-Middellandse Zeegebied (TEN-T) en de Noordzee-Oostzee-corridors ter ondersteuning van nieuwe 5G-diensten en -toepassingen.

Telia Zweden en Telia Finland, samen met Letland Mobilais Telefons, zullen er via dit project naar streven toepassingen en diensten voor CAM en voor toekomstige mobiele spoorwegcommunicatiesystemen (FRMCS) mogelijk te maken gebruik te maken van casusoplossingen en de invoering ervan. Het project zal zorgen voor specifieke capaciteit door middel van hoogwaardige connectiviteit voor CAM- en FRMCS-diensten en andere industriële of openbare diensten met speciale kwaliteitseisen. Het zal ook de ontwikkeling van 5G-diensten en toepassingen stimuleren als katalysator voor CAM- en FRMCS-diensten om de kloof tussen de twee lagen te dichten.

Totale EU-bijdrage: 15 535 000 EUR

IBERIANL5G: Iberische corridor — 5G- en V2X-netwerk voor toekomstige CAM- en FRMCS-diensten op grensoverschrijdend traject tussen Portugal en Spanje

Dit project zal worden uitgevoerd in gebieden met marktfalen om een ononderbroken en continue 5G-dekking te waarborgen op de grensoverschrijdende trajecten van de netwerken van Castilla-León, Galicië en Midden-Portugal, en dus deel uitmaken van de centrale Iberische corridor (Porto — Aveiro — Salamanca), die is verbonden met de Iberische en Europese netwerken van de Atlantische corridor. 

Tradia Telecom zal er samen met Towerlink Portugal voor zorgen dat de mobiele-netwerkexploitanten 5G-infrastructuur kunnen uitrollen langs 310 km weg in Portugal en 289 km in Spanje, waardoor de continuïteit van de dekking en de kwaliteit van de dienstverlening ter ondersteuning van het beheer van verkeersongevallen (TIM) worden gewaarborgd.

De actie zal ook nieuwe radiolocaties bouwen en zal ten goede komen aan verschillende belanghebbenden, zoals exploitanten van mobiele netwerken, weg- en spoorweginfrastructuur en fabrikanten van originele apparatuur (OEM’s).

Totale EU-bijdrage: 2 556 165 EUR

NATCOR5G: Noord-Atlantische corridor 5G- en V2X-netwerk voor toekomstige CAM- en FRMCS-diensten op grensoverschrijdend traject tussen Frankrijk en Spanje

Dit project heeft tot doel een ononderbroken en continue 5G-dekking op de grensoverschrijdende trajecten van de Atlantische corridor te waarborgen door infrastructuur in te zetten in gebieden waar de markt er niet in geslaagd is te investeren in de uitrol van waardevolle passieve/actieve infrastructuur.

Tradia Telecom en Cell-France zullen de nodige voorwaarden scheppen opdat de MNO’s 5G-infrastructuur kunnen uitrollen langs 328 km weg in Frankrijk en 184 km in Spanje, waardoor de continuïteit van de dekking en de kwaliteit van de dienstverlening ter ondersteuning van TIM-diensten worden gewaarborgd.

Deze actie zal nieuwe radiolocaties bouwen in gebieden zonder of met een laag niveau van 5G-dekking en zal ten goede komen aan verschillende belanghebbenden, waaronder exploitanten van mobiele netwerken, weg- en spoorweginfrastructuur en OEM’s.

Totale EU-bijdrage: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Mediterraan netwerk van corridors 5G en V2X voor toekomstige CAM- en FRMCS-diensten op grensoverschrijdend traject tussen Frankrijk en Spanje

Dit project is gericht op het waarborgen van een ononderbroken en continue 5G-dekking langs de grensoverschrijdende trajecten van de mediterrane corridor door de uitrol van infrastructuur in gebieden waar de markt er niet in geslaagd is te investeren in de uitrol van waardevolle passieve/actieve infrastructuur.

Tradia Telecom zal samen met Cell-France de nodige voorwaarden bieden voor de uitrol van 5G-infrastructuur langs 328 km weg in Frankrijk en 220 km in Spanje, waardoor de continuïteit van de dekking en een toereikende kwaliteit van de dienstverlening ter ondersteuning van het beheer van verkeersongevallen (TIM) worden gewaarborgd.

Deze actie zal nieuwe radiolocaties bouwen in gebieden zonder of met een laag niveau van 5G-dekking en zal ten goede komen aan verschillende belanghebbenden, waaronder exploitanten van mobiele netwerken, weg- en spoorweginfrastructuur en OEM’s.

Totale EU-bijdrage: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Met Evora verbonden autonome Merida corridor 5G en V2X voor toekomstige CAM en op grensoverschrijdend traject tussen Portugal en Spanje

Dit project zal zorgen voor een ononderbroken en ononderbroken 5G-dekking op de grensoverschrijdende trajecten van de netwerken van Castilla-León en Centraal-Portugal, die deel uitmaken van de centrale Iberische corridor (Evora-Merida) en die verbonden zijn met de Iberische en Europese netwerken van de Atlantische corridor.

Tradia Telecom zal samen met Towerlink Portugal infrastructuur uitrollen in gebieden waar de markt niet heeft geïnvesteerd in de uitrol van waardevolle passieve/actieve infrastructuur en zal zorgen voor de nodige voorwaarden voor MNO’s om een 5G-infrastructuur uit te rollen langs 81 km weg in Portugal en 71 km in Spanje.  De continuïteit van de dekking en de kwaliteit van de dienstverlening zullen worden gewaarborgd om de TIM-diensten te ondersteunen.

De actie zal nieuwe radiolocaties bouwen en zal ten goede komen aan verschillende belanghebbenden, waaronder MNO’s, exploitanten van weg- en spoorweginfrastructuur en OEM’s.

Totale EU-bijdrage: 1 362 070 EUR

5G-corridors: Geselecteerde studies

5G GAIL: Aanvangsstudie voor de uitrol van 5G in het grensoverschrijdende gedeelte van de Carnic en de Gailtal Alps tussen Italië en Oostenrijk

In deze studie zal worden nagegaan welke inspanningen nodig zijn om de vervoerscorridor tussen Italië en Oostenrijk over de grens van Tarvis uit te rollen, met een neutrale, agnostische, passieve en actieve infrastructuur voor de ontwikkeling van digitale diensten, en met name de uitrol van veilige, beveiligde en duurzame hoogwaardige infrastructuur, met inbegrip van gigabit- en 5G-netwerken. 

De voor de studie aangewezen corridor omvat snelweg A23 van Udine tot de grens met Oostenrijk op Italiaans grondgebied, en de Süd Autobahn in Oostenrijk. Deze gebieden maken deel uit van de zogenaamde Baltisch-Adriatische corridor.

Samen met OnTower Austria, Autostrade per l’Italia, en de regionale overheidsinstantie aan Italiaanse zijde (Regione Friuli-Venezia Giulia — RFVG) stelde Celland Italia een modulaire studie voor waarin de belangrijkste typologieën van gebieden worden behandeld als de meest efficiënte aanpak om resultaten te genereren die kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor latere implementatiewerkzaamheden langs de corridor. De studie heeft tot doel verschillende clusters van specifieke dekking in kaart te brengen als een innovatieve aanpak met een efficiënt kostenbeheer.

Totale EU-bijdrage: 139 750 EUR

5E JAAR: Estuarium van 5G

In deze studie wordt een grensoverschrijdende digitale corridor voor mobiliteitstoepassingen en luchtvaart op lage hoogte gedefinieerd die belangrijke knooppunten in de mondiale toeleveringsketen efficiënter, veiliger en duurzamer zal maken. Dit omvat de havens en de waterwegen met het achterland.

De studie zal de beoogde oplossing bieden voor de invoering van een ononderbroken grensoverschrijdende 5G-dekking en kernnetwerkintegratie. Het 5G-netwerk met hoge snelheid met lage latentie zal zorgen voor een veilige en uiterst betrouwbare connectiviteit met netwerkcapaciteit vanuit de Noordzee, langs de Westerschelde en de binnenwateren, een gebied dat van strategisch belang is voor de economie en de mondiale toeleveringsketen in de EU.

KPN Nederland en Orange Belgium zien het belang in om deze naadloze 5G-connectiviteit op de gedefinieerde corridor te brengen, vanwege de grensoverschrijdende economische dynamiek die de integratie van de verschillende havens zal volgen: Zeebrugge en Antwerpen met de Westerschelde daartussen en Gent-Terneuzen-Vlissingen als grensoverschrijdende haven.

In de studie zal de exacte locatie van de corridor worden beschreven, rekening houdend met de geografische verdeling van het gebruik, de dienstenvereisten en het bijbehorende investeringsplan en business case. 

Daarnaast zal de studie een gedetailleerde lijst van dienstenvereisten voor de uitrol van de digitale 5G-corridor bevatten. In de studie zullen de gebruikte spectrumbanden en de interradiolocatieafstand van zowel KPN als Orange Belgium worden gedefinieerd om de huidige en toekomstige gebruikssituaties op de corridor aan te drijven.  Het zal de vereiste financiële investeringen voor de toekomstige uitrol van infrastructuur kwantificeren en de economische voordelen ervan beoordelen.

Totale EU-bijdrage: 300 000 EUR

5GS: Studie 5G-corridor voor Letland, Estland en Litouwen

Deze studie zal technische oplossingen en financiële modellen bieden die nodig zijn voor de uitrol van 5G-infrastructuur langs de corridors Via Baltica en Rail Baltica die grensoverschrijdende 5G-diensten in de Baltische staten mogelijk maken. Diensten omvatten onder meer veiligheidsgerelateerde weg- en spoorwegactiviteiten. Bijvoorbeeld Intelligent Transport Systems-ITS, FRMCS en multiservice/multiapplication 5G-diensten. Voor ITS-5G-diensten zullen de 700 MHz- en 3,5 GHz-frequentiebanden worden bestudeerd. 

Tallinna Tehnikaülikool zal samen met Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti en Elisa Eesti deze aanvangsstudie uitvoeren. Dit laatste zal als basis dienen voor de verdere uitrol van 5G voorafgaand aan verdere oproepen voor CEF-werkzaamheden voor de respectieve corridors, waardoor de infrastructurele, economische en maatschappelijke groei, alsmede inclusiviteit en concurrentievermogen worden bevorderd.

De studie zal netwerkplanning en behoefteanalyses van belanghebbenden omvatten, alsook informatie over het gebruik van bestaande infrastructuur, ter bevordering van het herstel van de respectieve regio’s van de gevolgen van de COVID-19-pandemie, door de meest geschikte scenario’s te bieden voor de uitrol van 5G-dekking langs de respectieve corridors.  

Het zal ook bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof, aangezien de uitrol van 5G-dekking zou zorgen voor snelle, betrouwbare, veilige internetverbindingen voor burgers, bedrijven en overheidsdiensten.

Totale EU-bijdrage: 249 302 EUR

5G op spoor: Karlsruhe — Mulhouse

Deze aanvangsstudie is gericht op de ontwikkeling van een concept voor de uitrol van 5G langs de grensoverschrijdende spoorwegcorridor Karlsruhe — Mulhouse, die maximale synergieën tussen de behoeften aan spoorwegexploitatie (FRMCS) en een aanzienlijke toename van de behoeften aan breedband voor passagiers (5G) benut. De algemene doelstelling is bij te dragen tot de tijdige toekomstige uitrol van digitale 5G-infrastructuur langs vervoerstrajecten in uitdagende gebieden en particuliere investeringen aan te trekken. 

Deutsche Bahn zal samen met Telekom Deutschland, Vodafone, Telefonica Germany, 1 & amp1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm en SNCF Réseau deze studie uitvoeren, die een plan zal opleveren voor de uitrol van kostenefficiënte, interoperabele en hoogwaardige digitale infrastructuur die naadloze grensoverschrijdende connectiviteit op hogesnelheidstreinen mogelijk maakt.

Geavanceerde 5G-communicatiediensten zullen aanzienlijk bijdragen tot een gedigitaliseerd Europees spoorwegsysteem, een modal shift van wegvervoer naar spoorvervoer aanmoedigen en de decarbonisatie van de vervoerssector ondersteunen.

Totale EU-bijdrage: 517 150 EUR

5G MELUSINA: 5G Metz — Luxemburg Sillon International

Deze aanvangsstudie is bedoeld ter voorbereiding van de uitrol van 5G-infrastructuur langs het grensoverschrijdende spoorwegtraject van de TEN-V-corridor Noordzee Middellandse Zee tussen Metz (Frankrijk) en Luxemburg (Luxemburg), ten behoeve van de connectiviteit van treinreizigers en de digitalisering van de spoorwegactiviteiten. 

SNCF Reseau zal samen met Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourg deze studie uitvoeren als onderdeel van een consortium van zes leden waarbij twee infrastructuurbeheerders en vier MNO’s uit Luxemburg betrokken zijn. 

In het kader van de actie zullen specifieke behoeften aan communicatiediensten voor spoorwegondernemingen en reizigers worden vastgesteld en zal de implementatie van 5G-technologie langs de corridor worden ontworpen, met bijzondere aandacht voor het model voor het delen van MNO/spoorweginfrastructuur en de continuïteit van de dienstverlening aan de grensovergang. Er zal een samenwerkingsmodel tussen spoorwegen en MNO’s worden vastgesteld dat synergieën voor de uitrol en voor samenwerking en duurzaamheid op lange termijn maximaliseert.

Daarnaast zal de studie een uitvoeringsplan opstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuurelementen, waarin werkzaamheden worden gedefinieerd en de kosten worden geraamd voor de aanleg van een 5G-netwerk dat de verwachte dienstencapaciteiten zal leveren.

Tot slot zal de levensvatbaarheid van bedrijven op het desbetreffende traject worden beoordeeld om mogelijk marktfalen te beoordelen en een langetermijnperspectief voor een grootschalige uitrol te ontwikkelen.

Totale EU-bijdrage: 255 377 EUR

5GCarolina: Grensoverschrijdende snelweg 5G-corridor Munich-Praag

De studie is gericht op het ontwerpen en implementeren van CAM-diensten, die geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit mogelijk zouden maken langs de „Via Carolina” -corridor tussen München en Praag, waardoor een milieuvriendelijk passagiers- en goederenvervoer wordt vergemakkelijkt.

T-Mobile CZ zal samen met CETIN en Vantage Towers AG als onderdeel van een consortium van 12 partners de krachten bundelen bij het definiëren en creëren van een 5G-corridor die voldoet aan de verwachtingen van individuele en professionele gebruikers op het gebied van modern, geautomatiseerd vervoer.

Als vertegenwoordiger van OEM’s, MNO’s, aanbieders van communicatie- en informatie-infrastructuur/technologie (TowerCo’s) en andere belanghebbenden (bv. exploitanten van snelwegen) zullen zij samenwerken om deze visie te verwezenlijken als onderdeel van een pan-Europees initiatief om de Europese zakelijke en culturele ruimte met elkaar te verbinden, met inachtneming van de specifieke nationale kenmerken.

De aanvangsstudie zal OEM-gebruiksgevallen en -vereisten voor CAM-diensten definiëren en categoriseren.  Zij zal de MNO-architectuur van de 5G-technologie ontwerpen om stabiele, hoogwaardige en veilige CCAM-diensten te leveren.  Voorts zal zij de invoering van passieve infrastructuur voor de installatie, ondersteuning en exploitatie van MNO-diensten voorbereiden en nagaan of 5G-CAM-diensten voldoen aan de EU-/nationale wet- en regelgeving.

Er zal een evaluatie worden uitgevoerd van beste praktijken in synergistische projecten om de uitrol van 5G-corridors in West-Oost en Noord-Zuid (bv. corridors naar Bologna en Carlsbad) te versnellen.

Totale EU-bijdrage: 238 000 EUR

EUMOB: Digitalisering van Europese corridors voor intelligente mobiliteit

Deze studie zal een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de digitalisering van de Europese wegeninfrastructuur ter ondersteuning van de geharmoniseerde uitrol van C-ITS-diensten en de daaropvolgende ontwikkeling van dienstengestuurde bedrijfsecosystemen op het gebied van vervoer en mobiliteit.

De haalbaarheidsstudie zal zich toespitsen op de Franse en Spaanse delen van de grensoverschrijdende Atlantische en mediterrane corridors, die deel uitmaken van het Europese TEN-T-netwerk.

Abertis Autopistas Espana zal samen met Celland France, SANEF en Tradia Telecom de krachten bundelen en de aanpassingsvereisten voor de digitalisering van de infrastructuur langs deze corridors beoordelen, de kosten analyseren, de verwachte sociaal-economische en milieueffecten ramen, lokale belanghebbenden erbij betrekken en hun steun inwinnen.

De verwachte resultaten van EUMOB omvatten een oplossingsmodel dat de technische uitvoering van de digitalisering van de infrastructuur beschrijft, een terugkeermodel voor investeringen en een bedrijfsplan dat bepaalt hoe de componenten van de gedigitaliseerde infrastructuur worden behouden en geëxploiteerd. Dit zal de nodige plannen en achtergrond opleveren voor een project voor vervolgwerkzaamheden, waarbij het oplossingsmodel in de aangewezen corridors zal worden toegepast.

Totale EU-bijdrage: 146 800 EUR

5G Brno — Bratislava: Uitvoering van 5G/FRMCS op de spoorwegcorridor

Deze studie zal betrekking hebben op de implementatie van 5G- en FRMCS-communicatiesystemen en voorbereidingen treffen voor CAM, rekening houdend met de bestaande communicatieomgeving en de eisen die op het vervoerstraject worden toegepast.

Wanneer Správa železnic samen met Železnice Slovenskej republiky de uitvoering van de onderzoeksresultaten voorstelt, zal Správa železnic de huidige stand van de 5G-dekking en de kwaliteit ervan buiten de spoorwegcorridors beoordelen en zich richten op de dwarsdoorsnede van de lijn Brno — Lanžhot — staat Kúty.

Totale EU-bijdrage: 300 000 EUR