Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikacija

5G pokrivenost duž prometnih koridora: prvi val projekata odabranih za sufinanciranje infrastrukture koridora 5G

Nakon prvog poziva na podnošenje prijedloga u okviru Digitalnog programa Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Digital) 15 projekata dobilo je financijska sredstva EU-a kako bi se ubrzalo uvođenje infrastrukture za povezivost 5G duž glavnih prometnih pravaca diljem Europe.

road system with connected network overlay

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

5G koridori

Portfelj projekata koji će se financirati sredstvima EU-a otvorit će put za povezanu i automatiziranu mobilnost (CAM), uključujući sigurnosne i nesigurnosne usluge, bilo da je riječ o cestovnom i željezničkom prometu, prometu unutarnjim plovnim putovima ili multimodalnom prometu. 

Konkretno, projektima će se poduprijeti uvođenje 5G infrastrukture na prekograničnim dionicama koridora 5G i osigurati kontinuitet usluga pri prelasku navedene granice, čime će se pridonijeti povezivanju različitih regija diljem Europe.

Sedam od tih projekata započet će s brzim uvođenjem potrebne infrastrukture, aktivne i pasivne, kako bi se omogućio razvoj usluga CAM-a u nadolazećim godinama.  Istodobno, osam početnih studija pripremit će temelje za buduće velike projekte uvođenja 5G infrastrukture s obzirom na predstojeće digitalne pozive CEF-a. Više informacija o tim projektima i studijama dostupno je u nastavku.

Drugi 5G koridori za koje su potrebni radovi i studije za uvođenje trenutačno su otvoreni do 21. ožujka.   To uključuje poziv na djelovanje za potporu koordinaciji (CSA) čiji je cilj integracija infrastrukture za povezivost 5G s rubnim čvorovima i infrastrukturom Europske federacije oblaka.

5G koridori: Odabrani projekti nakon poziva 1.

5G SEAGUL: 5G beskonačni roaming za prekograničnu suradnju Grčke i Bugarske

Projekt će biti usmjeren na uvođenje i nadogradnju 5G RAN-a, osnovnih i prometnih elemenata duž grčke (GR) i bugarske (BG) autoceste TEN-T koridora OEM/istočno Sredozemlje (OEM) sa snažnim prekograničnim fokusom. Glavni je cilj poduprijeti usluge povezane i automatizirane mobilnosti duž dijela tog koridora Grčka – Bugarska.

IKT rješenja zajedno s Cosmoteom i A1 Bulgaria EAD usmjerit će aktivnosti na postizanje optimalne međupovezanosti mreže i konfiguracije roaminga/primopredaje, uz istodobno mjerenje neometane primopredaje s kojom se suočavaju povezana vozila i potvrđivanje u stvarnim prekograničnim ispitivanjima.

U okviru projekta planira se upotreba sufinanciranja iz Instrumenta za povezivanje Europe u digitalnom sektoru (CEF Digital) kako bi se do 2025. ubrzalo uvođenje i nadogradnja 5G povezivosti duž autocesta GR i BG u zahtjevnim područjima za uvođenje 5G mreža, čime bi se omogućila učinkovitija, pametnija, održivija i ekološki prihvatljivija mobilnost na jednom od glavnih prometnih pravaca EU-a.

Ukupni doprinos EU-a: 5 748 000,00 EUR

5G DeLux: Neometana 5G prekogranična mobilnost između Njemačke i Luksemburga

Cilj ovog projekta bit će visoka mrežna pokrivenost i neometana primopredaja povezanih uređaja (bez pada poziva ili gubitka podatkovnih veza) s jednog operatora pokretne mreže na drugog pri prelasku granica unutar Europe. Primopredajom se mora poboljšati iskustvo korisnika i neometana digitalna povezivost diljem Europe.

I mobilni operateri Deutsche Telekom i POST Luxembourg izgradit će i poboljšati infrastrukturu 4G i 5G za CAM, dok će BMW Group pridonijeti projektu s posebnim zahtjevima iz automobilske perspektive i testirati slučajeve upotrebe nakon što se uspostave rješenja za neometanu primopredaju. 

Projektom će se obuhvatiti dionica autoceste od Frisangea (Luksemburg) do Saarbruckena (Njemačka) na graničnom prijelazu u blizini Schengena te će se razviti nova mrežna značajka koja uključuje nova sučelja među prijevoznicima. Značajka će biti u skladu s pravnim odredbama o zakonitom presretanju ili sveprisutnoj dostupnosti hitnog poziva.  5G DeLux definirat će nacrt usklađenog europskog rješenja.

Ukupni doprinos EU-a: 6 338 325,50 EUR

5G NETC: 5G sjevernoeuropski prometni koridor

Cilj ovog projekta bit će poboljšanje kontinuiteta prekograničnih mrežnih usluga za već uspostavljene usluge, uz istodobno uvođenje 5G infrastrukture u javnim okruženjima duž sjevernoeuropskog dijela skandinavsko-sredozemne transeuropske prometne mreže (TEN-T) i koridora Sjeverno more – Baltik kako bi se poduprle nove 5G usluge i aplikacije.

U okviru ovog projekta Telia Sweden i Telia Finland, zajedno s Latvijom Mobilais Telefons, nastojat će omogućiti aplikacije i usluge za CAM i buduće željezničke pokretne komunikacijske sustave (FRMCS) koristeći rješenja za slučajeve i njihovo uvođenje. Projektom će se osigurati namjenski kapacitet putem povezivosti visoke vrijednosti za usluge CAM-a i FRMCS-a te druge industrijske ili javne usluge s posebnim zahtjevima u pogledu kvalitete. Potaknut će i razvoj 5G usluga i aplikacija kao pokretač usluga CAM-a i FRMCS-a kako bi se premostio jaz između ta dva sloja.

Ukupni doprinos EU-a: 15535000 EURA

IBERIANL5G: Iberijski koridor – mreža 5G i v2x za buduće usluge CAM-a i FRMCS-a na prekograničnoj dionici između Portugala i Španjolske

Ovaj će se projekt provoditi u područjima s tržišnim nedostacima kako bi se osigurala neprekinuta i kontinuirana pokrivenost 5G mrežom duž prekograničnih dionica mreža Kastilje – Leona, Galicije i središnjeg Portugala, čime će biti dio središnjeg iberijskog koridora (Porto – Aveiro – Salamanca), koji je povezan s iberijskim i europskim mrežama Atlantskog koridora. 

Tradia Telecom i Towerlink Portugal osigurat će potrebne uvjete kako bi OPM-ovi mogli uvesti 5G infrastrukturu duž 310 km ceste u Portugalu i 289 km u Španjolskoj, čime će se osigurati kontinuitet pokrivenosti i dostatna kvaliteta usluge za potporu uslugama upravljanja prometnim incidentima (TIM).

U okviru tog djelovanja izgradit će se i nove radijske lokacije, a koristit će i različitim dionicima, kao što su operatori pokretnih mreža, operatori cestovne/željezničke infrastrukture i proizvođači originalne opreme.

Ukupni doprinos EU-a: 2556165 EURA

NATCOR5G: Sjevernoatlantski koridor 5G i v2x za buduće usluge CAM-a i FRMCS-a na prekograničnoj dionici između Francuske i Španjolske

Cilj je ovog projekta osigurati neprekinutu i trajnu pokrivenost 5G mrežom duž prekograničnih dionica atlantskog koridora uvođenjem infrastrukture u područjima u kojima tržište nije ulagalo u uvođenje vrijedne pasivne/aktivne infrastrukture.

Tradia Telecom i Cellnex France osigurat će potrebne uvjete kako bi OPM-ovi mogli uvesti 5G infrastrukturu duž 328 km ceste u Francuskoj i 184 km u Španjolskoj, čime će se osigurati kontinuitet pokrivenosti i dostatna kvaliteta usluge za potporu uslugama TIM-a.

Tom će se mjerom izgraditi nova radijska mjesta u područjima bez ili sa slabim razinama pokrivenosti 5G mrežama te će od koristi imati različiti dionici, uključujući operatore pokretnih mreža, operatore cestovne/željezničke infrastrukture i OEM-ove.

Ukupni doprinos EU-a: 2 681 942,50 EUR

MEDCOR5G: Sredozemni koridor 5G i v2x mreža za buduće usluge CAM-a i FRMCS-a na prekograničnoj dionici između Francuske i Španjolske

Cilj ovog projekta bit će osiguravanje neprekinute i trajne pokrivenosti 5G mrežom duž prekograničnih dionica mediteranskog koridora uvođenjem infrastrukture u područjima u kojima tržište nije ulagalo u uvođenje vrijedne pasivne/aktivne infrastrukture.

Tradia Telecom i Cellnex France osigurat će potrebne uvjete za uvođenje 5G infrastrukture duž 328 km ceste u Francuskoj i 220 km u Španjolskoj, čime će se osigurati kontinuitet pokrivenosti i dostatna kvaliteta usluge za potporu uslugama upravljanja prometnim incidentima (TIM).

Tom će se mjerom izgraditi nova radijska mjesta u područjima bez ili sa slabim razinama pokrivenosti 5G mrežama te će od koristi imati različiti dionici, uključujući operatore pokretnih mreža, operatore cestovne/željezničke infrastrukture i OEM-ove.

Ukupni doprinos EU-a: 5 204 747,96 EUR

EVOCAM5G: Povezana autonomna mreža koridora Merida 5G i v2x Evora za buduće CAM-ove i na prekograničnoj dionici između Portugala i Španjolske

Ovim će se projektom osigurati neprekinuta i kontinuirana pokrivenost 5G mrežom duž prekograničnih dionica mreža Kastilje – Leona i središnjeg Portugala, koje su dio središnjeg Iberijskog koridora (Evora-Merida), povezanih s iberijskim i europskim mrežama Atlantskog koridora.

Tradia Telecom zajedno s Towerlinkom Portugal uspostavit će infrastrukturu u područjima u kojima tržište nije ulagalo u uvođenje vrijedne pasivne/aktivne infrastrukture te će osigurati potrebne uvjete kako bi OPM-ovi mogli uvesti 5G infrastrukturu duž 81 km ceste u Portugalu i 71 km u Španjolskoj.  Osigurat će se kontinuitet pokrivenosti i dostatna kvaliteta usluge kako bi se poduprle usluge TIM-a.

Tom će se mjerom izgraditi nova radijska mjesta i pogodovati različitim dionicima, uključujući operatore pokretnih mreža, operatore cestovne/željezničke infrastrukture i OEM-ove.

Ukupni doprinos EU-a: 1362070 EURA

5G koridori: Odabrane studije

PRISTUP MREŽAMA 5G: Početna studija za uvođenje 5G mreža u prekograničnom dijelu karnicnih i gailtalnih Alpa između Italije i Austrije

U toj će se studiji ocijeniti napori potrebni za uvođenje prometnog koridora između Italije i Austrije preko granice u Tarvisu s neutralnom, agnostičnom, pasivnom i aktivnom infrastrukturom namijenjenom razvoju digitalnih usluga, a posebno uvođenju sigurne, zaštićene i održive infrastrukture visokih performansi, uključujući gigabitne i 5G mreže. 

Koridor utvrđen za studiju obuhvaća autoceste A23 od Udinea do granice s Austrijom na talijanskom državnom području te Süd Autobahn u Austriji. Ta su područja dio tzv. baltičko-jadranskog koridora.

Cellnex Italia zajedno s OnTower Austria, Autostrade per l’Italia i regionalnim javnim tijelom na talijanskoj strani (Regione Friuli-Venezia Giulia – RFVG) predložio je modularnu studiju koja obuhvaća glavne tipologije područja kao najučinkovitiji pristup za postizanje rezultata koji će se upotrebljavati kao sastavni dijelovi za naknadne radove uvođenja duž koridora. Cilj je studije utvrditi različite klastere posebne pokrivenosti kao inovativan pristup s učinkovitim upravljanjem troškovima.

Ukupni doprinos EU-a: 139750 EURA

5GE: 5G Estočarstvo

Tom će se studijom definirati prekogranični digitalni koridor za aplikacije u području mobilnosti i zrakoplovstvo na niskim nadmorskim visinama koji će važna čvorišta u globalnom lancu opskrbe učiniti učinkovitijima, sigurnijima i održivijima. To uključuje luke i unutarnje plovne putove.

Studijom će se ostvariti ciljno rješenje za uvođenje neprekinute prekogranične pokrivenosti 5G mrežom i integracije osnovne mreže. Mreža 5G visoke brzine niske latencije jamčit će sigurnu i iznimno pouzdanu povezivost s mogućnostima rezanja mreže iz Sjevernog mora, duž „Westerschelde” i unutarnjih plovnih putova, što je područje od strateške važnosti za gospodarstvo i globalni lanac opskrbe u EU-u.

KPN Nizozemska i Orange Belgium vide važnost uvođenja te neometane 5G povezivosti do definiranog koridora zbog prekogranične gospodarske dinamike koja će uslijediti nakon integracije različitih luka: Zeebrugge i Antwerpen imaju „Westerschelde” između Gent-Terneuzen-Vlissingena kao prekogranične luke.

U studiji će se opisati točna lokacija koridora, uzimajući u obzir zemljopisnu raspodjelu slučajeva uporabe, zahtjeve za usluge i povezani plan ulaganja te poslovni model. 

Osim toga, u studiji će biti naveden detaljan popis zahtjeva za usluge za uvođenje digitalnog koridora 5G. U studiji će se definirati upotrijebljeni radiofrekvencijski pojasevi i udaljenost između radijskih lokacija KPN i Orange Belgium za napajanje sadašnjih i budućih slučajeva uporabe na koridoru.  Kvantificirat će potrebna financijska ulaganja za buduće uvođenje infrastrukture i procijeniti njezine gospodarske koristi.

Ukupni doprinos EU-a: 300000 EURA

5GS: Studija o koridoru 5G za Latviju, Estoniju i Litvu

Tom će se studijom pružiti tehnička rješenja i financijski modeli potrebni za uvođenje 5G infrastrukture duž koridora Via Baltica i Rail Baltica s mogućnošću prekograničnih usluga 5G u baltičkim državama. Usluge uključuju, među ostalim, cestovni i željeznički promet povezan sa sigurnošću. Na primjer, inteligentni prometni sustavi-ITS, FRMCS i multiusluge/višeaplikacijske 5G usluge. Za usluge ITS-a 5G ispitat će se frekvencijski pojasevi 700 MHz i 3,5 GHz. 

Tu početnu studiju provest će Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Valsts Akciju Sabiedriba Elektroniskie Sakari, Telia Eesti i Elisa Eesti. Potonje će poslužiti kao temelj za daljnje uvođenje 5G mreža prije daljnjih poziva na podnošenje prijedloga u okviru CEF-a za odgovarajuće koridore, čime će se poticati infrastrukturni, gospodarski i društveni rast te uključivost i konkurentnost.

Studija će uključivati planiranje mreže i analize potreba dionika, kao i informacije o upotrebi postojeće infrastrukture, čime će se potaknuti oporavak regije od posljedica pandemije bolesti COVID-19 tako što će se ponuditi najopipljiviji scenariji za uvođenje pokrivenosti 5G mrežom duž odgovarajućih koridora.  

Pridonijet će i smanjenju digitalnog jaza jer bi se uvođenjem 5G mreže osigurale brze, pouzdane i sigurne internetske veze za građane, poduzeća i javne usluge.

Ukupni doprinos EU-a: 249302 EURA

5G na pruzi: Karlsruhe – Mulhouse

Cilj te početne studije bit će razvoj koncepta uvođenja 5G tehnologije duž prekograničnog željezničkog koridora Karlsruhe – Mulhouse kojim se maksimalno iskorištavaju sinergije između potreba za željezničkim prometom (FRMCS) i znatnog povećanja potreba za širokopojasnim pristupom putnika (5G). Opći je cilj pridonijeti pravodobnom budućem uvođenju 5G digitalne infrastrukture duž prometnih pravaca u zahtjevnim područjima i potaknuti privatna ulaganja. 

Deutsche Bahn zajedno s Telekom Deutschland, Vodafoneom, Telefonicom Germany, 1 &1 Mobilfunk, Vantage Towers, ATC Germany Holdings, DFMG Deutsche Funkturm i SNCF Réseau provest će ovu studiju kojom će se izraditi plan za troškovno učinkovito, interoperabilno i učinkovito uvođenje digitalne infrastrukture kojom bi se omogućila neometana prekogranična povezivost na brzim vlakovima.

Napredne komunikacijske usluge 5G znatno će doprinijeti digitaliziranom europskom željezničkom sustavu i potaknuti modalni prelazak s cestovnog na željeznički prijevoz te poduprijeti dekarbonizaciju prometnog sektora.

Ukupni doprinos EU-a: 517150 EURA

5G MELUSINA: 5G Metz – Luxembourg Sillon International

Tom početnom studijom pripremit će se uvođenje 5G infrastrukture duž prekogranične željezničke dionice koridora TEN-T Sjeverno more – Sredozemlje između Metza (Francuska) i Luxembourga (Luksemburg) u korist povezanosti putnika u željezničkom prometu i digitalizacije željezničkog prijevoza. 

SNCF Reseau zajedno sa Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois provest će ovu studiju u okviru konzorcija od šest članova koji će uključivati dva upravitelja željezničke infrastrukture i četiri OPM-a iz Luksemburga. 

U okviru mjere utvrdit će se ciljani zahtjevi za komunikacijske usluge za željezničke prijevoznike i putnike te osmisliti primjena tehnologije 5G duž koridora, s naglaskom na modelu zajedničkog korištenja pokretne/željezničke infrastrukture i kontinuiteta usluga na graničnom prijelazu. Definirat će se model suradnje između željeznica i OPM-ova kojim se u najvećoj mogućoj mjeri povećavaju sinergije za uvođenje te za dugoročnu suradnju i održivost.

Osim toga, u studiji će se pripremiti plan provedbe s pomoću postojeće infrastrukturne imovine, definiranjem radova i procjenom troškova izgradnje mreže 5G kojom će se osigurati očekivane sposobnosti pružanja usluga.

Naposljetku, ocijenit će održivost poslovanja na razmatranoj dionici kolosijeka kako bi se procijenio mogući tržišni nedostatak i razvila dugoročna perspektiva za opsežno uvođenje.

Ukupni doprinos EU-a: 255377 EURA

5GCarolina: Prekogranični koridor 5G za autoceste München – Prag

Cilj studije bit će osmišljavanje i provedba usluga CAM-a kojima bi se omogućila povezana i automatizirana mobilnost duž koridora „Via Carolina” između Münchena i Praga, čime bi se olakšao ekološki prihvatljiv prijevoz putnika i tereta.

T-Mobile CZ, zajedno s CETIN-om i Vantage Towers AG-om u okviru konzorcija od 12 partnera, udružit će snage u definiranju i stvaranju 5G koridora koji ispunjava očekivanja pojedinačnih i profesionalnih korisnika u modernom automatiziranom prijevozu.

Predstavnici OEM-ova, OPM-ova, kao i pružatelja komunikacijske i informacijske infrastrukture/tehnologije (TowerCos) te drugih dionika (npr. operatora autocesta), surađivat će kako bi ostvarili tu viziju u okviru paneuropske inicijative za povezivanje europskog poslovnog i kulturnog prostora, poštujući pritom nacionalne posebnosti.

U početnoj studiji utvrdit će se i kategorizirati slučajevi uporabe OEM-ova i zahtjevi za usluge CAM-a.  Osmislit će arhitekturu tehnologije 5G OPM-a za pružanje stabilnih, visokoučinkovitih i sigurnih usluga CCAM-a.  Nadalje, pripremit će provedbu pasivne infrastrukture za instalaciju, potporu i rad usluga OPM-a te potvrditi usklađenost usluga 5G CAM-a sa zakonodavstvom EU-a/nacionalnim zakonima i regulatornim uvjetima.

Provest će se evaluacija najboljih praksi u sinergijskim projektima kako bi se ubrzalo uvođenje 5G koridora na zapad-istok te na sjever-jug (npr. koridori do Bologne i Carlsbada).

Ukupni doprinos EU-a: 238000 EURA

EUMOB: Digitalizacija europskih koridora za inteligentnu mobilnost

Tom će se studijom provesti sveobuhvatna studija izvedivosti za digitalizaciju europske cestovne infrastrukture kako bi se poduprlo usklađeno uvođenje usluga C-ITS-a i naknadni razvoj poslovnih ekosustava u području prometa i mobilnosti koji se temelje na uslugama.

Studija izvedivosti bit će usmjerena na francuske i španjolske dionice prekograničnih atlantskih i sredozemnih koridora, koji su dio europske mreže TEN-T.

Abertis Autopistas Espana zajedno s društvima Cellnex France, SANEF i Tradia Telecom udružit će snage i procijeniti zahtjeve za prilagodbu i prilagodbu za digitalizaciju infrastrukture duž tih koridora, analizirati troškove, procijeniti očekivani socioekonomski učinak i učinak na okoliš te uključiti lokalne dionike i prikupiti njihovu potporu.

Očekivani ishodi EUMOB-a uključuju model rješenja kojim se opisuje tehnička provedba digitalizacije infrastrukture, model povrata ulaganja i poslovni plan kojim se određuje način održavanja i iskorištavanja komponenata digitalizirane infrastrukture. Time će se osigurati potrebni planovi i kontekst za daljnji projekt radova u okviru kojeg će se model rješenja primijeniti u određenim koridorima.

Ukupni doprinos EU-a: 146800 EURA

5G Brno – Bratislava: Provedba 5G/FRMCS-a na željezničkom koridoru

Ta će se studija baviti provedbom komunikacijskih sustava 5G i FRMCS te će se pripremiti za CAM uzimajući u obzir postojeće komunikacijsko okruženje i zahtjeve koji se provode na putu prijevoza.

Pri predlaganju provedbe rezultata studije Správa železnic zajedno sa Železnice Slovenskej republiky procijenit će trenutačno stanje pokrivenosti 5G mrežom i njezinu kvalitetu izvan željezničkih koridora te će se usredotočiti na presjek linije Brno – Lanžhot – state Kúty.

Ukupni doprinos EU-a: 300000 EURA