Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Roaming: forbundet overalt i EU uden ekstra omkostninger

Når du rejser i hele EU, kan du bruge din telefon til at ringe, skrive og bruge data, ligesom du gør derhjemme. Referater af opkald, SMS og data, som du bruger i udlandet i EU, faktureres på samme måde som derhjemme.

Roaming: udvidelse af fordelene ved Roam ligesom derhjemme

fix-empty

"Roam like at home" aktiveres automatisk, når du rejser og bruger din telefon i udlandet i et af de 27 EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge. Da Det Forenede Kongerige har forladt EU, finder "Roam like at home"-ordningen ikke anvendelse, når du rejser til Det Forenede Kongerige, men nogle operatører har valgt at beholde fordelene ved "Roam like at home". Du bør tjekke med din operatør, før du rejser til Storbritannien.

En forbedret roamingoplevelse

Fra den 1. juli 2022 — "Roam like at home" forlænges og forbedres med yderligere fordele for en bedre roamingoplevelse, når du rejser i udlandet i EU: med endnu bedre forbindelse, mere information og en glattere rejseoplevelse.

Samme kvalitet hjemme og i udlandet

"Roam som hjemme' betyder, at du skal kunne bruge mobiltjeneste på samme måde som derhjemme. Dette omfatter kvaliteten, såsom hastighed eller adgang til 5G, hvis du normalt har 5G derhjemme. I nogle tilfælde er det ikke muligt at tilbyde den samme kvalitet, fordi netværket måske ikke er så godt som det, du normalt bruger derhjemme, bør din operatør gøre sit bedste for at tilbyde den samme kvalitet som derhjemme, når dette er teknisk muligt. Din operatør bør informere dig om, hvordan roamingtjenesten kan afvige fra den tjeneste, du bruger derhjemme. Disse oplysninger skal være tilgængelige i din kontrakt og gøres offentligt tilgængelige, f.eks. på din operatørs websted.

Når du rejser, kan du teste kvaliteten af dit netværk med netBravo, et værktøj udviklet af Kommissionen. Du kan downloade appen til Apple eller Android.

At nå ud til beredskabstjenester i udlandet

Hurtig udrykning er afgørende for at redde liv. Inden juni 2023 skal du automatisk modtage en besked, når du rejser til udlandet for at minde dig om 112 og informere dig om de tilgængelige alternative midler til at nå alarmtjenester, f.eks. gennem tekst eller apps i realtid. Hvis du ikke er i stand til at bruge et taleopkald til 112, kan du bruge disse alternative midler til at få adgang til alarmtjenester.

Tilslutning til ikke-jordbaserede netværk

I dag kan vi godt lide at være forbundet når som helst og hvor som helst. Når du rejser med båd på åbent vand eller under en flyvning, kan din mobiltelefon oprette forbindelse til et ikke-jordbaseret netværk, f.eks. et satellitnetværk, der leveres om bord på flyet eller båden. Disse tjenester er ikke omfattet af "Roam like home" og har normalt høje tillægsgebyrer.

Hvis din mobiltelefon opretter forbindelse til et ikke-jordbaseret netværk, skal du modtage en automatisk besked for at advare dig, så du kan undgå uventede gebyrer. Hvis du fortsætter med at bruge din telefon, eller apps, der bruger mobildata, fortsætter med at køre på din telefon, og du når op på 50 EUR i ekstra gebyrer eller en anden foruddefineret grænse, stopper mobiltjenesterne automatisk. Operatørerne kan tilbyde yderligere tjenester, f.eks. muligheden for at fravælge roaming på fly og både.

Mere information, bedre valg

Når du krydser grænsen, sender din operatør dig en automatisk besked med dine grundlæggende oplysninger om roaming, herunder eventuelle grænser for rimeligt brug, som operatøren måtte anvende, samt oplysninger om visse tjenester, der ikke er gratis, såsom opkald til kundeservice eller flyselskabs- og forsikringshjælpetjenester. Disse tillægstjenester er normalt underlagt højere gebyrer, når de ringer fra udlandet.

Du bør være i stand til at træffe en informeret beslutning om at kalde værdiskabende tjenester, der kan koste ekstra. Operatørerne skal informere kunderne om, hvilken type telefonnumre der kan blive pålagt ekstra gebyrer, når de ringer til dem fra udlandet. Du bør finde oplysninger om tillægstjenester telefonnumre i din kontrakt. Du kan også finde lignende oplysninger i den SMS, du modtager, når du krydser grænsen til et andet EU-land.

Forhindring af ekstra gebyrer

Hvis du har ubegrænsede eller meget billige datatjenester, og din operatør har anvendt en rimelig anvendelsesgrænse, f.eks. en datamængde eller en økonomisk grænse, skal din operatør underrette dig, inden du når grænsen. Operatøren bør også informere dig, når du har forbrugt 50 EUR og derefter igen, når du har forbrugt 100 EUR i en månedlig faktureringsperiode. Meddelelsen skal angive, hvilken procedure du skal følge, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge roamingtjenester. Kunderne kan fravælge og vende tilbage til denne såkaldte cut-off-grænsemekanisme ved at underrette deres operatører.

Fair brug

Når det drejer sig om data, hvis du har ubegrænset GB eller du betaler mindre for en GB data end det maksimale engrosloft (f.eks. 2 EUR/GB + moms fra 2022 gradvist sænket ned til 1 EUR i 2027), kan din operatør anvende en (rimelig brug) grænse for data. Hvis dette er tilfældet, skal operatøren informere dig på forhånd om en sådan grænse og skal advare dig, hvis du når 80 % af den nævnte grænse. Denne sikkerhedsgrænse vil være høj nok til at dække de fleste, hvis ikke alle, af dine roamingbehov. Denne datagrænse for "rimelig anvendelse" er på plads, så operatørerne kan fortsætte med at levere roamingtjenester, uden at det er nødvendigt at forhøje de indenlandske priser. Hvis du når grænsen, kan du stadig fortsætte med at bruge data, mens du roaming for et meget lille gebyr, som ikke kan være mere end 2 EUR/GB + moms fra 2022 og vil gradvist falde til 1 EUR i 2027.

Den faktiske grænse afhænger af det månedlige beløb, du betaler for din mobilkontrakt, baseret på en reguleret formel. Hvis du ønsker at kontrollere operatørens beregning, her er hvordan: roamingdatamængden skal være mindst det dobbelte af den mængde, der opnås ved at dividere prisen på din mobilpakke (ekskl. moms) med det regulerede maksimale engrosloft.

2 x (prisen på mobilpakke ekskl. moms/reguleret maksimalt engrosloft pr. GB) = datagrænse (i GB) ved roaming

I 2022 er dette loft 2 EUR/GB. For dine oplysninger er 2 EUR/GB den maksimale pris, som din operatør skal betale den udenlandske operatør for 1 GB data, når du er i udlandet i EU fra juli 2022.

Hvis du får opkrævet ekstra, skal du først anfægte disse afgifter med din operatør, som skal have en klageprocedure på plads. Hvis operatøren fortsætter, kan du henvende dig til det ansvarlige nationale teleagentur for at få hjælp.

"Roam like home" er beregnet til periodisk rejse. Det betyder, at du ikke kan bruge roamingtjenester permanent. Hvis du bliver og bruger roamingtjenester i et andet land inden for EU i længere tid end i dit hjemland over en periode på 4 måneder, kan operatøren kontakte dig og opkræve et tillægsgebyr.

 

Rapporter om Roaming

Roaming — seneste Eurobarometer-rapport

Roaming — Eurobarometer-rapporter

Benchmarkdatarapporter om roaming — BEREC

BEREC's rapporter om gennemsigtighed og sammenlignelighed af detailroamingtakster

 

Seneste nyheder & publikationer

PRESS RELEASE |
"Roaming til hjemmetakst" mellem EU og Moldova tættere på virkeligheden

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag om at indarbejde roaming i associeringsaftalen mellem EU og Moldova. Når alle nødvendige skridt er afsluttet, vil moldoviske besøgende i EU kunne bruge deres mobiltelefoner på samme prisvilkår, som hvis de var i Moldova, mens rejsende fra EU vil nyde godt af de samme rettigheder, når de besøger Moldova.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

Historien om Roaming

Pr. 15. juni 2017 betaler folk ikke ekstra for roaming, når de rejser til andre EU-lande. Dette omfatter opkald, tekster og mobildata.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.