Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

CC0 - Η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες
fix-empty

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και ηπράξη για την ψηφιακή αγορά (DMA) αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Έχουν δύο βασικούς στόχους:

  1. Δημιουργία ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου στον οποίο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών
  2. Δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως.

Τι είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μια μεγάλη κατηγορία επιγραμμικών υπηρεσιών, από απλούς ιστότοπους έως υπηρεσίες υποδομών διαδικτύου και επιγραμμικές πλατφόρμες.

Οι κανόνες που καθορίζονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν πρωτίστως τους διαδικτυακούς μεσάζοντες και τις πλατφόρμες. Για παράδειγμα, διαδικτυακές αγορές, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, καταστήματα εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και διαμονής.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται για διαδικτυακές πλατφόρμες και διαμεσολαβητές που έχουν περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην ΕΕ. Πρέπει να συμμορφώνονται με τις αυστηρότερες υποχρεώσεις του νόμου.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές περιλαμβάνει κανόνες που διέπουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες ρυθμιστών της πρόσβασης. Οι πλατφόρμες ρυθμιστών της πρόσβασης είναι ψηφιακές πλατφόρμες με συστημικό ρόλο στην εσωτερική αγορά που λειτουργούν ως σημεία συμφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες καλύπτονται επίσης από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικά είδη διατάξεων.

Γιατί είναι απαραίτητες οι DSA και DMA;

Οι ψηφιακές υπηρεσίες επηρεάζουν τη ζωή μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να ψωνίσουμε, να παραγγείλουμε φαγητό, να βρούμε πληροφορίες, να παρακολουθήσουμε ταινίες, να ακούσουμε μουσική και πολλά άλλα.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες διευκολύνουν επίσης τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές και να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές.  

Ενώ αυτά είναι μερικά παραδείγματα των πολλών οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπάρχουν επίσης προβλήματα.

Παρά το φάσμα στοχευμένων τομεακών παρεμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά και νομικές επιβαρύνσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην αρχή της ψηφιακής δεκαετίας του 2030.

Για παράδειγμα, ορισμένες μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν σημαντικά οικοσυστήματα στην ψηφιακή οικονομία. Έχουν αναδειχθεί ως ρυθμιστές της πρόσβασης στις ψηφιακές αγορές, με την εξουσία να ενεργούν ως ιδιωτικοί φορείς χάραξης κανόνων. Οι κανόνες τους ενίοτε οδηγούν σε αθέμιτους όρους για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες και σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Μια άλλη ανησυχία είναι το εμπόριο και η ανταλλαγή παράνομων αγαθών, υπηρεσιών και περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επιπλέον, οι επιγραμμικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από συστήματα χειραγώγησης αλγοριθμικών συστημάτων για την ενίσχυση της διάδοσης της παραπληροφόρησης και για άλλους επιβλαβείς σκοπούς.

Οι προκλήσεις αυτές και ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο, καθιερώνει διακυβέρνηση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πρώτη γραμμή της και διατηρεί δίκαιο και ανοικτό περιβάλλον επιγραμμικών πλατφορμών.

Εκτιμήσεις επιπτώσεων και δημόσιες διαβουλεύσεις

 

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή υποχρεώνει τη Microsoft να παράσχει πληροφορίες στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τους παραγωγικούς κινδύνους ΤΝ στο Bing

Σήμερα, η Επιτροπή εντείνει τα μέτρα επιβολής κατά της Microsoft: αφού δεν έλαβε απάντηση στο αίτημά της για παροχή πληροφοριών, της 14ης Μαρτίου, σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τα παραγωγικά χαρακτηριστικά ΤΝ του Bing, ιδίως τον «Copilot in Bing» και τον «Image Creator by Designer», η εταιρεία έχει πλέον προθεσμία έως τις 27 Μαΐου για να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία κατά της Meta στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και το Instagram

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον η Meta, ο πάροχος του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων.

PRESS RELEASE |
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπογράφουν διοικητική συμφωνία με την Ofcom για τη στήριξη της επιβολής των κανονισμών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) υπέγραψαν διοικητική συμφωνία με την Ofcom, τη ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή ορίζει την Booking ως ρυθμιστή της πρόσβασης και κινεί έρευνα αγοράς σχετικά με την X

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την Booking ως ρυθμιστή της πρόσβασης στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές για την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης Booking.com και αποφάσισε να μην ορίσει X Ads και TikTok Ads. Παράλληλα, η Επιτροπή κίνησε έρευνα αγοράς για να αξιολογήσει περαιτέρω την αντίκρουση που υποβλήθηκε σε σχέση με την επιγραμμική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης X.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Διαδικτυακές πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό δυνητικά παράνομου περιεχομένου και την προειδοποίηση των διαδικτυακών πλατφορμών. Είναι οντότητες που ορίζονται από τους εθνικούς συντονιστές...

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών είναι ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα που συστάθηκε με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, με ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2024.

Εργαλείο καταγγελίας δυσλειτουργιών στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Το εργαλείο καταγγελίας δυσλειτουργιών της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) επιτρέπει στους υπαλλήλους και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες να αναφέρουν επιβλαβείς πρακτικές πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης (VLOP/VLOSE)

Συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών

Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών βοηθούν την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επιβάλλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πώς ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ενισχύει τη διαφάνεια στο διαδίκτυο

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιγράφει λεπτομερώς μια σειρά δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των επιγραμμικών υπηρεσιών, χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα.

Εποπτεία των χαρακτηρισμένων πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η σελίδα αυτή παρέχει επισκόπηση των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών (VLOP) και των πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης (VLOSE) που έχουν οριστεί και εποπτεύονται από την Επιτροπή, καθώς και των κύριων δραστηριοτήτων επιβολής της νομοθεσίας.

Ο αντίκτυπος του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις ψηφιακές πλατφόρμες

Από τον Αύγουστο του 2023, οι πλατφόρμες έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματα και τις διεπαφές τους σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ώστε να παρέχουν ασφαλέστερη διαδικτυακή εμπειρία για όλους.

DSA: Πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης

Πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης είναι εκείνες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ. Πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους κανόνες της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Βλ. επίσης

κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρρίπτει τους διαδικτυακούς φραγμούς, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Online Πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να προωθήσει ένα περιβάλλον όπου οι επιγραμμικές πλατφόρμες ευδοκιμούν, αντιμετωπίζουν δίκαια τους χρήστες και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.