Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālo pakalpojumu tiesību akta pakete

Digitālo pakalpojumu tiesību akta un Digitālo tirgu akta mērķis ir radīt drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas lietotāju pamattiesības, un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

CC0 - Digitālajam laikmetam gatava Eiropa: Jauni noteikumi digitālajām platformām
fix-empty

Digitālo pakalpojumu tiesību akts (DPA) un Digitālā tirgus akts (DTA) veido vienotu noteikumu kopumu, kas ir piemērojams visā ES. Tiem ir divi galvenie mērķi:

  1. izveidot drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas visu digitālo pakalpojumu lietotāju pamattiesības;
  2. izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai veicinātu inovāciju, izaugsmi un konkurētspēju gan Eiropas vienotajā tirgū, gan visā pasaulē.

Kas ir digitālie pakalpojumi?

Digitālie pakalpojumi ietver lielu tiešsaistes pakalpojumu kategoriju — no vienkāršām tīmekļa vietnēm līdz interneta infrastruktūras pakalpojumiem un tiešsaistes platformām.

DPA paredzētie noteikumi galvenokārt attiecas uz tiešsaistes starpniekiem un platformām. Piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas, sociālie tīkli, satura koplietošanas platformas, lietotņu veikali un tiešsaistes ceļojumu un izmitināšanas platformas.

Digitālo tirgu aktā ir iekļauti noteikumi, kas reglamentē vārtziņu tiešsaistes platformas. Vārtziņu platformas ir digitālas platformas ar sistēmisku lomu iekšējā tirgū, kas darbojas kā sastrēgumi starp uzņēmumiem un patērētājiem svarīgu digitālo pakalpojumu jomā. Daži no šiem pakalpojumiem ir ietverti arī Digitālo pakalpojumu tiesību aktā, bet dažādu iemeslu un dažādu veidu noteikumu dēļ.

Kāpēc DPA un Digitālais tirgus akts ir nepieciešams?

Digitālie pakalpojumi ietekmē un atvieglo mūsu dzīvi dažādos veidos. Mēs tos izmantojam, lai sazinātos viens ar otru, iepirktos, pasūtītu ēdienus, atrastu informāciju, skatītu filmas un klausītos mūziku, izmantojot jaunus, pastāvīgi augošus pakalpojumus. Digitālie pakalpojumi ir arī atvieglojuši uzņēmumu pārrobežu tirdzniecību un piekļuvi jauniem tirgiem.  

Lai gan digitālā pārveide sniedz daudzas priekšrocības, pastāv arī problēmas. Galvenā problēma ir nelikumīgu preču, pakalpojumu un satura tirdzniecība un apmaiņa tiešsaistē. Manipulatīvas algoritmiskās sistēmas ļaunprātīgi izmanto arī tiešsaistes pakalpojumus, lai pastiprinātu dezinformācijas izplatīšanos, un citiem kaitīgiem mērķiem. Šīs problēmas un veids, kā platformas tās risina, būtiski ietekmē pamattiesības tiešsaistē.

Neraugoties uz virkni mērķtiecīgu, konkrētām nozarēm paredzētu intervenču ES līmenī, 2020. gadu sākumā joprojām pastāvēja būtiskas nepilnības un juridiskais slogs. Piemēram, dažas lielas platformas kontrolē nozīmīgas ekosistēmas digitālajā ekonomikā. Tie ir parādījušies kā vārtziņi digitālajos tirgos ar pilnvarām darboties kā privātiem noteikumu pieņēmējiem. Šie noteikumi dažkārt rada negodīgus nosacījumus uzņēmumiem, kas izmanto šīs platformas, un mazina patērētāju izvēles iespējas.

Tāpēc Eiropas Savienība ir pieņēmusi mūsdienīgu tiesisko regulējumu, kas nodrošina lietotāju drošību tiešsaistē, izveido pārvaldību, kuras priekšplānā ir pamattiesību aizsardzība, un uztur godīgu un atvērtu tiešsaistes platformu vidi.

Nākamie soļi

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2022. gada jūlijā pirmajā lasījumā pieņēma digitālo pakalpojumu paketi, Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi gan Digitālo pakalpojumu tiesību aktu, gan Digitālo tirgu aktu, ko parakstījuši abu iestāžu priekšsēdētāji un kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī. 

DPA ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī 2022. gada 27. oktobrī, un tas stājās spēkā 2022. gada 16. novembrī. DPA būs tieši piemērojams visā ES, un to piemēros piecpadsmit mēnešus vai no 2024. gada 1. janvāra atkarībā no tā, kas notiks vēlāk, pēc stāšanās spēkā.

Attiecībā uz tiešsaistes platformām tām līdz 2023. gada 17. februārim jāpublicē savu aktīvo lietotāju skaits. Ja platformā vai meklētājprogrammā ir vairāk nekā 45 miljoni lietotāju (10 % Eiropas iedzīvotāju), Komisija šo pakalpojumu noteiks kā ļoti lielu tiešsaistes platformu vai ļoti lielu tiešsaistes meklētājprogrammu. Šo dienestu rīcībā būs četri mēneši, lai izpildītu DPA saistības, kas ietver pirmā ikgadējā riska novērtējuma veikšanu un sniegšanu Komisijai. ES dalībvalstīm līdz 2024. gada 17. februārim būs jāieceļ digitālo pakalpojumu koordinatori, kad arī platformām, kurās ir mazāk nekā 45 miljoni aktīvo lietotāju, būs jāievēro visi DPA noteikumi.

Digitālo pakalpojumu tiesību akta grafika vizuāla attēlošana

No 2022. gada 12. oktobra DMA tika publicēts Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājās spēkā 2022. gada 1. novembrī. Līdz 2023. gada 3. jūlijam uzņēmumiem ir jāsniedz Komisijai informācija par savu lietotāju skaitu, lai Komisija varētu izraudzīties “vārtziņus” līdz 6. septembrim. Pēc tam vārtziņiem līdz 2024. gada martam būs jānodrošina, ka tie ievēro Digitālo tirgu tiesību akta pienākumus.

Digitālo tirgu akta grafika vizuāla attēlošana

Ietekmes novērtējumi un sabiedriskās apspriešanas

 

Jaunākās ziņas

EVENT |
Tiešsaistes platformu ekosistēma

“Savienot universitātes 2023. gada rudens skolu” visu nedēļu par šo tematu rīkos gan politikas veidotāji, gan eksperti.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

e-komercijas noteikumi ES

Eiropas Komisija likvidē šķēršļus tiešsaistē, lai cilvēki varētu pilnībā piekļūt visām precēm un pakalpojumiem, ko tiešsaistē piedāvā ES uzņēmumi.

Tiešsaistes platformas

Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt vidi, kurā tiešsaistes platformas uzplaukst, taisnīgi izturas pret lietotājiem un rīkojas, lai ierobežotu nelikumīga satura izplatīšanu.