Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālo pakalpojumu tiesību akta pakete

Digitālo pakalpojumu tiesību akta un Digitālo tirgu akta mērķis ir radīt drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas lietotāju pamattiesības, un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

CC0 - Digitālajam laikmetam gatava Eiropa: Jauni noteikumi digitālajām platformām
fix-empty

Digitālo pakalpojumu tiesību akts (DPA) un Digitālā tirgus akts (DTA) veido vienotu noteikumu kopumu, kas ir piemērojams visā ES. Tiem ir divi galvenie mērķi:

  1. Izveidot drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas visu digitālo pakalpojumu lietotāju pamattiesības
  2. Izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai veicinātu inovāciju, izaugsmi un konkurētspēju gan Eiropas vienotajā tirgū, gan visā pasaulē.

Kas ir digitālie pakalpojumi?

Digitālie pakalpojumi ietver lielu tiešsaistes pakalpojumu kategoriju — no vienkāršām tīmekļa vietnēm līdz interneta infrastruktūras pakalpojumiem un tiešsaistes platformām.

DPA paredzētie noteikumi galvenokārt attiecas uz tiešsaistes starpniekiem un platformām. Piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas, sociālie tīkli, satura koplietošanas platformas, lietotņu veikali un tiešsaistes ceļojumu un izmitināšanas platformas.

DPA ietver īpašus noteikumus attiecībā uz ļoti lielām tiešsaistes platformām un meklētājprogrammām. Tās ir tiešsaistes platformas un starpnieki, kuriem Eiropas Savienībā mēnesī ir vairāk nekā 45 miljoni lietotāju. Viņiem ir jāievēro visstingrākie likumā noteiktie pienākumi.

Digitālo tirgu aktā ir iekļauti noteikumi, kas reglamentē vārtziņu tiešsaistes platformas. Vārtziņu platformas ir digitālas platformas ar sistēmisku lomu iekšējā tirgū, kas darbojas kā sastrēgumi starp uzņēmumiem un patērētājiem svarīgu digitālo pakalpojumu jomā. Daži no šiem pakalpojumiem ir ietverti arī Digitālo pakalpojumu tiesību aktā, bet dažādu iemeslu un dažādu veidu noteikumu dēļ.

Kāpēc DPA un Digitālais tirgus akts ir nepieciešams?

Digitālie pakalpojumi ietekmē mūsu dzīvi dažādos veidos. Mēs tos izmantojam, lai sazinātos viens ar otru, iepirktos, pasūtītu ēdienus, atrastu informāciju, skatīties filmas, klausītos mūziku un daudz ko citu.

Digitālie pakalpojumi arī atvieglo uzņēmumu pārrobežu tirdzniecību un piekļuvi jauniem tirgiem.  

Lai gan tie ir daži piemēri daudzajām priekšrocībām, ko sniedz digitālā pārveide, pastāv arī problēmas.

Neraugoties uz virkni mērķtiecīgu, nozarei paredzētu intervenču ES līmenī, joprojām pastāv būtiskas nepilnības un juridiskais slogs, kas jānovērš 2030. gada digitālās desmitgades sākumā.

Piemēram, dažas lielas platformas kontrolē nozīmīgas ekosistēmas digitālajā ekonomikā. Tie ir parādījušies kā vārtziņi digitālajos tirgos ar pilnvarām darboties kā privātiem noteikumu pieņēmējiem. To noteikumi dažkārt rada negodīgus nosacījumus uzņēmumiem, kas izmanto šīs platformas, un mazina patērētāju izvēles iespējas.

Vēl viena problēma ir nelikumīga preču, pakalpojumu un satura tirdzniecība un apmaiņa tiešsaistē. Un manipulatīvas algoritmiskās sistēmas ļaunprātīgi izmanto tiešsaistes pakalpojumus, lai pastiprinātu dezinformācijas izplatīšanos, un citiem kaitīgiem mērķiem.

Šīs problēmas un veids, kā platformas tās risina, būtiski ietekmē pamattiesības tiešsaistē.

Tāpēc Eiropas Savienība pieņēma mūsdienīgu tiesisko regulējumu, kas nodrošina lietotāju drošību tiešsaistē, izveido pārvaldību, kuras priekšplānā ir pamattiesību aizsardzība, un uztur godīgu un atvērtu tiešsaistes platformu vidi.

Ietekmes novērtējumi un sabiedriskās apspriešanas

 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija liek Microsoft saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu sniegt informāciju par ģeneratīvajiem MI riskiem Bing

Komisija pastiprina izpildes panākšanas darbības pret “Microsoft”: pēc 14. martā nosūtītā sākotnējā informācijas pieprasījuma par konkrētiem riskiem, kas izriet no Bing ģeneratīvajām MI iezīmēm, jo īpaši “Copilot in Bing” un “Image Creator by Designer”, uzņēmumam līdz 27. maijam ir jāsniedz Komisijai pieprasītā informācija.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Rociet dziļāk!

Eiropas Digitālo pakalpojumu padome

Eiropas Digitālo pakalpojumu padome ir neatkarīga padomdevēju grupa, kas izveidota ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu no 2024. gada 17. februāra.

DSA trauksmes cēlēju rīks

Digitālo pakalpojumu tiesību akta (Digital Services Act) trauksmes cēlēju rīks ļauj darbiniekiem un citiem iekšējās informācijas sniedzējiem ziņot par ļoti lielu tiešsaistes platformu un meklētājprogrammu (VLOP/VLOSE) kaitīgo praksi.

Digitālo pakalpojumu koordinatori

Digitālo pakalpojumu koordinatori palīdz Komisijai uzraudzīt Digitālo pakalpojumu tiesību aktā noteiktos pienākumus un panākt to izpildi.

Skatīt arī

e-komercijas noteikumi ES

Eiropas Komisija likvidē šķēršļus tiešsaistē, lai cilvēki varētu pilnībā piekļūt visām precēm un pakalpojumiem, ko tiešsaistē piedāvā ES uzņēmumi.

Tiešsaistes platformas

Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt vidi, kurā tiešsaistes platformas uzplaukst, taisnīgi izturas pret lietotājiem un rīkojas, lai ierobežotu nelikumīga satura izplatīšanu.