Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály célja, hogy biztonságosabb digitális teret hozzon létre, ahol a felhasználók alapvető jogait védik, és egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a vállalkozások számára.

CC0 - A digitális korra felkészült Európa: A digitális platformokra vonatkozó új szabályok
fix-empty

Az Európai Bizottság két jogalkotási kezdeményezést javasolt az EU-n belüli digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályok korszerűsítésére: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) és a digitális piacokról szóló törvény (DMA). A Bizottság 2020 decemberében, 2022. március 25-én pedig politikai megállapodásra jutott a digitális piacokról szóló jogszabályról, 2022. április 23-án pedig a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról.

Ezek együttesen egy olyan új szabályrendszert alkotnak, amely az egész EU-ban alkalmazandó lesz a biztonságosabb és nyitottabb digitális tér megteremtése érdekében.

A DSA-nak és a DMA-nak két fő célja van:

  1. biztonságosabb digitális tér kialakítása, amelyben védik a digitális szolgáltatások valamennyi felhasználójának alapvető jogait;
  2. egyenlő versenyfeltételek megteremtése az innováció, a növekedés és a versenyképesség előmozdítása érdekében mind az európai egységes piacon, mind globális szinten.

Mik azok a digitális szolgáltatások?

A digitális szolgáltatások közé tartozik az online szolgáltatások széles kategóriája, az egyszerű weboldalaktól az internetes infrastruktúra-szolgáltatásokig és az online platformokig.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott szabályok elsősorban az online közvetítőkre és platformokra vonatkoznak. Például az online piacterek, a közösségi hálózatok, a tartalommegosztó platformok, az alkalmazásboltok, valamint az online utazási és szállásplatformok.

A digitális piacokról szóló jogszabály olyan szabályokat tartalmaz, amelyek szabályozzák a kapuőr online platformjait. A kapuőr platformok olyan digitális platformok, amelyek rendszerszintű szerepet töltenek be a belső piacon, és szűk keresztmetszetet jelentenek a vállalkozások és a fogyasztók között a fontos digitális szolgáltatások tekintetében. E szolgáltatások némelyike a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály hatálya alá is tartozik, de különböző okokból és különböző típusú rendelkezésekkel.

Miért van szükség új szabályokra?

Az életünket befolyásoló digitális változások középpontjában a digitális szolgáltatások gyors és széles körű fejlődése állt. Számos új módja van az online kommunikációnak, vásárlásnak vagy az információkhoz való hozzáférésnek, és ezek folyamatosan fejlődnek. Biztosítanunk kell, hogy az európai jogszabályok velük együtt fejlődjenek.

Az online platformok jelentős előnyökkel jártak a fogyasztók és az innováció számára, és hozzájárultak az Európai Unió belső piacának hatékonyabbá tételéhez. Emellett elősegítették a határokon átnyúló kereskedelmet az Unión belül és kívül is. Ez új lehetőségeket nyitott számos európai vállalkozás és kereskedő számára, megkönnyítve terjeszkedésüket és új piacokhoz való hozzáférésüket.

Bár széles körű egyetértés van az átalakulás előnyeiről, a felmerülő problémák számos következménnyel járnak társadalmunkra és gazdaságunkra nézve. Az egyik fő probléma az illegális áruk, szolgáltatások és tartalmak online kereskedelme és cseréje. Az online szolgáltatásokat a manipulatív algoritmikus rendszerek is visszaélnek a félretájékoztatás terjedésének felerősítésére és más káros célokra. Ezek az új kihívások és a platformok kezelésének módja jelentős hatást gyakorol az online alapvető jogokra.

Az uniós szintű célzott, ágazatspecifikus beavatkozások ellenére továbbra is jelentős hiányosságokat és jogi terheket kell kezelni.

A társadalom és a gazdaság gyorsuló digitalizációja olyan helyzetet teremtett, amelyben néhány nagy platform ellenőrzi a digitális gazdaság fontos ökoszisztémáit. Kapuőrként jelentek meg a digitális piacokon, és lehetőségük van arra, hogy magán szabályalkotóként lépjenek fel. Ezek a szabályok néha tisztességtelen feltételeket eredményeznek az ilyen platformokat használó vállalkozások számára, és kevesebb választási lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára.

E fejleményeket szem előtt tartva Európának korszerű jogi keretre van szüksége, amely biztosítja az online felhasználók biztonságát, előtérbe helyezi az alapvető jogok védelmét szolgáló irányítást, valamint tisztességes és nyitott online platformkörnyezetet tart fenn.

Mi volt a folyamat eddig, és hogyan érintették az érdekelt feleket?

A Bizottság e jogalkotási csomag előkészítése során az érdekelt felek széles körével konzultált. Ezek közé tartozott a magánszektor, a digitális szolgáltatások felhasználói, a civil társadalmi szervezetek, a nemzeti hatóságok, a tudományos élet, a műszaki közösség, a nemzetközi szervezetek és a nagyközönség. Számos kiegészítő konzultációs lépésre is sor került annak érdekében, hogy a digitális szolgáltatásokkal és platformokkal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban teljes mértékben megismerjék az érdekelt felek véleményét.

A Bizottság 2020 nyarán konzultált az érdekelt felekkel, hogy továbbra is támogassa az e területen végzett munkáját. A bizonyítékokat olyan konkrét kérdések azonosítására használták fel, amelyek uniós szintű beavatkozást tehetnek szükségessé a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a DMA összefüggésében. A konzultációhoz európai és nem európai polgárok és szervezetek is hozzájárultak.

A Bizottság 2020 decemberében, 2022. március 25-én pedig politikai megállapodásra jutott a digitális piacokról szóló jogszabályról, 2022. április 23-án pedig a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról.

Következő lépések

Miután az Európai Parlament 2022 júliusában első olvasatban elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló csomagot, az Európai Unió Tanácsa elfogadta a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt és a digitális piacokról szóló jogszabályt, amelyet mindkét intézmény elnöke aláírt és a Hivatalos Lapban közzétett. A DMA 2022. november 1-jén lépett hatályba, és a DSA 2022. november 16-án lép hatályba.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály közvetlenül alkalmazandó lesz az egész EU-ban, és a hatálybalépést követően tizenöt hónappal vagy 2024. január 1-jétől alkalmazandó, attól függően, hogy melyik következik be később. Ami az online óriásplatformokra és az online óriáskeresőprogramokra vonatkozó kötelezettségeket illeti, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt egy korábbi időponttól, azaz a kijelölésüktől számított négy hónaptól kell alkalmazni.

A digitális szolgáltatási törvény idővonalának vizuális megjelenítése

2022. október 12-én a DMA-t közzétették a Hivatalos Lapban. A DMA hatályba lépett, és hat hónappal később válik alkalmazandóvá. A kijelölt kapuőröknek a kijelölésről szóló bizottsági határozattól számított legfeljebb hat hónap áll rendelkezésükre a digitális piacokról szóló jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

A digitális piacokról szóló törvény idővonalának vizuális megjelenítése

Hatásvizsgálatok és nyilvános konzultációk

 

Legfrissebb hírek

Related Content

Big Picture

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

See Also

Online platformok

Az Európai Bizottság célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben az online platformok gyarapodnak, tisztességes bánásmódban részesítik a felhasználókat, és lépéseket tesznek a jogellenes tartalmak terjedésének korlátozása érdekében.