Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lovpakken om digitale tjenester

Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder har til formål at skabe et sikrere digitalt rum, hvor brugernes grundlæggende rettigheder beskyttes, og skabe lige vilkår for virksomhederne.

CC0 - Europa klar til den digitale tidsalder: Nye regler for digitale platforme
fix-empty

Europa-Kommissionen har foreslået to lovgivningsmæssige initiativer til opgradering af reglerne for digitale tjenester i EU: retsakten om digitale tjenester (DSA) og retsakten om digitale markeder (DMA). Kommissionen fremsatte forslagene i december 2020, og den 25. marts 2022 blev der opnået politisk enighed om retsakten om digitale markeder og den 23. april 2022 om retsakten om digitale tjenester.

Tilsammen udgør de et enkelt sæt nye regler, der vil finde anvendelse i hele EU for at skabe et sikrere og mere åbent digitalt rum.

DSA og DMA har to hovedmål:

  1. at skabe et sikrere digitalt rum, hvor de grundlæggende rettigheder for alle brugere af digitale tjenester beskyttes
  2. at skabe lige vilkår for at fremme innovation, vækst og konkurrenceevne, både på det europæiske indre marked og globalt.

Hvad er digitale tjenester?

Digitale tjenester omfatter en stor kategori af onlinetjenester, fra enkle websteder til internetinfrastrukturtjenester og onlineplatforme.

De regler, der er fastsat i retsakten om digitale tjenester, vedrører primært onlineformidlere og -platforme. For eksempel onlinemarkedspladser, sociale netværk, indholdsdelingsplatforme, appbutikker og online rejse- og indkvarteringsplatforme.

Loven om digitale markeder indeholder regler, der regulerer gatekeeperes onlineplatforme. Gatekeeperplatforme er digitale platforme med en systemisk rolle i det indre marked, der fungerer som flaskehalse mellem virksomheder og forbrugere for vigtige digitale tjenester. Nogle af disse tjenester er også omfattet af retsakten om digitale tjenester, men af forskellige årsager og med forskellige typer bestemmelser.

Hvorfor har vi brug for nye regler?

Den hurtige og udbredte udvikling af digitale tjenester har været kernen i de digitale forandringer, der påvirker vores liv. Mange nye måder at kommunikere, shoppe eller få adgang til oplysninger online har vist sig, og de er i konstant udvikling. Vi er nødt til at sikre, at den europæiske lovgivning udvikler sig sammen med dem.

Onlineplatforme har skabt betydelige fordele for forbrugere og innovation og hjulpet EU's indre marked med at blive mere effektivt. De har også fremmet grænseoverskridende handel i og uden for Unionen. Dette har åbnet nye muligheder for en række europæiske virksomheder og erhvervsdrivende ved at lette deres ekspansion og adgang til nye markeder.

Selv om der er bred enighed om fordelene ved denne omstilling, har de problemer, der opstår, mange konsekvenser for vores samfund og økonomi. Et centralt problem er handel med og udveksling af ulovlige varer, tjenesteydelser og indhold online. Onlinetjenester misbruges også af manipulerende algoritmiske systemer til at forstærke udbredelsen af desinformation og til andre skadelige formål. Disse nye udfordringer og den måde, hvorpå platformene håndterer dem, har en betydelig indvirkning på de grundlæggende rettigheder online.

På trods af en række målrettede, sektorspecifikke interventioner på EU-plan er der stadig betydelige mangler og retlige byrder at afhjælpe.

Den accelererende digitalisering af samfundet og økonomien har skabt en situation, hvor nogle få store platforme kontrollerer vigtige økosystemer i den digitale økonomi. De er opstået som gatekeepere på digitale markeder med beføjelse til at fungere som private regelmagere. Disse regler resulterer undertiden i urimelige vilkår for virksomheder, der bruger disse platforme, og mindre valgmuligheder for forbrugerne.

Med denne udvikling for øje kræver Europa en moderne retlig ramme, der sikrer brugernes sikkerhed online, etablerer forvaltning med beskyttelse af grundlæggende rettigheder på forkant og opretholder et retfærdigt og åbent onlineplatformsmiljø.

Hvad var processen indtil nu, og hvordan var interessenterne involveret?

Kommissionen hørte en lang række interessenter som led i udarbejdelsen af denne lovgivningspakke. Disse interessenter omfattede den private sektor, brugere af digitale tjenester, civilsamfundsorganisationer, nationale myndigheder, den akademiske verden, det tekniske samfund, internationale organisationer og den brede offentlighed. Der blev også gennemført en række supplerende høringstiltag for fuldt ud at indfange interessenternes synspunkter om spørgsmål vedrørende digitale tjenester og platforme.

Kommissionen hørte interessenterne for yderligere at støtte dens arbejde på dette område i sommeren 2020. Dokumentationen blev brugt til at identificere specifikke spørgsmål, der kan kræve indgriben på EU-plan i forbindelse med retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale tjenester. Europæiske og ikke-europæiske borgere og organisationer var velkomne til at bidrage til denne høring.

Kommissionen fremsatte forslagene i december 2020, og den 25. marts 2022 blev der opnået politisk enighed om retsakten om digitale markeder og den 23. april 2022 om retsakten om digitale tjenester.

Næste skridt

Efter Europa-Parlamentets vedtagelse af pakken om digitale tjenester ved førstebehandlingen i juli 2022 er både retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder blevet vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, undertegnet af formændene for begge institutioner og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Retsakten om digitale tjenester trådte i kraft den 1. november 2022, og retsakten om digitale tjenester træder i kraft den 16. november 2022.

Retsakten om digitale tjenester vil finde direkte anvendelse i hele EU og vil finde anvendelse femten måneder eller fra den 1. januar 2024, alt efter hvad der kommer senere, efter ikrafttrædelsen. Hvad angår forpligtelserne for meget store onlineplatforme og meget store onlinesøgemaskiner, vil retsakten om digitale tjenester finde anvendelse fra en tidligere dato, dvs. fire måneder efter deres udpegelse.

Visuel visning af tidslinje for Digital Service Act

Den 12. oktober 2022 blev DMA offentliggjort i EU-Tidende. DMA er nu trådt i kraft, og den vil finde anvendelse seks måneder senere. De udpegede gatekeepere har højst seks måneder efter Kommissionens afgørelse om udpegelse til at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i retsakten om digitale markeder.

Visuel visning tidslinje af Digital Markets Act

Konsekvensanalyser og offentlige høringer

 

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Digital Markets Act: Commission organises stakeholder workshops on messaging interoperability and app stores

The Commission has just opened registration for two Digital Markets Act (DMA) technical workshops in the coming weeks. This will give interested stakeholders the possibility to provide input and views on how designated gatekeepers, digital platforms that provide an important gateway between business users and consumers, should comply with certain specific obligations envisaged by the new rules.

Related Content

Big Picture

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dig deeper

See Also

regler for e-handel i EU

Europa-Kommissionen nedbryder onlinebarrierer, så folk kan få fuld adgang til alle varer og tjenester, der tilbydes online af virksomheder i EU.

Online platforme

Europa-Kommissionen har til formål at fremme et miljø, hvor onlineplatforme trives, behandler brugerne retfærdigt og træffer foranstaltninger for at begrænse udbredelsen af ulovligt indhold.